3 skilling banco nyanser och leveranser

3 skilling banco shades and printings

Svensk text av Mikael Carlsson.
English text by Jack Preuveneers.

  • Samtliga är tryckta på det tunna pappret
    All are printed on the thin paper
  • 4 leveranser med den totala upplaga 315 600
    4 printings delivered with 315 600 copies printed
  • ca 91 100 förbrukade, resten förstörda av Postverket
    approx. 91 100 stamps were used, the rest destroyed by the Postal authority

Användningen av valören överskattades av Postverket. Av de totalt 315 600 tryckta märkena skickades 185 600 ut till postkontoren och när restupplagorna returnerades till Postverket i juli 1858 var endast 91 100 märken förbrukade, mindre än halva första tryckleveransen på 225 700 märken.

The use of the 3 skilling denomination was overestimated by the Postal authority. Of the 315 600 printed stamps only 185 600 were delivered to Post Offices, and when the remaining editions were returned in July 1858 it was noted that only 91 100 stamps had been sold to the public. Which is less than half the first printing of 225 700 copies.

Nyanser

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
1aLjust blåaktigt grön (4-3)
Light bluish green
7.1855 – 7.1858ca 40 000
1bBlåaktigt grön (6-5)
Bluish green
7.1855 – 7.1858ca 40 000
1cBlågrön (8-7)
Blue green
5.1858 – 7.1858ca 10 000

a- och b-nyanserna kommer från samma tryckningar, det finns ingen tydlig gräns mellan dem.

a- and b-shades belong to the same printing, they cannot be easily distinguished from each other.

1a)
Ljust blåaktigt grön
Hit räknas de ljusare 3 skillingarna.
Lägre färgstyrka och även det normalt glesare (tunnare) bottentrycket gör att a-nyansen framträder som ljusare än b-nyansen.

Light bluish green
a-shades tend to be weaker in colour strength, their background print is usually sparser (thinner) compared to b-shades.

1b)
Blåaktigt grön
Hit räknas de lite mörkare 3 skillingarna.
Färgstyrkan är något högre än hos a-nyansen och i kombination med det normlat något tätare bottentrycket framstår nyansen som något djupare i färgen jämfört med a-nyansen.
Märken med tydligt tätt bottentryck är ovanliga, som -ÖPING 56 nedan.

Bluish green
This shade includes the slightly darker 3 skillings. The colour strength is slightly higher than that of the a-shade, and, in combination with the normally slightly denser bottom pressure, the shade appears to be slightly deeper in the colour when compared to the a-shade.
Copies with a clearly tight bottom pressure are unusual, such as like -ÖPING 56 below.

1c)
Blågrön
Hit räknas de mörka 3 skillingarna.
c-nyansen har en betydligt mörkare färg jämfört med a- och b-nyanserna.
Mycket ovanlig stämplad (ca 10 exemplar kända) men den ”vanligaste” nyansen ostämplad, ca 50% av de bevarade ostämplade 3 skillingarna är c-nyanser.
Stämplade c-nyanser är normalt stämplade i Carlskrona och kommer från den 2:a leveransen från vilken Carlskrona fick två ark 5.5.1858. Märken kommer dessutom ofta från positioner i arkets ytterkanter, vilket troligen betyder att endast en del av märkena från ett eller båda dessa arken är tillräkligt mörka.
Nyansen förekommer även stämplad i Stockholm.

Blue green
On 5th of May 1858, Carlskrona received 200 three-skillings’. At least one of the 2 sheets was blue-green c-shades from the 2nd Printing. Less than 10 used copies are recorded, most of them cancelled in Carlskrona (a few in Stockholm). Among those unused that were preserved, copies of the c-shade constitute around 50% of the total.

De båda stämplade c-nyanserna är från Carlskrona respektive Stockholm. Båda är tydligt blågröna (mörka) och kommer från arkets ytterkanter vilket förstärker färgen. Carlskrona är från arkets nedre vänstra hörn, pos 91, med kraftigt tryck som framför allt syns på den vänstra ramlinjen. Stockholm är från arkets övre högra hörn, pos 10, med kraftigt tryckt övre höger hörn.

The used c-shades above are used in Carlskrona and Stockholm. Both are clearly blue green (dark) and are printed in the outer edges of the sheet which increases their colour strength. The one shown cancelled Carlskrona is from pos 91, it has a heavy printed lower left corner. The one shown cancelled Stockholm is from pos 10., it has a heavy printed upper right corner.

Det mest kända 3 skillingobjektet efter ”den gula 3:an” är det ostämplade marginalparet. Nyansen är c och kant- och hörnpositionerna 90 samt 100 visar på samma sätt kraftigt tryck.

The most famous 3 skilling stamp after ”the treskilling yellow” is the unused corner-margin pair. The shade is c with a high accumulation of ink along the right frame-line, it is position 90 and 100 respectively.

Marginalparet av 3 skilling. / The 3 skilling corner-margin pair. Proveniens Erik Leijonhufvud, Fredrik Benzinger, Lauson Stone, Sven-Erik Beckeman, Lennart Järnum.

Leveranserna

Leverans
Printing
Datum
Date
Upplaga
Quantity
Beskrivning
Description
112.06.1855225 700Tunt papper. Nyans a och b.
Thin paper. a- and b-shades.
215.06.185517 700Tunt papper. Nyans a, b och c.
Thin paper. a-, b- and c-shades.
307.08.185553 800Tunt papper.
Thin paper.
429.12.185518 400Tunt papper.
Thin paper.

Inga märken som med säkerhet kan härledas till leverans 3 och 4 är bevarade. De såldes aldrig och förstördes av Postverket. Därför kan man inte veta hur färg och tryck såg ut.
Datum och antal är noterade i Postverkets arkiv.

No copies from the 3rd or 4th printings are preserved. They were never sold and were destroyed by the Postal authority. Therefore, it’s not possible to describe these printings.
The dates and quantities are noted in the Postal Archive.