Vapenbrev till utlandet

Perioden med Vapen och Liggande Lejon 1858-1872 bjuder på ett stort antal olika porton till många länder. Portona ändrades flera gånger under perioden, de var sammansatta av dels svenskt porto och även porto som tillföll det eller de länder genom vilket brevet skickades (transitland) samt destinationslandet. Till flera länder fanns under samma period olika porton, skillnaden kunde bero på vilken väg brevet skickades eller var i landet brevet skulle.

Till t.ex. Finland kunde breven betalas antingen till den finska gränsen eller fram till mottagaren.

Vi har idag lagt ut bilder och förklarande texter till 37 olika utlandsbrev skickade under perioden.
Du hittar enkelt brev till respektive land här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar