Svenska brev till Grekland

Ett lätt sammanfattat adressland då det endast finns ett brev känt innan UPU.

54 öre 1.4.1869 – 30.6.1875

Portot gällde för brev via Tyskland och Österrike.

Det helt unika brevet till Grekland (ex Postiljonen 2011, ex Gunnar Nilsson)

Ett Vanadis-brev som är eftersänt till Malta då skeppet redan lämnat Grekland.