Nyanser på frimärken

Nyanser på våra äldre svenska frimärken är ett specialområde som intresserar många frimärkssamlare. Problemet med att bestämma ett frimärkes nyans är ofta att man som samlare inte har tillgång till referensmaterial.
En referenssamling byggs normalt upp med märken i så kallad ”normalkvalité” där man hellre väljer ett märke med del av en stämpel i typisk nyans framför ett lyxstämplat märke där nyansen kan vara svårare att urskilja. Samlingen är tänkt att användas som jämförelse.
Vi har under många år byggt upp en referenssamling med nyanser på svenska frimärken. Samlingen är uppbyggd med ett urval av respektive nyans, upptill 10 märken av varje för att visa nyansen ofta något olika tryck och färgstyrka.
Detta material lägger vi upp på www.sverigesfrimarken.se för att hjälpa dig i ditt nyanssamlande.
Av tid och utrymmesskäl finns normalt ett typiskt märke från respektive nyans utlagt.
På sidan finns även mycket annan information om klassiska svenska frimärken som varianter, plåtfel, leveranser m.m.
Sidan uppdateras efterhand med fler bilder och uppgifter.

20f2
20f
20g2
20g
20h
20h

3 kommentarer

Lämna ett svar