Helsingborgs brev inrikes

Ett  urval av brev skickade från Helsingborg inom Sverige.

24_helsingborg_15_9_1866
24 öre 2:a vk max 7 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

2:a vk från HELSINGBORG 15.9.1866 till Landskrona
24 öre max 7 ort = 29,8 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”2” för 2:a vk
Frankerat med 2x 12 öre Vapen

60_helsingborg_6_3_1868
60 öre 5:e vk max 16 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

5:e vk från HELSINGBORG 6.3.1868 till Landskrona
60 öre max 16 ort = 68 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”5” för 5:e viktklassen
Frankerat med Vapen 12 öre och 2x 24 öre i vågrätt par

3_helsingborg_4_12_1872
Lokalporto inom Helsingborg 1872

3 öres lokalporto (1.7.1858 – 31.12.1882) HELSINGBORG 4.12.1872
Frankerat med 3 öre Liggande Lejon typ II (Facit-Nr 14B)

5_helsingborg_3_3_1888
5 öres lokalporto inom Helsingborg 1888

5 öres lokalporto (1.1.1885 – 31.5.1918) HELSINGBORG 3.3.1888
Frankerat med 5 öre Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan

4 öre trycksak HELSINGBORG 15.9.1885

4 öres trycksaksporto för 1:a vk (max 50 gram 1.1.1880 – 30.6.1919) från Göteborg till Helsingborg
Stämplad vid ankomsten HELSINGBORG 15.9.1885
Hopvikt och ej förseglad trycksak angående ett kommande besök från Jerdalens Fabriker i Göteborg
Frankerat med 4 öre Ringtyp tandning 13 och omslaget ”blåkryssat” på framsidan

Adresserat till Grosshanddlande P. Olsson Co (Konsul Petter Olssson)

30_helsingborg_6_12_1881
30 öre för rek i 1:a vk max 15 gram 1.1.1880 – 31.12.1884

30 öre för 1:a vk från HELSINGBORG 6.12.1881 till Stockholm
Brevporto 12 öre max 15 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Rektillägg 18 öre 1.1.1871 – 31.12.1884
Noteringar ”Recommenderas”, karteringsnummer ”29799” och ”WÄRDE.” stämpel. Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 30 öre Ringtyp tandning 13

30_hesslunda_22_9_1894
30 öre för rek i 1:a vk max 15 gram 1.1.1885 – 30.06.1905

30 öre för 1:a vk från HESSLUNDA 22.9.1894 till Lund
Brevporto 10 öre max 15 gram 1.1.1885 – 30.9.1907
Rektillägg 20 öre 1.1.1885 – 30.6.1905
Noteringar ”Rek” och ”R” stämpel samt karteringsnummer ”1567”. Baksidan med 1 sigill
Frankerat med 3x 10 på 24 öre Ringtyp använda på ett helsakskuvert från Costa Rica

30_helsingborg_30_5_1904
30 öre för rek i 1:a vk max 15 gram 1.1.1885 – 30.06.1905

30 öre för 1:a vk från HELSINGBORG 30.5.1904 till Landskrona
Brevporto 10 öre max 15 gram 1.1.1885 – 30.9.1907
Rektillägg 20 öre 1.1.1885 – 30.6.1905
Notering ”Rekommenderas” och reketikett. Baksidan med 2 sigill och ankomststämpel LANDSKRONA 31.5.1904
Frankerat med 30 öre Oscar II koppartryck

25 öre för lokalt rek 1.1.1885 – 30.06.1905

25 öre för lokalt brevkort från RAUS 26.6.1888 till Ramlösa Brunn
Lokalt brevporto 5 öre 1.1.1885 – 31.5.1918 (separat porto för lokala brevkort infördes 1892)
Rektillägg 20 öre 1.1.1885 – 30.6.1905
Noteringar ”Rek” samt R stämpel och karteringsnummer ”10.206”. Ankomststämplat RAMLÖSA BRUNN 27.6.1888
5 öres tjänstebrevkort tilläggsfrankerat med 20 öre tjänste tandning 13

25 öre för rek i 1:a vk max 20 gram 1.10.1907 – 31.5.1918

25 öre för 1:a vk från HÄLSINGBORG1 5.10.17 till Kävlinge
Brevporto 10 öre max 20 gram 1.10.1907 – 31.5.1918
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Hälsingborg 1 N:r 812 samt rakstämpel Rekommenderas
Frankerat med 25 öre Gustav V i medaljong

35 öre för rek i 2:a vk 21-125 gram 1.10.1907 – 31.5.1918

35 öre för 2:a vk från HÄLSINGBORG1 14.6.16 till Stockholm
Brevporto 20 öre 21-125 gram 1.10.1907 – 31.5.1918
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Hälsingborg 1 N:r 99
Frankerat med 20 + 5 + 10 öre Gustav V i medaljong

27 öre för rek i 1:a vk max 20 gram 1.6.1918 – 30.6.1919

27 öre för 1:a vk från HÄLSINGBORG1 1.6.18 till Stockholm
Brevporto 12 öre max 20 gram 1.6.1918 – 30.6.1919
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Hälsingborg 1 N:r 2475 samt notering ”Avis”
Frankerat med 25 öre Gustav V i medaljong och 2 öre Lilla Riksvapnet

Skickat 1.6.1918 vilket var första dagen för det nya brevportot 12 öre och rekportot 27 öre för 1:a vk

22 öre för lokalt rek 1.6.1918 – 30.6.1919

22 öre för 1:a vk lokalt MÖRARP 14.10.1918
Brevporto 7 öre för lokalbrev 1.6.1918 – 30.6.1919
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Mörarp N:r 851
Frankerat med 20 öre Gustav V i medaljong och 2 öre Lilla Riksvapnet

30 öre för rek i 1:a vk max 20 gram 1.7.1919 – 30.6.1920

30 öre för 1:a vk från HÄLSINGBORG1 18.6.20 till Kävlinge
Brevporto 15 öre max 20 gram 1.7.1919 – 30.6.1920
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Hälsingborg 1 N:r 355 samt rakstämpel Rekommenderas
Frankerat med 30 öre Gustav V i medaljong

50_helsingborg_3_11_1903
50 öre för ass 200 kronor i 2:a vk

50 öre för 2:a vk 200 kronor från HELSINGBORG 3.11.1903 till Uddevalla
Brevporto 20 öre 20-125 gram 1.1.1885 – 30.6.1905
Asstillägg 30 öre upptill 500 kronor 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assurans för Kr 200”, ”2” (för 2:a vk) samt WÄRDE stämpel.
Baksidan med 2 sigill samt ankomststämpel UDDEVALLA 4.11.1903
Frankerat med 50 öre Oscar II koppartryck

68 öre ass för 1348 kronor i 2:a vk 21-125 gram 01.07.1905 – 31.05.1918

68 öre för 2:a vk 1348 kronor från HASSLARP 20.1.1910 till Helsingborg
Brevporto 20 öre för 2:a VK 21-125 gram 01.07.1905 – 31.05.1918
Asstillägg 50 öre för upptill 1000 kronor + 2 öre per 100 kronor, 50+8=58 öre 1.1.1883 – 30.6.1919
Notering ”Assureras Trettonhundrafyrtioått / 1348Kr
Så kallat säkerhetskuvert med 2 sigill
Frankerat med 5+10+30+30 öre Oscar II och 1+2 öre Tvåfärgad Siffertyp

25_helsingb_goteborg_17_11_1896
25 öres express brevkort 1896

25 öres porto för brevkort med expressutdelning HELSINGB-GÖTEBORG A 17.11.1896, postat på järnvägen mellan Helsingborg och Göteborg.
5 öre brevkortsporto (1.1.1885 – 31.5.1918)
20 öre tillägg för express utdelning (1.7.1887 – 30.6.1921)
Notering ”Express” i rött.
Frankeringen består av 5 öres brevkort tilläggsfrankerat med 2x 10 öre Oscar II koppartryck

10_helsingborg_8_10_1909
Helsingborg 8.10.1909

10 öres mottagningsbevis för ett rekommenderat brev till H. Hansson med inlämningsnummer 1994 skickat från HELSINGBORG 8.10.1909.
Mottagningsbevis är signerat av Hertha Hansson när det rekommenderade brevet hämtats ut 18 oktober 1909.
Blankett n:r 328 (Januari 1900) frankerad med 10 öre Oscar II koppartryck.