Svenska skillingbrev till Nederländerna

Totalt finns 31 brev till Nederländerna frankerade med skilling banco märken registrerade.

30 skilling för 1:a vk

Två portokombinationer kända. Totalt är 26 brev registrerade.

Frankerade med 6 + 24 skilling
25 brev registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
20.05.56STOCKHOLM3 , 5
01.07.56STOCKHOLM3a3 , 5a
26.08.56STOCKHOLM3 , 5OW
26.11.563 , 5SJ
19.10.563 , 5
26.10.563 , 5SJ, OW
03.02.57STOCKHOLM3a1 , 5cex GD
03.03.57STOCKHOLM3 , 5
13.03.57STOCKHOLM3 , 5
14.04.57STOCKHOLM3c , 5cex LJ
25.05.57STOCKHOLM3c , 5cOW
06.07.57STOCKHOLM3b , 5cOW
03.08.57STOCKHOLM3 , 5
12.10.57STOCKHOLM3a1 , 5bSJ
19.10.57STOCKHOLM3c , 5bOW, ex GD, ex SB
26.10.57STOCKHOLM3c , 5cOW, ex UI, ex IP, ex SI
28.10.57STOCKHOLM3d , 5cOW, ex LS, ex IP
02.11.57STOCKHOLM
04.11.57STOCKHOLM3b , 5cSJ, 6sk rep, stpl iritade
09.11.573 , 5
11.11.57STOCKHOLM3c , 5dpåsatt ht på 24 sk
01.12.57STOCKHOLM3a1 , 5cSJ, OW
11.04.58STOCKHOLM3f , 5dSJ, OB, påbättrade stämplar
16.04.58STOCKHOLM3e , 5c6 sk kraftigt rep m.m. ex KM
26.04.58STOCKHOLM3f , 5dOW, 6 sk omtandad, 24 sk flyttad

Frankerade med 2×3 + 24 skilling
1 brev registrerat.

Enda kända i 1:a vk med 2×3 + 24 skilling (ex NPV 2014, ägs av Gustaf Douglas)
DatumOrtFacit-NrNotering
09.12.56STOCKHOLM2x1b , 5bex GD

60 skilling för 2:a vk

Frankerade med 2×6 + 2×24 skilling
Den enda kända portokombinationen. 5 brev är registrerade.

DatumOrtFacit-NrNotering
21.10.57STOCKHOLM2x3c , 2x5bSJ, OW, något rensat, ex WG, ex FY
02.11.57STOCKHOLM2x3b , 2x5cOW, något rensat, anm. , ex LS, ex IP
09.11.57STOCKHOLM2x3c , 2x5cSJ, rep/manipulerat
23.02.58STOCKHOLM2x3f , 2x5dSJ, OW, rensat, påbättrade stämplar
19.04.58STOCKHOLM2x3e , 2x5dSJ, rensat, ritade stämplar, ex LS, ex IP

90 skilling för 3:e vk

Frankerat med 3×6 + 3×24 skilling
1 brev är registrerat.

DatumOrtFacit-NrNotering
19.12.56STOCKHOLM3×3 , 3×5SJ, anmärkningar