50 öre Vapentyp

Det finns 3 olika tandningar på frimärket 5 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med tre olika tandningsverktyg från tre olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser, de med en siffra som undernummer (t.ex. 7b1 och 7b2).

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

Märkena är t.o.m. 1864/65 i karmina nyanser (mörka) medan de senare är i rosa nyanser (ljusa).
Många nyanser går in i varandra och skiljs genom mängden svarttillsats (färgstyrkan) som t.ex. a och b eller c och d.
Nyanserna f och g (de enda nyanserna med 1865 års tandning 1867-1872) kan vara svåra att skilja men g uppfattas normalt som som något ljusare.
Den sista h nyansen är typisk för att vara tryckt av Bagge med vittillsats i färgen och på gulaktigt papper.

1855 års tandning

12astor
12a

Mörkt violettaktigt karmin (Facit-Nr 12a)
1855 års tandning
Färgstyrka 8-9
Leverans 1-
Stämplade 07.1858 – 1865
Upplaga 300 000

12bstor
12b

Violettaktigt karmin (Facit-Nr 12b)
1855 års tandning
Färgstyrka 6-7
Leverans
Stämplade 1858 – 1865
Upplaga 700 000

12cstor
12c

Mörkt klar karmin (Facit-Nr 12c)
1855 års tandning
Färgstyrka 8-9
Leverans
Stämplade 1861 – 1864
Upplaga 200 000

12dstor
12d

Klar karmin (Facit-Nr 12d)
1855 års tandning
Färgstyrka 6-7
Leverans
Stämplade 1861 – 1864
Upplaga 300 000

12estor
12e

Mörk violettkarmin (Facit-Nr 12e)
1855 års tandning
Färgstyrka 8-9, den mörkaste nyansen med mycket svarttillsats
Leverans
Stämplade 1863 – 1864
Upplaga 100 000

12f1stor
12f1

Karminrosa (Facit-Nr 12f1)
1855 års tandning
Färgstyrka 5-7
Leverans
Stämplade 1865 – 1867
Upplaga 400 000

12g1stor
12g1

Violettaktigt rosa (Facit-Nr 12g1)
1855 års tandning
Färgstyrka 4-7
Leverans
Stämplade 1865 – 1867
Upplaga 400 000

1865 års tandning

12f2stor
12f2

Karminrosa (Facit-Nr 12f2)
1865 års tandning
Färgstyrka 5-7
Leverans
Stämplade 1867 – 1872
Upplaga 600 000

12g2stor
12g2

Violettaktigt rosa (Facit-Nr 12g2)
1865 års tandning
Färgstyrka 4-6
Leverans
Stämplade 1867 – 1872
Upplaga 800 000

12hstor
12h

Rosa (Facit-Nr 12h)
1865 års tandning på gulaktigt papper
Färgstyrka 3-5
Leverans
Stämplade 1872 – 1873
Upplaga 200 000

Bli först med att kommentera