Lilla Riksvapnet 1920

Motivet Lilla Riksvapnet användes endast till en valör, 3 öre. Märket ingick i den första omgången av märken som trycktes i den nya Stickney pressen.

Finns på två olika papperssorter, Agry och Agrg.

Ett flertal olika dubbelpräglingar och retuscher finns, den mest kända är ”Higletts-retusch”.

Higletts-retusch är märke nummer 4 i stripet

Higletts-retusch finns som märke nummer två till höger om plåtskarven. Retuschen känns igen genom att den högra ramlinjen är uppgraverad mitt på märkesbilden. Även rutmönstret närmast ramlinjen är uppgraverat och innanför det är rutmönstret svagt (defekt, ljust).
Det finns flera liknande retuscher på märket. På Higletts-retusch finns dessutom alltid en riktpunkt mellan den nedre ramlinjerna under Ö i ÖRE.