Postförskott på inrikes brev

En ny sida är nu inlagd som handlar om postförskott på inrikes svenska försändelser.
Du hittar sidan i menyn under svenska brev eller direkt här.

Möjligheten att begära postförskott på en försändelse infördes samtidigt med postanvisningar och portotillägget var det samma.
1.8.1866 – 30.6.1870 betalades och redovisades postförskottsavgiften kontant.
1.7.1870 – 19.1.1883 frankerades avgiften på en separat revarsal och brevet frankerades som ett vanligt brev efter viktklass.
Från 20.1.1883 redovisades avgiften direkt på brevet tillsammans med brevportot.

Först var det endast möjligt att begära postförskott på brev men senare även för andra försändelseslag, paket 01.07.1869, trycksaker 01.07.1881 och brevkort 01.07.1892. Tillägget var samma för alla och grundades av avgiften för en postanvisning + portot.
Lokala postförskottsbrev taxerades först som riksförsändelser men från 1885 enligt lokalbrevstaxan. Reducerat porto för lokaal trycksaker med postförskott fanns 1892-1920, innan och efter taxerades de som vanliga trycksaker.
En bortkommen försändelse ersattes till en början med postförskottsbeloppet, men från 10.5.1905 med samma belopp som om det inte varit ett postförskott d.v.s. endast rek- och ass-brev med postförskott ersattes.
Liggetiden var först 7 dagar, från 1873 till den dubbla 14 dagar och 1925 ändrades den till 15 dagar.
Etiketter med texten ”postförskott” eller ”remboursement” (franska) infördes 1894 och har funnits i flera olika färger.

37 öres porto för 1:a vk med postförskott 1883

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar