Svenska skillingbrev till Finland

Totalt är 148 brev registrerade till Finland frankerade med skilling banco märken. Huvuddelen är skickade från Stockholm.

20 skilling för 1:a vk betalt till mottagaren

Flera portokombinationer kända. Totalt är 108 brev registrerade.

Frankerade med 4 + 2×8 skilling
66 brev är registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
09.08.552 , 2×4
08.10.552 , 1×41×8 sk saknas
13.11.552 , 2×4OB
18.11.552 , 2×4
27.11.55216 sk saknas
30.11.55216 sk saknas
07.12.55216 sk saknas
29.01.562 , 2×4
19.02.562 , 2×4
28.02.562 , 2×4
29.02.56STOCKHOLM2a , 2x4aOW
18.03.56STOCKHOLM2a , 2x4aSJ
11.04.56STOCKHOLM2x4a4 sk saknas, OW
18.04.562 , 2×4
29.04.56STOCKHOLM2d , 2x4aOW, ex KB
06.06.56STOCKHOLM2b , 2x4aSJ, skador
22.08.56STOCKHOLM2a1 , 2x4bOB, ex LS, SI
25.08.56UPSALA2f, 2x4eEn 8sk reparerad
11.09.56LULEÅ2 , 2×4ex PM, Steinberg?
06.10.56LULEÅ2 , 2×4ex PM
19.10.562 , 2×4OW
21.10.562 , 1×41×8 sk saknas
24.11.56UPSALA2 , 2×4ex PM
09.12.56STOCKHOLM2g , 2x4a1×8 sk reparerad, OW
23.01.57STOCKHOLM2h1 , 2x4eex UT
23.01.57STOCKHOLM2e , 2x4eex BG, GD
09.02.572 , 2×4
10.02.57STOCKHOLM2e , 2x4fOW, ex BG, PW
13.02.57STOCKHOLM2h1 , 2x4fOW
19.02.572 , 2×4OW
20.02.57STOCKHOLM2b , 2x4bOW
03.03.57STOCKHOLM2 , 2x4fSJ, BG
10.03.572 , 2×4
17.03.572 , 2×4SJ
24.04.57PITEÅ2e, 2x4aOW, fläckigt
28.04.572 , 2×4
08.05.572 , 2×4PM
09.06.57STOCKHOLM2e , 2x4fv3OW, ex HJ, IP, PW
09.06.57STOCKHOLM2f , 2x4fSJ, NS, OW
18.07.57GÖTHEBORG2f , 2x4dsign Strandell, vänster 8 med dragspel
14.08.572 , 1×41×8 sk saknas
08.09.57STOCKHOLM2e , 2x4fOW
11.09.57STOCKHOLM2g , 2x4fOW
15.09.572 , 2×4
21.09.57NYKÖPING2f , 4fex LT
29.09.572 , 2×4PM, 4sk lev 11?
02.10.572 , 2×4
11.10.572 , 2×4OB
16.10.57STOCKHOLM2l , 2x4fOW, ex HJ, SB
23.10.57STOCKHOLM2 , 2×4ex PM
03.11.572 , 2×4
10.11.57STOCKHOLM2i2, 2x4fOW, ex SB
10.11.57STOCKHOLM2k3 , 2x4fBG, samma som ovan?
24.11.572 , 2×4SJ
12.12.572 , 2×4SJ
31.12.57NYKÖPING2e , 2x4frekonstruerat
29.01.582, 1×41×8 sk saknas
02.02.582 , 2×4OW
09.02.58STOCKHOLM2m , 2x4hOW
12.02.582 , 2×41×8 sk saknas
23.02.582 , 2×4
09.03.58STOCKHOLM2f , 2x4gOW, ex GJ
16.03.582 , 2×4(bläckfläck)
02.04.58STOCKHOLM2e/l , 4hartighetsklippta, OW, ex GD
28.04.582 , 2×4
17.06.58GEFLE2l , 2x4hOW, ex BG, GD
09.07.58STOCKHOLM2n , 2x4hOB

Frankerade med 2×6 + 8 skilling
30 brev registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
26.02.56STOCKHOLM2x3a2 par , 4aOW, MI, ex SI
11.04.562×3 , 4
29.04.561×3 , 41×6 sk saknas
06.05.56STOCKHOLM2x3a1 par , 4aOW
03.06.562×3 , 4OB
06.06.56STOCKHOLM2x3a18sk saknas, SJ
28.10.56STOCKHOLM2×3 , 4BG
12.12.56STOCKHOLM2x3d , 4aSJ, ex LH, HJ, SB
27.02.571×3 , 41×6 sk saknas, SJ
27.03.57STOCKHOLM2x3c par , 4fSJ, NS, OW
10.04.57STOCKHOLM2×3 , 4PM
21.04.572×3 , 4
12.05.572×3 , 4OW
19.05.57STOCKHOLM2x3a1 , 4f1×6 sk fht, OB
03.06.572×3 , 4
30.06.57STOCKHOLM2x3c par , 4fOW, ex GD
21.08.572×3 , 4
28.08.57STOCKHOLM1×3 , 41×6 sk saknas, OW
24.11.572×3 , 4
26.01.58STOCKHOLM2x3e , 4hOW
09.03.58STOCKHOLM2x3f par , 4hSJ, OW, ex GD
23.03.582×3 , 4
29.03.582×3 , 4
23.04.58STOCKHOLM2x3e par, 4hex SI
23.04.58STOCKHOLM2x3f , 4hex GN, LJ
29.05.582×3 , 4
03.06.58NORRKÖPING2x3b , 4aOW, ex LT
06.06.582×38 sk saknas
08.06.58STOCKHOLM2x3e8 sk saknas, SJ
29.06.582×3 , 4OW

Frankerade med 5×4 skilling
5 brev registrerade varav ett saknar en 4 skilling. Bland dessa ingår ett av de mest kända svenska skillingbreven, ett mycket vackert brev där ett 4-block ingår i frankeringen.

20 skilling till Finland frankerat med 5st 4 skillingar inkl. ett 4-block, ex Lennart Järnum
DatumOrtFacit-NrNotering
01.07.56STOCKHOLM4 (5) x2aFO, ex PS, ett märke påsatt
22.09.56NYKÖPING5x2cSJ, OW, ex HJ
31.03.575×2
16.08.57LUND5x2fOW, ex GD
18.05.58STOCKHOLM5x2l 4-blockex SB, ex LJ

Frankerade med 4×3 + 8 skilling
3 brev registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
17.06.56STOCKHOLM4×1 , 4OW
16.09.56STOCKHOLM4×1 , 4
12.12.56STOCKHOLM4x1a , 4aOW, ex LH, HJ, GJ, SB, LJ

Frankerade med 3×4 + 8 skilling
1 brev registrerat.

DatumOrtFacit-NrNotering
05.10.553×2 , 4

Frankerade med 6×4 skilling
Överfrankerat med 4 skilling. 1 brev registrerat.
Brevet är restaurerat och reparerat, märken har ursprungligen varit vikta över brevet kant som numera är utvikt och märkena har pressats. Frankeringe består av ett 4-strip och ett par. Mycket dekorativt och vackert uttryck, med ett sällsynt stort antal 4 skillingar.

Brevet frankerat med 6st 4 skillingar, källa David Feldman
DatumOrtFacit-NrNotering
19.01.58STOCKHOLM6x2mOW, ex IP, GD

Frankerat med 4 + 2×6 + 8 skilling
Överfrankerat med 4 skilling, för betald utdelning eller snabbare leverans?
1 brev registrerat, 4 skillingen makulerad med FRANCO stämpel.

DatumOrtFacit-NrNotering
08.06.58STOCKHOLM2h1 , 2x3f , 4hintyg

Frankerat med 6 + 8 skilling
Underfrankerat med 6 skilling?
1 brev registrerat.

DatumOrtFacit-NrNotering
28.08.573 , 4

30 skilling för 1½ vk betalt till mottagaren

Totalt 3 brev registrerade i tre olika portokombinationer, varav ett är överfrankerat och skickat efter valutareformen 1.7.1858.

Frankerade med 2×3 + 24 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
12.03.57UPSALA2×1 , 5OW

Frankerade med 6 + 24 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
29.01.58STOCKHOLM3e , 5fOW, ex GN, GD

Frankerade med 4×8 skilling
Överfrankerat med 2 skilling.

Enda kända brevet med fyra 8 skillingar för 1½ vk till Finland, källa Postiljonen 2017
DatumOrtFacit-NrNotering
27.07.58STOCKHOLM4x4hOW, ex GD, LS

40 skilling för 2:a vk betalt till mottagaren

2 brev är registrerade med olika portokombinationer.

