108 öres portot till Storbritannien

108 öres portot från Sverige till Storbritannien via Ostende fanns under perioden 1.7.1858 – 1.4.1863, det var en direkt omräkning från det tidigare 36 skilling banco (infört i 1853/54 års portobok) som likt alla andra multiplicerades med 3 när frimärken med öresvalörer infördes 1.7.1858.

Portot gällde under perioden på 2 olika postvägar:
Via Stralsund eller Stettin – Hamburg – Ostende – Storbritannien
Via Danmark – Hamburg – Ostende – Storbritannien

108 öres portot fanns även via Göteborg , detta gällde ända till 2.9.1864 medan portot via Ostende sänktes till 90 öre 2.4.1863. Trots detta är brev som gått med båt från Göteborg är betydligt ovanligare än de via Ostende.

Fram till ca omkring 1860/61 skickades breven oftast med båt från Sverige till någon av de tyska hamnstäderna Stralsund eller Stettin, där ifrån övertog Preussen ansvaret för breven. Dessa har transitstämplar från Stettin (båt från Stockholm) eller Ystad och Stralsund. Transitstämpeln eller stämplarna från Hamburg är inte från det svenska postkontoret.

Från omkring 1860/61 skickades breven oftast via Danmark vilket känns igen genom att brevet är transitstämplade på det svenska postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D). där (D) står för via Danmark.

Brev som skickades via Stralsund eller Stettin var sammansatt av två olika överenskommelser, den ena mellan Sverige och Preussen och den andra mellan Preussen och Storbritannien.
Sveriges del av portot var 2,5 Silbergroschen (22,5 öre).
Sjöporto Sverige  Stralsund/Stettin 2,5 Silbergroschen som delades lika, 1,25 Sgr var (11,25 öre).
Preussen och Storbritanniens del av portot var 7 Sgr som delades lika, minus transitporto till Belgien.
Det utländska portot som tillföll Preussen och Storbritannien noterades med en röd 7:a på breven.

Brev som skickades via Danmark var sammansatt av två olika överenskommelser, den ena mellan Sverige och Danmark och den andra mellan Preussen och Storbritannien.
Sveriges och Danmarks del av portot var 5 Silbergroschen (45 öre) som delades lika, 2½ Sgr var.
Preussen och Storbritanniens del av portot var 7 Sgr som delades lika, minus transitporto till Belgien.
Det utländska portot som tillföll Preussen och Storbritannien noterades med en röd 7:a på breven.

Nedan finns några exempel på 108 öres portot, fler olika porton till Storbritannien finns beskrivna på sidan här.

108_stockholm_12_2_1861_stor
108 öre (1:a VK 1.7.1858 – 1.4.1863)

108 öres porto via Ostende (för 1:a VK 1.7.1858 – 1.4.1863) från STOCKHOLM 12.2.1861 till New Castle on Tyne.
Svenskt notering ”Via Ostende” och ”108” (portot) samt preussisk stämpel FRANCO
Svensk transit HAMBURG K.S.P.A.(D). 18.2.1861 och preussisk HAMBURG PAID 18.FEBR.1861
Brittisk transit LONDON PAID 20.FE.61 och ankomststämpel NEWCASTLE ON TYNE 20.FE.1861
Frankerat med 2x 24 öre i lodrätt par och 2x 30 öre vapen
Brevet är skickat via Danmark

Obetalt brev med 108 öres porto

Obetalt brev i 1:a vk (108 öre 1.7.1858 – 1.4.1863) HULL 23.1.1962 till Stockholm
Notering ”via Ostende”, transit LONDON 24.1.62, HAMBURG 26.1.62 samt HAMBURG K.S.P.A.(D) 26.1.1962
Svensk lösenstämpel 108 slagen i Stockholm
Brevet är skickat via Danmark

Portot var samma för obetalda brev med skillnaden att mottagaren fick lösa ut brevet med fullt porto 108 öre.
Avräkningsnotering gjordes på brevens framsida med en blå ”7” för portot som tillföll Storbritannien och Preussen.

Obetalt brev med 108 öres porto

Obetalt brev i 1:a vk (108 öre 1.7.1858 – 1.4.1863) NEWCASTLE ON TYNE 2.5.1859 till Stockholm
Transit LONDON 3.5.1859, HAMBURG 6.5 samt St.P.A. 6.5.59, STRALSUND 8.5 samt YSTAD 9.5.1859
Svensk lösenstämpel 108 slagen i Stockholm
Brevet är skickat med båt via Ystad och Stralsund

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar