Svenska brev till USA

Bland de Utom-Europeiska länderna är USA av naturliga skäl det vanligaste adresslandet för svenska brev. Landets storlek och det stora antalet svenska emigranter i kombination med dess betydelse för handeln är faktorer som bidrar till detta.

Breven til USA är i genomsnitt i betydligt sämre kvalité än brev till länder i Europa, man får helt enkelt acceptera något lägre kvalité på transatlantiska brev. Det är ju skillnad eftersom dessa färdats långt och hanterats av fler posttjänstemän. Man bör också ha i åtanke att det är skillnad om de är skriva till en person i New York eller om de är till en nybyggare ”på landet”. I New York läste man brevet en gång och la det sedan i ett arkiv, men nybyggare läste säkert sitt brev från hemlandet gång på gång och förvarade det inte i ett ”fint” arkiv.
Flera inkl. ett antal unika är i mycket låg kvalité (ibland rent defekta) men är som dokument intressanta. Men givetvis finns det även riktigt vackra brev som det lilla nätta 130 öres portot från Stockholm 24.10.1867 till Long Island, New York.

Kända portosatser

Endast ett porto är känt under skillingperioden, 54 skilling. Därutöver finns ett brev i 2:a viktklassen frankerat med 108 skilling i Postmuseums samling. När ören infördes 1.7.1858 räknades portona om genom multiplicering med x3 så att 54 skilling portot blev 162 öre. Från 1865 och framåt finns flera olika portosatser kända med olika transitvägar och från olika perioder.

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
54 skilling2:a vk 108 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
162 öre01.07.1858 – 01.04.1863
144 öre01.05.1865 – 30.09.1865
130 öre2:a vk 260 öre01.10.1865 – 31.12.1867
101 öre01.10.1865 – 16.07.1866
81 öre17.07.1866 – 31.12.1867
85 öre01.01.1868 – 31.03.1869
67 öre01.01.1868 – 30.06.1870
72 öre01.04.1869 – 15.12.1872
62 öre10.01.1870 – 15.12.1872
54 öre2:a vk 108 öre01.07.1870 – 15.12.1872
39 öre01.01.1872 – 30.06.1875
45 öre2:a vk 90 öre02.10.1871 – 28.05.1874
42 öre2:a vk 84 öre02.10.1871 – 28.05.1874
36 öre2:a vk 72 öre26.06.1873 – 30.06.1875
24 öre26.06.1873 – 28.05.1874
51 öre29.05.1874 – 30.06.1875
37 öre29.05.1874 – 30.06.1875
20 öreUPU portot01.07.1875 – 31.01.1921

Dessutom finns 6 portosatser som ännu inte kunnat kartläggas som korrekta. 57 öre, 80 öre, 100 öre, 120 öre, 140 öre och 160 öre. Dessa är troligen felaktigt frankerade.

Rek-brev

Inga rek- eller ass-brev är kända under skillingperioden.

PortoTidsperiodVarav rek/ass tillägg
197 öre01.01.1859 – 01.04.186335 öre rek
78 öre01.07.1870 – 31.12.187024 öre rek
141 öre01.07.1871 – 04.02.187287 öre rek
249 öre01.07.1871 – 04.02.187287 öre rek
108 öre16.02.1872 – 30.06.187518 öre rek

54 skilling 01.07.1855 – 30.06.1858

Enda kända kombinationen av detta portot är 6+24+24 skilling. Frånsett ett brev där en halv 3 och en 24 skilling saknas. Breven skickades via Tyskland (svenska postkontoret i Hamburg och Presussen) – Belgien – Storbritannien. I Postmuseums samling finns ett unikt brev i 2:a viktklassen frankerat med 2st 6 skillingar och 4st 24 skillingar.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
6+24+24 skilling
3+24 skilling1del av frankering saknas
54 skilling från STOCKHOLM 8.1.1858 (ex Larsson, Heinrich Köhler 2017)
Brevet från WEXIÖ 22.1.1858 där en halv 3 skilling och en 24 skilling saknas

162 öre 1.7.1858 – 1.4.1863

Detta portot var en direkt omräkning av 54 skilling (54 x 3 = 162). Det finns endast en kombination av portot. Breven skickades via Tyskland (svenska postkontoret i Hamburg och Presussen) – Belgien – Storbritannien.
De har normalt en transitstämpel AACHEN PAID (från utväxlingen i Aachen).

