Helsingborgs brev från Utom-Europa

Sidan uppdateras efterhand.

Nedan visas exempel på brev som skickats till Helsingborg med omnejd från olika länder och stater utanför Europa. I vissa fall ges även viss information om mottagaren.

Afghanistan 1956

Från HERAT 5.3.1956 rekommenderat brev skickat med luftpost, frankerat med 6,75 på fram- och baksidan. Noteringar ”Airmail / Registered” och ”Via Theran”. Inga svenska stämplar men en svensk reketikett ”Från utlandet”. Mottagaren var Richter på Drottninggatan.

Herat i västra Afghanistan har flera historiska byggnader som citadellet som har anor från Alexander den Stores tid, år 330 före Kristus.

Argentina 1920

Från BUENOS AIRES 24.6.1920 rekommenderat brev frankerat med 36 centavos. Argentinsk reketikett, inga transit eller ankomststämplar. Brevet är skickat till Svensk-Atlantiska Kompaniet i Helsingborg som bedrev någon form av handel, oklart med vad. Aktiebrev utfärdades 31.12.1919 i valörerna 1000 och 5000 kronor.

Egypten 1914

Från PORT SAID 6.1.1914 där vykortets frankering på 2 milliemes inte räckte utan fick lösas ut av mottagaren med 8 öre enligt lösenetiketten och frimärke Gustav V i Medaljong 8 öre som bläckmakulerats.

Egypten 1928

Från MUHARRAM BEY 24.11.1928 skickat som rekommenderat brev frankerat med 30 milliemes till H Richter på Brommagatan 20 i Helsingborg. Egyptisk rekstämpel med handskrivet nummer 2055. Inga transit eller ankomststämplar.

Franska Somaliakusten 1949

Från DJIBOUTI 3.2.1949 frankerat med 23 Fr skickat med luftpost till Inga-Britt Sahlin på Norra Tvärgatan12 i Helsingborg. Inga transit eller ankomststämplar.
Bilden på Al Sada Moskén är från Wikipedia.

Malaysia – British Military Administration 1947

Från SEREMBAN 6.3.1947 frankerat med 15c frimärke från Straits Settlement med rött påtryck BMA MALAYA skickat till Richter på Drottninggatan i Helsingborg. Inga transit eller ankomststämplar.

Nederländska Indien 1941

Från BANDOENG 31.1.1941 en ort på Java i dåvarande Nederländska Indien, idag Bandung i Indonesien. Frankerat med 55 cent skickat med luftpost via Irak enligt notering ”KLM. to Iraq” med transitstämpel BAGHDAD 13.FEB.1941 på baksidan. Innan brevet kom till Irak genomgick det brittisk censur med censurremsa på vänster sida samt stämplar ”PASSED BY CENSOR A” och CENSUUR 4.2.41. Mottagare var Ragnhild Mårtensson på Malmögatan 22 i Helsingborg.

Sydafrika 1920

Från LÜDERITZBUCHT 10.9.1920 skickade detta vykort till Richter i Helsingborg.
Orten eller området i dagen Namibia upptäckte 1487 av portugisen Dias och kallades då Angra Pequena. 1883 gjordes det till en tysk handelsstation av Adolf Lüderitz som gav det namnet Lüderitz. 7:e augusti 1884 gjordes det till ett tyskt protektorat och namnändrades till Lüderitzbucht som blev en flottbas i den tyska kolonin Tyska Sydvästafrika. 19:e september 1914 intogs området fredligt av Sydafrikanska trupper.

Tonga 1919

Från NUKUALOFA 24.7.1919 frankerat med två stycken 1 penny märken. Brevet är utdelat till Eric Richter på Järnvägsgatan 23.10.1919 på dagens första brevbärartur enligt stämpel på baksidan.

Nukuʻalofa är Tongas huvudstad belägen på ön Tongatapu som ingår i örikets sydligaste ögupp. Bukten där staden ligger upptäcktes och finns inritad på en karta av James Cook från år 1777. Fotografiet ovan är från Nukuʻalofa år 1887.

Tyska Östafrika 1915

Från KILWA (oläsligt datum) frankerat med 15 heller via Marrakesh i Marocko 1.8.1915 (transitstämpel på baksidan). Brittisk censur varefter brevet förseglats med censurremsa upptill. Brevet var adresserat till Eric Richter i Skirö men eftersändes till Helsingborg där det ankom 8.9.1915 och delades ut på andra brevbärarturen dagen efter 9.9.1915. Blå text på framsidan ”Retour” (eftersändes) och baksidan ”okänd av brevb” skrivet av posten i Skirö samt etikett ”Inconnu / Okänd”.

Frimärket från den tyska kolonin Deutsch-Ostafrika, vid dagens Tanzania, avbildar precis som alla andra tyska kolonimärken den tyska kejserliga jakten Hohenzollern. Fotografiet ovan är från skeppets och kejsar Wilhelm II:s besök i Stockholm 1908.

USA 1916

Från NEW YORK 13.7.1916 (stämpel under censurremsan) ett 2 cents frankokuvert som eftertaxerats med 30 centimes, stämpel T CENTIMES 30, som omräknades till 24 öre. Svensk lösenetikett 24 öre och utlöst av mottagaren M & P Nordal på Järnvägsgata 21A i Helsingborg med 4 öre Lilla Riksvapnet och 20 öre Gustav V i Medaljong som båda bläckmakulerats. På baksidan ankomststämplat HÄLSINGBORG 6.8.1916. Brittisk censurremsa.

M & P Nordahl grundades 1871 av bröderna Måns och Per Nordahl. De tillverkade och sålde symaskiner, stickmaskiner, garner och sytråd samt även cyklar. Först på hörnet av Järnvägsgatan och Gasverksgatan, sedan på Järnvägsgatan 15 varefter de köpte fastigheten Järnvägsgatan 21 (hörnfastigheten Järnvägsgatan/Prästgatan). Firman lades ner 1977.