Svenska skillingbrev till Tyskland

Av de fyra olika portona finns det totalt 64 brev registrerade till Tyskland frankerade med skilling banco. Inga trycksaker, rek eller ass brev är kända.

15 skilling för 1:a vk

Två portokombinationer kända. Totalt är 18 brev registrerade.

Frankerade med 3 + 2×6 skilling
17 brev registrerade. Här ingår det tidigaste kända utrikesbrevet med en 3 skilling, från Linköping 8.12.1855.

DatumOrtFacit-NrNotering
08.12.55LINKÖPING1a , 2x3a1/bSJ, OW, en 6sk rep riss, ex LT, LJ
13.03.56GÖTHEBORG1 , 2×3ex PM
15.03.56SÖDERHAMN1 , 2×3OW
01.04.56STOCKHOLM1 , 2×3framsida, OW, ex GN
12.05.56GÖTHEBORG1a , 2x3a1 (a2)OW, ex GD
15.05.56GÖTHEBORG1 , 2×3ex PM
27.06.56GÖTHEBORG1 , 2×3
19.10.561 , 2×3OW
25.10.56GÖTHEBORG1a , 2x3a1OB, defekter och rep
28.10.561 , 2×3(omtandat)
10.12.56GÖTHEBORG1b , 2x3bOW
15.01.57GEFLE1 , 2×3ex PM
07.08.57STOCKHOLM1 , 2×3ex PM
19.08.57STOCKHOLM1b , 2x3cSJ, OW, ex TB, KM, SB
24.11.57STOCKHOLM1a , 2x3a1OW, ex SI
12.01.58STOCKHOLM2×33 sk saknas, OB
03.04.58STOCKHOLM1 , 2×3ex SR

Frankerat med 3 + (4) + 8 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
23.10.57STOCKHOLM1 , 44 sk saknas

18 skilling för 1:a vk

Av detta portot finns endast 1 brev registrerat i 1:a vk samt 1 i 2:a vk.

Frankerade med 3×6 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
08.01.58STOCKHOLM3×3 i 3-stripPM

36 skilling för 2:a vk

Frankerade med 2×6 + 24 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
17.12.56WERNAMO2x3a1 , 5bOB, ex PW

21 skilling för 1:a vk

Av detta portot finns ett flertal portokombinationer kända. Totalt är 14 brev registrerade med detta portot.

Frankerade med 3 + 3×6 skilling
10 brev registrerade varav 5 saknar delar av den ursprungliga frankeringen.

DatumOrtFacit-NrNotering
29.01.56STOCKHOLM1 , 1×312 sk saknas
10.05.56STOCKHOLM3×33 sk saknas, SJ
01.10.56GÖTHEBORG1a , 3x3bSJ, 3 sk rep hörn, ex GJ
02.01.57STOCKHOLM1a , 2x3e6 sk saknas, OW, ex FB, HJ, LJ
17.02.57STOCKHOLM1a , 3x3a1 ngt särat 3-stripex LJ
28.03.57STOCKHOLM1a , 2x3c6 sk saknas, framsida, SJ
26.06.57STOCKHOLM3x3a13 sk saknas, OW
28.07.57STOCKHOLM1a , 3x3b i 3-stripSJ, OW, ex SI
04.11.57STOCKHOLM1b , 3x3a2 inkl parOW, ex GN, UT, LT, LJ
05.02.58STOCKHOLM1 , 3×3

Frankerade med 3 + 4 + 6 + 8 skilling
Av denna vackra fyrfärgsfrankering finns 3 brev registrerade, alla är endast brevframsidor. En av dem har ägts av Franklin D. Roosevelt, på sin tid president i USA och frimärkssamlare.

DatumOrtFacit-NrNotering
22.06.56WEXIÖ1 , 2 , 3 , 4
04.12.57CARLSKRONA1b , 2e , 3c , 4gframsida, OW, ex FB, KM, PW
26.02.58CARLSKRONA1b , 2m , 3b , 4hframsida, OW, ex Lagerlöf, Roosevelt, GD

Frankerat med 3×6 skilling
Underfrankerat med 3 skilling.

DatumOrtFacit-NrNotering
10.05.563×3

Frankerat med 6×3 skilling
Brevet har ursprungligen haft 7 stycken 3 skillingar.

DatumOrtFacit-NrNotering
24.10.56STOCKHOLM6×13 sk saknas, OW

24 skilling för 1:a vk

Frankerade med 24 skilling
28 brev registrerade med singelfrankeringen av 24 skilling. Bland dessa ingår den stora del av en framsida som är avstämplad på utgivningsdagen 1.7.1855 i UPSALA, för övriga samma ort som de två kända förstadagsbreven med 4 skilling.

DatumOrtFacit-NrNotering
01.07.55UPSALA5anästa hel framsida
03.07.555OB
31.08.555
29.02.56STOCKHOLM5bOW
31.03.565SJ
24.06.565(missfärgat)
03.07.56LULEÅ5PM
05.07.565PM
30.07.565PM
08.08.56STOCKHOLM5PM
29.09.565OW
13.11.565
25.11.56STOCKHOLM5bOW
23.12.56STOCKHOLM5bOW
19.06.575
03.07.57WEXIÖ5OW
17.07.57STOCKHOLM5cOW
21.09.57STOCKHOLM5aOW, ex GJ
27.09.57GN 57.09.575OB
15.10.575OW rep
05.11.57GEFLE5dOW, ex LT
09.11.575OW
04.12.57NYKÖPING5
19.02.58STOCKHOLM5dOW lagat riss hela framsidan
18.03.58STOCKHOLM5dOW
09.04.58STOCKHOLM5dex PW
21.04.58STOCKHOLM5dex GJ
26.05.58STOCKHOLM5eframsida, OW, ex SB
20.10.58GÖTHEBORG5cOW

Frankerat med 3×8 skilling
1 brev registrerat som är skickat efter valutareformen till öre 1.7.1858. Portot räknades då om genom multiplicering med x3 och skilling valörerna var giltiga fram till år 1910 som ören genom multiplicering med x3.

24 skillingbrevet med 3×8 skilling från LAHOLM 16.8.1858
DatumOrtFacit-NrNotering
16.08.58LAHOLM3x4aex SB, LJ

48 skilling för 2:a vk

Endast ett brev är registrerat i 2:a viktklassen.

Frankerat med 2×24 skilling

DatumOrtFacit-NrNotering
07.04.57STOCKHOLM2×5 parPM