144 öre 1.5.1865 – 30.9.1865

Detta var en sänkning från 162 öres portot. Breven skickas via Tyskland – Belgien – Storbritannien. Endast ett korrekt brev är känt, samt ett annat skickat 21.10.1865 vilket är efter portoperioden och borde då varit frankerat med 130 öre.

130 öre 1.10.1865 – 31.12.1867

Från oktober 1865 sänktes porto ytterligare till 130 öre för brev som skickades via Tyskland – Belgien – Storbritannien. Endast en portokombination är känd, i två exemplar båda skickade 1867 (11.7 och 24.10).

260 öre gällde för andra viktklassen där ett brev finns bevarat.

130 öre från STOCKHOLM 24.10.1867

Från STOCKHOLM 24.10.1867 via STRALSUND-BERLIN 27.10 (tysk järnvägsstämpel på baksidan), AACHEN 28.10 PAID 23 Cts samt NEW YORK PAID. Svensk stämpel FRANCO.
Notering i rödkrita 12½ (Sgr = 112,5 öre) är Preussens notering vilket innebär att 17,5 öre var Sveriges del.

101 öre 1.10.1865 – 16.7.1866

Endast ett brev är känt vilket är överfrankerat med 1 öre. Korrekt porto hade åstadkommits med t.ex. 2×50 öre. Skickade via Tyskland – Belgien – Storbritannien.

SÖDRA ST BANAN 5.9.1867 (ex Höiland 2009)

81 öre 17.7.1866 – 31.12.1867

Här finns endast ett brev bevarat, som är kraftigt defekt. Skickat via Tyskland – Belgien – Storbritannien.

Det unika brevet med 81 öre från CARLSTAD 19.3.1867

Från CARLSTAD 19.3.1867 via SÖDRA ST.BANAN 21.3.1867, HAMBURG 23.3.1867 och på framsidan en röd HAMBURG PACKET PAID.
I röd krita på framsidan ”7” vilket är det porto i Silbergroschen som Preussen tog av Sverige (63 öre) samt i blå krita ”wf 4½” som betyder Weiterfranko 4,5 Sgr (40,5 öre) som gick vidare till andra Postverk.

85 öre 1.1.1868 – 31.3.1869

7 bevarade brev, varav 5 har samma portokombination och 1 har en unik kombination samt ett överfrankerat. Skickade via Tyskland – Belgien – Storbritannien.

85 öre från STOCKHOLM 22.2.1869

Skickat från STOCKHOLM 22.2.1869 till Herr Kapten John Ericsson i New York.

67 öre 1.1.1868 – 30.6.1870

6 kända brev varav 2 är överfrankerade med samma portokombination. Skickade via Tyskland – Belgien – Storbritannien.

GEFLE 7.2.1869 (ex Robert A. Siegel 2019)

72 öre 1.4.1869 – 15.12.1872

Fyra olika kombinationer av 72 öres portot är kända. Skickade via Tyskland – Belgien – Storbritannien.

62 öre 10.1.1870 – 15.12.1872

Endast två bevarade brev med samma portokombination. Skickades Göteborg och Storbritannien eller Danmark och Storbritannien.

54 öre 1.7.1870 – 15.12.1872

Det finns flera ej lösenbelagda brev med 24+30 öre skickade innan 1.7.1870 (t.ex. GÖTEBORG 28.8.1869, JÖNKÖPING 22.3.1870 och JÖNKÖPING 12.5.1870).
Breven kunde skickades flera vägar: Göteborg – Storbritannien, Danmark – Storbritannien. Tyskland – Belgien – Storbritannien. Detta är det äldsta mindre ovanliga portot, dock är många av breven med exempelvis 24+30 öre i sämre kvalité. Kombination 24+30 öre Vapentyp är den vanligaste med mer än 10 bevarade brev. Inga rena Ringtypsfrankeringar finns, men ett med blandfrankering.

54 öre JÖNKÖPING 22.3.1870

Från JÖNKÖPING 22.3.1870 (innan portoperioden) via PKXP Nr2 23.3.1870 och KIEL – HAMBURG 24/3 samt en ej läsbar amerikansk röd stämpel på framsidan. Tyska portonotering på framsidan ”4½” i rött vilket är det totala portot i Silbergroschen som Preussen toga av Sverige (40,5 öre) och i blått ”wf 3” vilket är Weiterfranko, d.v.s den del av de 4½ Sgr som Preussen lämnade vidare.

54 öre från LUND 6.2.1871

Skickat från LUND 6.2.1871 via PKCP Nr9 12.2.1871 och WAMDRUP – FLENSBURG 15/2 och på framsidan röd amerikansk NEW YORK PAID ALL 2/3. Tyska portonotering på framsidan ”4½” i rött vilket är det totala portot i Silbergroschen som Preussen toga av Sverige (40,5 öre) och i blått ”wf 3” vilket är Weiterfranko, d.v.s den del av de 4½ Sgr som Preussen lämnade vidare.

54 öre från PKXP N:r2 17.7.1871

PKXP N:r2 17.7.1871 via KIEL – HAMBURG 18/7 och ankommet NEW YORK PAID ALL 30/7.
Preussisk notering i rött ”4½” vilket är det porto Preussen tog av Sverige (40,5 öre) och i blått ”f3” (Weiterfranko) vilket är den del som gick vidare till andra transisterande länder (27 öre).
Frankerat med par av 3 öre Lejon (vikt över kanten) och 4-strip av 12 öre Vapen där ett märke blivit klippt när brevet öppnats.

GISLAVED 4.11.1870 (ex Postiljonen 2019)
54 öre från RONNEBY 25.6.1869 (ex Gärtner 2010)

Skickat från RONNEBY 25.6.1869 innan portoperioden började 1.7.1870 men med rätt portomarkeringar av Preussen 4½ och wf3. Flera korrekt hanterade brev med 24+30 öre finns innan 1.7.1870.

45 öre 2.10.1871 – 28.5.1874

Finns i många olika kombinationer, alla i ett fåtal kända exemplar. Breven skickades via Tyskland – Belgien – Storbritannien.

Unik kombination av 45 öre från FALKEMBERG 5.6.1871

39 öre 1.1.1872 – 30.6.1875

Gällde för brev som skickades via Tyskland (Hamburg eller Bremen).

Unik kombination av 33 öre från LAHOLM 28.2.1872 (ex Jarlvik 2018)

Från FALKENBERG 5.6.1871 via PKXP N:r2 7.6.1871 och LÜBECK – ?. På framsidan en röd CHICAGO PAIS ALL 26/7.
I röd krita ”3½” vilket är den del Preussen tog av Sverige (31,5 öre) och i blått ”2 wf” som är den del av dessa som lämnades vidare till Belgien och Storbritannien.
Frankerat med 5 öre Vapen och 20 öre Lejon i par. Brevet har precis som många andra till USA kvalitetsanmärkningar.

42 öre 2.10.1871 – 28.5.1874

Breven skickades via Göteborg – Storbritannien.

42 öre från GEFLE 24.3.1872

Skickat från GEFLE 24.3.1872 utan andra stämplar. I rödkrita ”3 2/12” vilket är det porto i Sgr (28,5 öre) som Preussen tog av det svenska 42 öre portot och en liten rektangulär stämpel 1 2/3 W.F. som är den del (Weiterfranko) som Preussen lämnade vidare.
Frankerat med 12 (pos 50 i plåt 5) och 30 öre Vapen.

42 öre från UDDEVALLA 2.12.1872 (ex Postiljonen 2019)

36 öre 26.6.1873 – 30.6.1875

Gällde för brev som skickades Göteborg – Storbritannien eller Danmark – Tyskland (Hamburg eller Bremen).

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3×12 öre Ringtyp5
12+24 öre Ringtyp10+
12+24 öre Tjänste1Ett av få utlandsbrev
6+30 öre Ringtyp5
2×3 + 6+24 öre Ringtyp1Postmuseum
2:a vk 72 öre
3×24 öre Ringtyp1
12+ 2×30 öre Ringtyp2Varav 1 är en framsida
36 öre från HUSQVARNA 13.7.1874

Skickat från HUSQVARNA 13.7.1874 via PKXP NR2.NED. 15.7.1874 och med svensk stämpel FRANCO. samt svensk dirigeringsstämpel VIA TYSKLAND.
Frankerat med 12 och 24 öre Ringtyp tandning 14. Del av baksidan saknas.

24 öre 26.6.1873 – 28.5.1874

Gällde för brev som skickades direkt, utan transitland. Frågan är om dessa båda kända breven är korrekta, eller om det är 36 öres brev där 12 öre märket saknas? Det ena (Stockholm 2.4.1874) har i alla fall en dirigeringsstämpel ”VIA G&E” vilket betyder att brev gått via Göteborg och Storbritannien och då rimligen borde sakna sin ursprungliga 12 öring.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24 öre Ringtyp2?2.1.1874 – 2.4.1872

51 öre 29.5.1874 – 30.6.1875

Breven skickades via Göteborg – Storbritannien eller Danmark – Storbritannien. Tre brev är bevarade, alla med samma portokombination.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+6+ 2×20 öre Ringtyp325.4.1875 – 18.6.1875
Sorgebrev från LUND 25.4.1875 (ex Lauson Stone, ex Frimärkshuset Beckeman 2 2020)

37 öre 29.5.1874 – 30.6.1875

Gällde via Danmark – Tyskland (Hamburg eller Bremen). Endast ett brev är bevarat.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+12+20 öre Ringtyp117.5.1875

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot infördes 1.7.1875 och var oförändrat fram till 31.1.1921.
1:a vk gällde upp till 15 gram. Av detta portot finns många kända brev. Singelfrankering med 20 öre är givetvis vanligast men även andra kombinationer förekommer som 4×5 öre.

20 öre UPU porto från HUSQVARNA 2.4.1877

Skickat från HUSQVARNA 2.4.1877 via PKXP NR2 3.4.1877 och ankomststämplat i CHICAGO.
Frankerat med 20 öre Ringtyp tandning 14.

20 öre från KALMAR 22.7.1889 och returnerat

Skickat från KALMAR 22.7.1889 via PKXP No2 25.7.1889 och ankommet i NEW YORK 2/8 samt PAID ALL G. ADVERTIED AUG 17 1889 och sedan UNCLAIMED samt på baksidan OCT 4 1889 och DEAD …. OCT 9-89. Brevet har alltså inte kunnat delats ut och har skickats tillbaka till Kalmar med blyertsnotering på baksidan ”Kom Retur 4/10 89.
Frankerat med 20 öre Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan.

20 öres porto från GÖTEBORG LBr 7.6.1890

Skickat från GÖTEBORG LBr (LådBref) 7.6.1890 via PKXP No 64B 7.6.1890, NEW YORK, PAID ALL F och ankommet i HARTFORD:CONN JUN 19 1890.
Frankerat med 4-strip 5 öre Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan. Denna portokombinationen är känd i 3 exemplar (2 enligt Ferdén census).

197 öre rekbrev 1.1.1859 – 1.4.1863

Sammansatt av 162 öre brevporto i 1:a vk och rektillägg 35 öre. Ett brev är känt vilket är underfrankerat med 12 öre.

78 öre rekbrev 1.7.1870 – 31.12.1870

Sammansatt av 54 öre brevporto i 1:a vk och rektillägg 24 öre. Ett känt som endast är en framsida med en del defekter.

Den unika rekframsidan med 78 öres porto

Portot sammansatt av 54 öre för brevporto och 24 öre i rektillägg. Skickat via Tyskland.
Rektillägget på 24 öre gällde från 1.7.1867 för brev till New York och Boston via Preussen – Belgien – Storbritannien.
Korrekt brevporto borde varit 67 öre (1.1.1868 – 30.6.1870) vilket ger ett totalt porto på 86 öre, eftersom 54 öres portot infördes först 1.7.1870 men det finns vanliga 54 öres brev innan 1.7.1870 (Jönköping 22.3.1870) som inte satts i lösen.

108 öre rekbrev 16.2.1872 – 30.6.1875

Sammansatt av 90 öre brevporto för 2:a vk och rektillägg 18 öre.

141 öre rekbrev 1.7.1871 – 4.2.1872

Sammansatt av 54 öre brevporto i 1:a vk och rektillägg 87 öre. Endast ett känt brev som skickats via Danmark – Storbritannien. Detta är det enda kända Utom-Europeiska brevet med en 17 öre grå och trots mindre kvalitetsanmärkningar ett av de absolut bästa utrikes rekbreven.

Det unika 141 öres assbrevet med 17 öre grå från GÖTEBORG 26.9.1871 (ex Postiljonen 2012)

249 öre rekbrev 1.7.1871 – 4.2.1872

Sammansatt av 162 öre brevporto för 3:e vk (3×54 öre) och rektillägg 87 öre. Brevet har en del anmärkningar men ett gott helhetsintryck med ett spektakulärt porto.

249 öre för assbrev i 3:e vk från GÖTEBORG 7.7.1871 (ex Postiljonen 2012)

Rekbrev från 1.7.1875

Finns 38 öre för 1:a vk, 58 öre för 2:a vk och 78 öre för 3:e vk (1 känt) som gällde 1.7.1875 – 31.12.1886.

Det unika 78 öres rekbrevet från STRÖMSTAD 17.9.1877 (ex Postiljonen 2009)