Svenska brev till Egypten

Flertalet av breven är skickade till den svenska båten Vanadis.

66 öre 1.2.1868 – 30.6.1875

Gällde för 1:a vk via Frankrike till Alexandria.

Det unika 66 öres brevet från LANDSKRONA 4.10.1869 (Ex. Höiland, ”The Vienna Collection” 2002)

63 öre 1.4.1869 – 6.1.1873

1:a vk via Nordtyskland och Österrike.

STOCKHOLM 21.12.1869 (ex Philea 2018)

45 öre 20.5.1869 – 30.9.1873

1:a vk via Nordtyskland och Österrike till Alexandria.

UPSALA 23.10.1869 och PKXP N:r1 24.20.1869 (Ex. Höiland, ”The Vienna Collection” 2002)