Tonat tryck på Oscar II

Vissa nyanser på Oscar II koppartryck har alltid ett tonat tryck medan andra alltid har ett ej tonat tryck. Men det finns även några nyanser som finns med både tonat och ej tonat tryck.

56e_stor
Starkt tonat tryck

 

56d_tonat_stor
Svagt tonat tryck

Ett tonat tryck syns i marginalen utanför frimärksbilden på frimärkets framsida där pappret är färgat i samma färg som frimärkets tryckfärg. Toningen beror på att tryckplåten inte torkades av tillräckligt noga mellan tryckningarna. Trycket kan vara mer eller mindre tydligt tonat.

Toningen är samma som ofta syns på t.ex. 1920-talets bandmärken. På bandmärkena används även benämningen ”rent tryck” som uppstått när tryckmaterialet torkats av noga och märkena tryckts på det nästan vita A-pappret.

Läs mer om nyanser på Oscar koppartryck här.
På sidan finns även information om varianter som olika plåtfel, lödskarvlinjer och otandade märken inkl. provtryck av 1 kronors valören.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar