Svenska brev till Slesvig Holstein & Lauenburg

Dessa hertigdömena var danska områden fram till det dansk-tyska kriget 1864. De blev tyska 30.10.1864 men portosatserna gällde ända fram till 30.9.1865 , alla brev skickade där efter är brev till ”Tyskland”. De som är skickade i tidsrummet mellan 30.10.1864 och 30.9.1865 kan man ha olika åsikter om, ett exempel med 36 öre från STOCKHOLM 25.7.1865.
Av naturliga skäl påminner portona om de som gällde till Danmark eller Hamburg där Danmark precis som Sverige hade ett eget postkontor.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
14 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
28 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
21 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
36 öre01.07.1858 – 30.09.1865
42 öre01.07.1858 – 30.09.1865
45 öre01.07.1858 – 30.09.1865

14 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Till Altona i Holstein (förort till Hamburg) via Danmark.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+ 2×6 skilling11sk överfrankerat 15.11.1857

28 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Till Lauenburg via Stralsund eller Stettin.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
4+24 skilling18.6.1858

21 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Till Altona i Holstein (förort till Hamburg) via Stralsund eller Stettin.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+ 3×6 skilling130.7.1857

36 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

Till Schleswig via Danmark. Samma porto som till Danmark.

36 öre från STOCKHOLM 4.7.1862 (ex Postiljonen 2012)
Ett brev som är skickat efter det danskt-tyska kriget från STOCKHOLM 25.7.1865 (ex Bruun Rasmussen och Postiljonen)

Eckenförde ligger i Slesvig mellan Kiel och Flensburg. Det är skickat via det danska postkontoret i Lübeck efter dansk-tyska kriget men under tiden då portona fortfarande gällde men nu till ett tyskt område. Det tyska portot hade varit högre så det borde därav räknas som ett korrekt 36 öres porto till Slesvig.

42 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

Till Holstein via Danmark.

45 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

Till Lauenburg via Danmark.

Ex Gärtner 2010

Ett tveksamt 12 skilling brev

12 skilling till Slesvig ?

Brevet är adresserat till Tandslet i Sönderborg vilket mest troligt inte låg i hertigdömet Slesvig utan i Danmark dit porto var 12 skilling.