38 öres porto till Nederländerna 1868

Breven skickades i förseglade postsäckar direkt till Nederländerna via Danmark och Nordtyskland utan transit.
Portot gällde endast i 4 månader (1.9.1868 – 31.12.1868) innan det sänktes till 30 öre.

Direktbreven har inga utländska transitstämplar, frånsett eventuell ankomst eller utdelningsstämpel i mottagarlandet. De har inte heller några noteringar i blå eller röd krita för uträkning utländskt porto.

38 öres porto för 1:a vk (direktbrev 1.9.1868 – 31.12.1868) från STOCKHOLM 3.9.1868 till Amsterdam.
Notering ”fco 38” för portot 38 öre och svensk stämpel FRANCO.
På baksidan transit SÖDRA ST.BANAN 4.9.1868 samt ankomststämpel AMSTERDAM 6.SEP.68
Frankerat med 3 öre Liggande Lejon samt 5 och 30 öre Vapentyp

Endast två brev är kända med detta porto, varav detta skickat på den 3:e dagen är det tidigaste.

Fler brev och portosatser till Nederländerna finns på sidan här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar