Svenska brev till Storbritannien 65 öre

5 + 2×30 öre Vapen

66 brev kända

De brev som är kända med eller utan den Preussiska avräkningsstämpeln är noterade.

Datum2 3/4 W.Fr.FrankeringNotering
19.07.1865 ?Borde vara fel datum
06.10.1865
23.03.1866
26.05.1866
31.05.1866 STOCKHOLMnejpar
04.06.1866
06.06.1866 STOCKHOLMen 30 öre arkivveck
31.06.1866
14.08.1866
15.01.1867
02.02.1867
22.02.1867
23.02.1867
01.03.1867Arkivveck
09.04.1867 NORRKÖPINGnej7b1, 11e25 öre runt hörn, ex Kent Johansson
11.04.1867
18.04.1867
20.04.1867
07.05.1867HOW
10.05.1867
18.05.1867HOW
21.05.1867 STOCKHOLMnej7b1, 11e1Witschi
24.05.1867
29.05.1867 STOCKHOLMja7b2, 11e2
01.06.1867
05.06.1867
14.06.1867
17.06.1867
18.06.1867
27.06.1867
08.07.1867
13.07.1867 GÖTEBORGnejOBE
16.07.1867
19.07.1867 STOCKHOLM7b2, 11e2 parHOW
31.07.1867
14.08.1867
17.08.1867
18.08.1867
27.08.1867
04.09.1867
05.09.1867
12.09.1867
16.09.1867
02.10.1867En 30 öre riss
09.01.1868
27.01.1868
30.01.1868 STOCKHOLMblåNS
26.02.1868
04.03.1868
06.05.1868SJ
16.05.1868
11.06.1868
27.06.1868 GÖTEBORGsvart7b2, 11e2
02.07.1868
06.07.1868
28.07.1868
12.09.1868SJ
26.09.1868
02.10.1868 GÖTEBORGnej7b2, 11e2NS
13.11.1868
10.12.1868 GÖTEBORGsvart7b2, 11e2Witschi
12.12.1868
16.12.1868
16.02.1869
29.02.1869
18.05.1869
28.05.1869

3+12+50 öre Lejon/Vapen

DatumFrankeringNotering
11.04.1866 HELSINGBORG9 c2, 12 f1, 14 Bc1SJ
11.06.1866
21.10.1866
25.10.1866 STOCKHOLM
11.06.1868

2:a vk 130 öre med 30+ 2×50 öre Vapen

DatumFrankeringNotering
11.07.1867
06.09.1867 STOCKHOLMdefekter
09.06.1868HOW
11.09.1868 GÖTEBORG11d2, 12g2