Inrikes svenska brev 1858-1884

Sidan för sk. ”riksbrev” d.v.s. vanliga inrikes brev är nu uppdaterad med mer info om de olika portosatserna och exempelbilder på brev i 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e viktklassen.

Portot var det samma för 1:a, 2:a och 3:e viktklassen under åren 1858-1884 men 3 olika viktenheter användes under åren och dessutom ändrades maxvikten för tyngre brev vid ett tillfälle (1.1.1873), detta gör att breven kan delas in i 4 olika perioder om man vill göra sin samling mer djupgående vad gäller portosatser.

Du hittar sidan här och i menyn.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar