Svenska skillingbrev till Danmark

Totalt finns 99 brev till Danmark frankerade med skilling banco märken registrerade.

12 skilling för 1:a vk

Flera portokombinationer kända. Totalt är 81 brev registrerade.

Frankerade med 2×6 skilling
45 brev registrerade. Plus 1 brev som eventuellt är närportobrev.

DatumOrtFacit-NrNotering
14.09.55GISLAWED2x3a1OW
05.10.55RUNNEBY2x3bex Westberg, UT, GD
26.10.55GISLAWED2x3a1OW, ex GD
13.11.552×3
18.11.55UPSALA2x3bkht, SJ, OW, ex PW
22.11.552×3
30.12.552×3
28.02.562×3
04.04.561×31x 6sk saknas, PM
18.04.56STOCKHOLM2x3a1OW
24.05.56STOCKHOLM2x3bex LT
27.05.56STOCKHOLM2x3barkivveck ett märke, OW
08.07.56STOCKHOLM1×31×6 sk saknas, OW
12.08.56STOCKHOLM2x3a1 parOW, ex IP
13.08.562×3
22.08.56STOCKHOLM2x3a1OW
23.09.562×3
30.12.562×3
02.01.57STOCKHOLM2x3dOW, ex LT
04.02.57GEFLE1x3a1, 1x3bOW, ex LT, LJ
12.02.572×3
15.02.57GEFLE2x3dOW, ex LJ
23.03.57HALMSTAD2x3dkht, OW
01.04.572×3OW
02.04.572×3OB
04.04.572×3
19.04.57HALMSTAD2x3cOW
10.06.57STOCKHOLM2x3a1OW, ej till staten Holstein
08.07.572×3OW
11.07.572×3
31.07.57STOCKHOLM2x3cOW
15.09.57SÖDERHAMN2x3cSJ, OW
10.11.572×3
13.11.572×3
30.11.57HALMSTAD2×3SJ
30.12.57GÖTHEBORG2x3a1OB
26.__.581×31x 6sk saknas
20.01.58GÖTHEBORG1x3a1 , 1x3bOW
21.01.58STOCKHOLM2x3cOW
23.01.582×3OW
27.03.582×3OW
02.04.58GÖTHEBORG2x3a1OW, ex SB
18.05.582×3NS
16.08.581×31x 6sk saknas
29.06.58STOCKHOLM2x3f parOW, ex LS, IP
18.05.58GÖTHEBORG2×3Steinberg brev
30.__.571×3närporto?

Frankerade med 4 + 8 skilling
23 brev registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
01.09.552 , 4
18.10.55GÖTHEBORG2c , 4aOW, ex PW
23.02.562 , 4
28.02.562 , 4OB
15.03.562 , 4
17.03.562 , 44 sk skadad
08.05.562 , 4
06.06.562 , 4
30.06.562 , 4
01.09.562 , 4
23.09.56CARLSKRONA2g , 4bOW, ex SB
01.10.562 , 4NS
03.10.562 , 4OW
08.10.562 , 4
06.11.56GÖTHEBORG2f , 4aOW
10.11.562 , 4
20.04.57HALMSTAD2g , 4fex GN, SI
08.05.57STOCKHOLM2h1 , 4aex BG, GD
14.09.572 , 4
04.12.572 , 4OW
01.02.58STOCKHOLM2m , 4gex BG, GD
06.09.582 , 4
06.11.582f , 4aOW, ex GJ
30.06.58SÖDERHAMN2 , 4Steinbergbrev

Frankerade med 3×4 skilling
6 brev registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
23.08.563×2
29.08.56STOCKHOLM3x2cett ex litet riss, OW, ex PW
19.09.56STOCKHOLM3x2cOW, uppfräschat
17.10.563×2
02.03.57STOCKHOLM3×2framsida, OW, ex GP
21.04.57STOCKHOLM3x2eframsida, ex BG

Frankerade med 4×3 skilling
6 brev registrerade, varav 3 är kompletta. Två saknar en 3 skilling och ett saknar två 3 skillingar.

DatumOrtFacit-NrNotering
25.08.56UPSALA3x1b1×3 sk saknas, OW
31.08.56UPSALA4x1aOW, ex SB, LJ
02.03.573×11×3 sk saknas
06.04.57HALMSTAD4x1bex GD
06.04.57HALMSTAD2×12×3 sk saknas
11.05.57HALMSTAD4x1aOW, ex Caspary, Biering, GD, HJ, PW

Frankerade med 2×3 + 6 skilling
1 brev registrerat. Två av märkena har mindre reparationer.

ex Kersti & Bertil Larsson, Heinrich Köhler 2017
DatumOrtFacit-NrNotering
19.06.56STOCKHOLM2x1a , 3a1OW, ex KB

Underfrankerat brev frankerat med 1×8 skilling
Lösenbelagt med 16 skilling i Danmark.

Underfrankerat brev från STOCKHOLM 14.02.56, ex Philea 2014
DatumOrtFacit-NrNotering
14.02.56STOCKHOLM4aNS, ex GD

24 skilling för 2:a vk

Tre olika portokombinationer är kända. Totalt är 10 brev registrerade.

Frankerade med 24 skilling
8 brev registrerade.

02.09.57 GÖTHEBORG, ex Malmö Frimärkshandel 2021
DatumOrtFacit-NrNotering
02.11.555
11.02.565
05.03.565
09.09.565
08.02.575
11.02.57HALMSTAD5cSJ, OW
02.09.57GÖTHEBORG5aOW, ex LT
11.02.575OW

Frankerade med 4×4 + 8 skilling
Ett brev är registrerat med denna portokombination. Den tredje 4 skillingen från vänster räknat är dock inte den ursprungliga.

Kombination endast registerad i ett ex 16.11.55 STOCKHOLM men ett märke är ditsatt
DatumOrtFacit-NrNotering
16.11.55STOCKHOLM4×2 , 4OW, en 4sk ditsatt

Frankerade med 4 + 2×6 + 8 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
08.06.582 , 2×3 , 4

6 skilling närporto 1:a vk

Närportot gällde inom ”Öresundsregionen” mellan på svenska sidan Helsingborg, Landskrona och Malmö samt på danska sidan Helsingör och Köpenhamn. Även mellan Ystad och Bornholm.
Totalt är 7 brev registrerade, i två olika portokombinationer.

Frankerade med 6 skilling
6 brev registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
03.08.55MALMÖ3OW
08.07.563
31.01.573
31.12.573
16.06.58FRA SVERRIG3bOW, ex FB, IP, SB
16.08.583OW

Frankerade med 2×3 skilling
1 brev registerat.

Unik kombination av närportot från HELSINGBORG 13.02.58 till Köpenhamn, ex Peter Wittsten
DatumOrtFacit-NrNotering
13.03.58HELSINGBORG2x1aex PW

24 skilling för rekbrev

Frankerat med 24 skilling
Endast ett rekbrev (inga ass) är registerat frankerat med skilling banco märken.

24 skilling rekbrev från TRELLEBORG 03.05.56 till Köpenhamn
DatumOrtFacit-NrNotering
03.05.56TRELLEBORG5bOW