Svenska brev till Nederländerna 90 öre

3×30 öre Vapen

24 brev kända

DatumFrankeringNotering
22.02.1858SJ
01.03.1859 STOCKHOLM11bSJ, accent över E
08.03.1859SJ
13.05.1859SJ
22.03.1859 STOCKHOLM11bHOW
27.03.1859HOW
02.04.1859 STOCKHOLM11aOP
05.09.1859
27.05.1859SJ
20.03.1860HOW
10.01.1861
30.01.1861
02.05.1861
12.02.1861 STOCKHOLMSJ, 1×30 öre saknas
09.04.1861 STOCKHOLMRensat, ifyllda stämplar
26.04.1861
16.07.1861
11.04.1862 STOCKHOLM11aSJ
15.04.1862SJ
18.04.1862SJ
25.09.1863 STOCKHOLM11b 3-strip
09.04.1864
20.04.1864
20.01.1865

2:a VK 30 + 3×50 öre Vapen

DatumFrankeringNotering
03.12.1858 STOCKHOLM11a, 12bOBE
18.01.1859
20.12.1860
02.02.1864