Svenska brev till Australien

Under denna perioden bestod Australien av flera olika Brittiska kolonier. De blev medlemmar i UPU först 1.10.1891.
Det finns endast 1 skillingbrev och 2 Vapen/Lejon brev kända. Av Ringtyp finns desto fler men få frankerade med tandning 14.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
– – –2:a vk 132 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
108 öre01.07.1858 – 31.01.1868
76 öre15.08.1870 – 17.08.1875
56 öre2:a vk 112 öre18.08.1875 – 22.08.1882
92 öre23.08.1882 – 14.03.1883
56 öre15.03.1883 – 31.12.1886
60 öre2:a vk 120 öre
3:e vk 180 öre
5:e vk 300 öre
01.01.1887 – 30.09.1891

Kända rek- och ass-porton

PortoTidsperiodVarav rek/ass tillägg
110 öre15.03.1883 – 31.12.188654 öre rek
100 öre01.01.1887 – 30.09.189140 öre rek

132 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Det enda kända skillingbrevet till Australien är ett brev i 2:a vk. Det är skickat till New South Wales via Ostende och Southampton. Portot 132 skilling är det högsta kända portosatser av alla skillingbrev. Ett brevklipp med samma porto finns som mest troligt suttit på ett liknande brev.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×6 + 5×24 skilling12.6.1858

108 öre 1.7.1858 – 31.1.1868

Portot gällde för 1:a viktklassen via Frankrike och Suez. Två brev är kända, med olika portokombinationer och till olika kolonier.

76 öre 15.8.1870 – 17.8.1875

Gällde för 1:a vk via Danmark och Storbritannien.