Stående Lejon 1920-1934

Först utgivet 10.5.1920.
Tandning 9 3/4 (2-sidig eller 4-sidig) eller 13 (automatmärken).
Motivet är ett stående lejon efter en skulptur av B Foucquet på Lejonbacken vid Stockholms slott.

5 öre

5 öre valören finns i två typer, typ I (Ottawaplåt) och typ II (Stockholmplåt). Både de gröna och brunröda finns i båda typerna.

Den normalt sätt tydligaste skillnaden syns på de fyra vågräta strecken på lejonets högra bakben:
Typ I ojämnt långa, framför allt det nedersta som är tydligt längre än de övriga.
Typ II strecken är jämnlånga.

Ett annat men normalt otydligare sett att skilja på typerna är 5:ans övre streck.
Typ I strecket avsmalnar något åt höger (lutande).
Typ II strecket är jämntjockt