Frankerade med 2×8 + 24 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
08.02.56STOCKHOLM2×4 , 5ex PM

Frankerade med 5×8 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
15.01.585×4

60 skilling för 3:e vk betalt till mottagaren

Frankerade med 4 + 8 + 2×24 skilling
Ett brev är registrerat. Brevomslaget är kraftigt skadat men märkena endast med mindre anmärkningar och mycker färgfriska (i alla fall år 2009). Ett ovanligt högt porto, det högsta kända skillingportot inom Norden.

60 skilling porto för 3:e vk från NYKÖPING 12.06.1856 (Frimärkshuset 2009)
DatumOrtFacit-NrNotering
12.06.56NYKÖPING2 , 4, 2×5skadat brevomslag

10 skilling för 1:a vk betalt till gränsen

Flera portokombinationer kända. Totalt är 31 brev registrerade.

Frankerade med 4 + 6 skilling
27 brev registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
10.07.55STOCKHOLM2c , 3bex BG, GD
18.09.55STOCKHOLM2a , 3a1Krimbrev, OW, ex GN, LT, LJ
25.09.55STOCKHOLM2b , 3bOW, ex GP
19.10.552 , 3
26.10.5526 sk saknas
__.07.562 , 3
26.10.562 , 3
10.02.57STOCKHOLM2e , 3a14 sk kht, OW
24.02.57STOCKHOLM2h1 , 3cOW
10.03.572 , 3
26.05.572 , 3
26.06.57STOCKHOLM2h1 , 3a1OW
15.09.57STOCKHOLM2f , 3dOB
29.09.57STOCKHOLM2j1 , 3ex LJ
26.10.57CARLSKRONA2j1 , 3a1rensat brev, kt och kht på 2j1, FO, ex UI
06.11.572 , 3OW
26.01.58STOCKHOLM2 , 3ex SR
27.01.5834 sk saknas
02.02.58STOCKHOLM2m , 3eOW, ex SB
12.02.58UPSALA2h1 , 3frensat/ifylld text, OW, ex KB
16.02.582 , 3
20.03.582 , 3
26.04.5834 sk saknas
28.05.582 , 3
08.06.582 , 3OB
11.06.58STOCKHOLM2m , 3fex LJ
28.06.58STOCKHOLM2m , 3eOW, ex BG

Frankerade med 2×3 + 4 skilling
3 brev registrerade. Samt ett brev med endast 1×3 skilling som troligen haft ytterligare 3+4 skilling.
Det finns två brev från Stockholm 8.1.1856 där det ena har stämpel FRANCO GRÄNSEN och 3 skillingarna över varandra, medan det andra saknat stämpel och har alla tre märkena som ett vågrätt ”3-strip”.

DatumOrtFacit-NrNotering
08.01.56STOCKHOLM2x1a , 2aOW
08.01.56STOCKHOLM2x1a , 2alätt arkivveck en 3 sk, OW, ex SB, SI
25.04.56STOCKHOLM2x1a par , 2a4 sk kht, OW, ex PW
16.04.58STOCKHOLM1a3+4 sk saknas, SJ, OW

Frankerade med 3 + 2×4 skilling
Överfrankerat med 1 skilling.

17.07.1857 STOCKHOLM , källa Postiljonen 2013
DatumOrtFacit-NrNotering
17.07.57STOCKHOLM1a , 2x2h2OW

36 skilling rek/ass 1:a vk 1.7.1855 – 30.6.1858

Frankerade med 4 + 8 + 24 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
15.11.55GEFLE2a, 4b, 5arenoverad framsida, OW
21.07.56NYKÖPING2a, 4b, 5bOW, ex SB, LJ

46 skilling rek/ass 1½ vk 1.7.1855 – 30.6.1858

Frankerade med 6 + 2×8 + 24 skilling

46 skilling assbrev från STOCKHOLM 16.3.1858, källa Frimärkshuset Beckeman
DatumOrtFacit-NrNotering
16.03.58STOCKHOLM3f , 2x4h , 5aOW, ex LH, GD, SB, SI

174 skilling rek 1.7.1855 – 30.6.1858

15:e vk, portot borde vara 316 skilling (15×20 + 16 skilling).

Frankerat med 6 + 7×24 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
09.05.563 , 7×5