Lösenbrev till och från Frankrike

Vid frimärkenas införande kostade det lika mycket att skicka ett frankerat brev som ett fullt betalt men inte frankerat brev, även helt ofrankerade brev kostade lika mycket med skillnaden att mottagaren fick lösa ut brevet mot portot.
Portot för så kallade direktbrev till Frankrike vid frimärkenas införande var 24 skilling, detta räknades om 1.7.1858 till 72 öre genom att multiplicera med x3.

Ett obetalt brev från denna tiden fick samma belopp i lösen, 24 skilling respektive 72 öre. Många skickade breven obetalda av den anledningen att man ansåg det säkrare att breven kom fram eftersom postverket skulle kräva mottagaren för portot.

24 skilling lösenbrev 1.7.1855 – 30.6.1858

Obetalt brev i 1:a vk 24 skilling (1.7.1855 – 30.6.1858 för direktbrev) MARSEILLE 7.2.1856 till Götheborg
Transit MARSEILLE A PARIS 7.FEVR.56, PARIS 8.FEVR.56, PARIS A QUIEVRAIN 8.FEVR.56
Via svenska postkontoret K.S.&.N.P.A. HAMBURG 10.2.56
Lösennotering och lösenstämpel 24Sk (samma som för ett frankerat brev) slagen i postkupén mellan Paris-Quiévrain

72 öre lösenbrev (1.7.1858 – 31.1.1868)

Obetalt 72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) PARIS 5.6.1860 till Uddevalla
Notering ”Via Hamburg & Copenhagen” (postvägen)
Transitstämplar PARIS A QUIEVRAIN 5.NOV.60, HAMBURG K.S.P.A.(D) 7.11.1860, HELSINGBORG 9.11.1860
Lösenstämpel ”72” (samma porto som för ett frankerat brev) slagen i postkupén mellan Paris-Quiévrain

 

Under perioden 1.2.1868 – 31.12.1875 var portot för ett fullt frankerat direktbrev 42 öre men ej fullt frankerade brev lösenbelades med fullt porto 42 öre / 6 centimes + en straffavgift 14 öre / 2 centimes
= 56 öre för en mottagaren i Sverige eller 8 centimes för en mottagare i Frankrike.
Brev i 2:a vk lösenbelades med dubbelt porto + dubbel straffavgift.

När straffavgiften infördes minskade andelen obetalda brev markant.

Obetalt 42 öres porto med 56 öre lösen 1870

Obetalt brev i 1:a vk från NICE 23.1.1870 till Stockholm
Transitstämpel MARSEILLE A PARIS 24.JANV.70 och utväxlingsstämpel PARIS A ERQUELINES
Lösenstämpel ”56” för portot 42 öre + 14 öre i straffavgift

42_ofrankerat_stockholm_norr_8_5_1872
42 öre för 1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres porto obetalt brev (1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM NORR 8.5.1872 till Jernac
Transitstämpel STOCKHOLM 8.5.1872
Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 12.MAI.72 samt på baksidan transitstämpel PARIS-BORDEAUX 12.MAI.72 och ankomststämplat JARNAC 13.MAI.
Lösenstämpel ”8” slagen i Sverige för att markera lösenbeloppet 8 centimes mottagaren fick betala.
Frankerade brev kostade 6 centimes och 2 centimes fick betalas i straffavgift.

42_ofrankerat_stockholm_3_2_1869
84 öre för 2:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

84 öres porto obetalt brev (2:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM 3.2.1869 till Jernac
Svensk notering ”2” för 2:a viktklassen
Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 7.FEVR.69. Transit PARIS 8.FEVR.69 samt järnvägsstämpel PARIS-BORDEAUX och ankomststämplat i JARNAC 9.FEVR.69
Lösenstämpel ”16” slagen i Sverige för att markera lösenbeloppet 16 centimes mottagaren fick betala.
Ett frankerat brev i 2:a vk kostade 12 centimes (2×6) och 4 centimes (2×2) fick betalas i straffavgift.

 

Mer bilder och information om äldre svenska brev till Frankrike finns på sidan här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar