Svenska brev till Storbritannien 108 öre

2×24 + 2×30 öre Vapen

37 brev kända

DatumFrankeringNotering
05.07.1858
15.10.1858Defekter
03.01.1859HOW
22.02.1859
23.02.1859
08.03.1859
14.03.1859
13.04.1859+1p brittiskt märke
25.04.1859 STOCKHOLM10a, 11aSJ, ex Kent Johansson
16.05.1859 STOCKHOLM10c par, 11b parHOW
16.09.1859
04.10.1859HOW
09.10.1859
04.11.1859
08.11.1859
25.11.1859
21.02.1860SJ
24.02.1860SJ
02.04.1860HOW
05.04.1860OBE
03.08.1860 GÖTHEBORG10d1 par, 11b par
14.08.1860
16.09.1860HOW
19.09.1860
12.02.1861 STOCKHOLM10d1 par, 11c
07.03.1861
16.03.1861
10.05.1861 STOCKHOLM10d1, 11b parEn 30 öre över kanten
02.09.1861OBE
30.10.1861 STOCKHOLMbåda i parAlla 4 över kanten
08.11.1861
20.12.1861 GÖTHEBORG10d1, 11bTre märken över kanten
21.02.1862 STOCKHOLMMedfaret brev
03.03.1862
11.03.1862
28.03.1862HOW, 24 öre klippt?
08.08.1862

2×9 + 3×30 öre Vapen

8 brev kända varav ett saknar 1×30 öre

DatumFrankeringNotering
12.07.1858SJ
04.11.18581×30 öre saknas
27.01.1859 UPSALA8b, 11a
08.09.1859
19.04.1861
18.06.1862HOW
10.07.1862 WEST:ST:BANANEH, HOW
13.11.1862

2×5 + 2×24 +50 öre Vapen

5 brev kända

DatumFrankeringNotering
30.07.1858
20.10.1858NS
30.06.1859OBE
30.07.1859 BORÅS7a1, 10c, 12aHOW
24.11.1859

2×5 + 2×9 +30+50 öre Vapen

3 brev kända

DatumFrankeringNotering
04.05.1859
01.08.1859
04.08.1859HOW, framsida

12+ 4×24 öre Vapen

DatumFrankeringNotering
06.08.1858

9+ 2×50 öre Vapen

1 öre överfrankerat

DatumFrankeringNotering
22.09.1862

2:a vk 216 öre med 12+24+30+ 3×50 öre Vapen

3 brev kända varav ett är en framsida

DatumFrankeringNotering
23.05.1859
14.03.1862Framsida
19.12.1862SJ

3:e vk 324 öre med 24+ 6×50 öre Vapen

DatumFrankeringNotering
26.01.1859 STOCKHOLM10a, 12bHOW

12:e vk 1296 öre med 4×24 + 24×50 öre Vapen

DatumFrankeringNotering
08.02.1859