Svenska brev till Gibraltar

Gibraltar är av naturliga skäl ett av de ovanliga adressländerna i Europa.
Det fanns olika portovägar för breven till Gibraltar:
via Preussen/Nordtyskland
via Göteborg och Storbritannien
via Danmark och Storbritannien
Gibraltar blev medlem i UPU 1.1.1876.
Inga skillingbrev är kända och inte heller några rek/ass eller trycksaker innan UPU. Dessutom är alla de drygt 10 kända breven innan UPU alla i 1:a vk. En stor del av breven är så kallade Vanadis-brev.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
76 öre01.10.1865 – 31.03.1869
85 öre01.11.1865 – 15.12.1872
63 öre01.04.1869 – 15.12.1872
76 öre16.12.1872 – 28.05.1874

76 öre 1.10.1865 – 31.3.1869

Gällde via Preussen.

85 öre 1.11.1865 – 15.12.1872

Gällde via Göteborg och Storbritannien eller via Danmark och Storbritannien.

63 öre 1.4.1869 – 15.12.1872

Portot gällde för brev via Nordtyskland. En sänkning från 76 öre portot.
Tysklands del av portot var 5½ Sgr (49,5 öre) varav 4 Sgr (36 öre) var så kallat Weiterfranko som gick vidare till andra postverk.

76 öre 16.12.1872 – 28.5.1874

Gällde via Göteborg och Storbritannien eller via Danmark och Storbritannien. En sänkning från 85 öres portot.