Två ovanliga porton till Finland

Äldre svenska brev till Finland är förhållandevis vanligt förekommande, även under skillingtiden. Men det finns några udda porton som inte användes särskilt ofta. Två av dessa är porto för halva viktklasser och brev som skickades via Nordtyskland och Ryssland istället för direkt med över Ålands Hav eller Haparanda.

Halva viktklasser finns endast till Finland, inte för något annat land eller för inrikes brev har det någonsin förekommit halva viktklasser.
Viktklasser ökade med 1:a vk, 1½ vk, 2:a vk, 2½ vk o.s.v.
Detta var möjligt på breven som var betalda till adressaten fram till 30.6.1868.

90 öres porto (för 1 ½ VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868)

90 öres porto (för 1 ½ VK betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 12.11.1858 till Fiskars, Helsingfors.
Notering ”1½” för 1,5 viktklasser (60 öre x1,5 = 90 öre) samt ”fco” för betalt porto till adressaten.
”15” (karteringsnummer).
På baksidan finns en finsk ankomststämpel ANK.
Frankerat med lodrätt 3-strip 30 öre vapen.

7 brev är kända med 1½ viktklass, där detta är det tidigaste dokumenterade.


38 öres porto till Ryssland infördes samtidigt som 28 öres portot till Finland.
Från 1.10.1873 gick det även att använda 38 öres portot till Finland.

Breven skickades via Preussen istället för som vid 28 öres portot via Ålands Hav eller Haparanda.
Rysslands del av portot var 1½ Silbergroschen (= 14 svenska ören) vilket noterades på breven av Preussen.

Detta dyrare porto användes nästan uteslutande vintertid då havet inte alltid var farbart mellan Sverige och Finland och det då gick betydligt fortare än landvägen via Haparanda.

38 öres porto (för 1:a VK via Preussen 1.10.1873 – 30.6.1875)

38 öres porto (för 1:a VK via Preussen 1.10.1873 – 30.6.1875) från PKXP Nr1NED 1.3.1874 till Ekenäs.
Transitstämpel på baksidan PKXP Nr2NED 2.3.1874 samt ST PETERSBURG 22.FEB.1874 (julianska kalendern).
Notering ”Franco” för betalt porto samt ”Via Tyskland & St. Petersburg” (postvägen).
Preussisk portonotering ”wf” (Weiterfranko i blå krita ) och ”1½” (beloppet i Sgr i röd krita) vilket var det belopp som tillföll det ryska postverket av det total portot.

11 brev är kända med detta porto till Finland varav 3 med denna portokombinationen, 3+5+30 öre är den vanligaste förekommande.
Detta är det tidigaste kända brevet med 38 öres portot till Finland, näst tidigaste är 26.11.1874.

Du kan läsa mer om flera olika porton till Finland på sidan här

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar