Svenska brev till Nederländerna

En stor del av de kända breven från skilling och vapen perioden är skrivna av kronprinsessan som senare blev Drottning Lovisa av Sverige, breven är adresserade till hennes guvernant Victoire Wauthier i Haag. Denna korrespondens kom ut på marknaden 1967.
Denna korrespondens omfattar från skillingperioden ca 20 brev som kom ut på marknaden 1967. Från vapenperioden ca 80 frankerade samt 50 ofrankerade brev. Frånsett dessa sk. ”Drottningbreven” är de tidiga breven via Preussen till Nederländerna ovanliga.
Ca 12st tidigare okända brev frankerade med skilling banco dök upp på marknaden i Nederländerna 2014.
Frånsett direktbreven borde samtliga brev vara skickade via Hamburg varifrån det Preussiska postverket skötte transporten till Nederländerna. Även en postväg via Storbritannien fanns men inga brev skickade denna vägen är kända.

Portosatser för brev i 1:a VK
01.07.1855 – 30.06.1858     30 skilling via Preussen
01.07.1858 – 21.09.1864     90 öre via Preussen
01.01.1864 – 30.04.1865     72 öre via Preussen
01.05.1865 – 30.09.1865     63 öre via Preussen
01.10.1865 – 31.03.1869     49 öre via Preussen
01.09.1868 – 31.12.1868     38 öre direkt i förseglad postsäck, 1:a vk max 15 gram
01.01.1869 – 30.06.1875     30 öre direkt i förseglad postsäck, 1:a vk max 15 gram
01.07.1875 – 31.01.1921     20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Fler portosatser till Nederländerna fanns men inga brev är kända. T.ex. fanns fram till 21.9.1864 reducerat porto till orter belägna nära gränsen till Tyskland men inga sådana brev är kända.
Brev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:a vk, x3 för 3:e vk o.s.v.

Rektillägg
Möjligheen att skicka rekommenderade brev fanns även innan UPU 1.7.1875 men inga brev är kända.
01.07.1875 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

90 öre via Preussen 1.7.1858 – 21.9.1864

Portot 90 öre var en direkt omräkning från det tidigare portot 30 skilling och gällde för brev som skickades via Preussen och byggde på portot till Preussen via Danmark eller direkt med båt från Sverige.

Via Danmark gällde ett avtal mellan Sverige och Danmark från 1852 där portot till Hamburg var 6 2/3 Lübsk skilling vilket motsvarade 5 Silbergroschen (Preussens valuta), detta motsvarade ca 45 öre som delades mellan Sverige och Danmark. Preussens del av portot för transit till Nederländerna var 3 Silbergroschen (ca 27 öre) och Nederländernas del var 2 Silbergroschen (ca 18 öre) som motsvarade ca 10 cent vilket noterades på brevens baksida. Tillsammans 5 Sgr i ”främmande porto” vilket noterades med en röd 5:a på brevets framsida.

Med båt Ystad-Stralsund eller Stockholm-Stettin gällde avtalet mellan Sverige och Preussen enligt följande:
Sverige              2,5 Sgr      22,5 öre
Sjöporto            2,5 Sgr      22,5 öre som delades lika
Preussen           3 Sgr         27 öre (2 Sgr + 1 Sgr för transit till NL)
Nederländerna 2 Sgr         18 öre
Totalt                                  90 öre
Det totala utländska portot 5 Sgr noterades i Preussen med en 5:a på brevet.

90_stockholm_25_9_1863_stor
90 öre (1:a VK 1.7.1858 – 21.9.1864)

90 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.7.1858 – 21.9.1864) från STOCKHOLM 25.9.1863 till Amsterdam
Notering ”franco 90” samt rakstämpel ”FRANCO”.
Baksidan med transit från det svensk/dansk postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D.) 28.9.1863 samt HAMBURG 28.9.63 preussisk transit och röd ankomststämpel AMSTERDAM.
Frankerat med 3x 30 öre vapen i lodrätt 3-strip.

72 öre via Preussen 1.1.1864 – 30.4.1865

Portot 72 öre gällde för brev som skickades via det svensk-danska postkontoret i Hamburg och vidarebefodrades därifrån av Preussen till Nederländerna. Breven var betalda till gränsen Tyskland – Nederländerna och stämplades därför ”Fr Grenze” tillsammans med FRANCO.
Portot var uträknat genom att Sverige och Danmark delade på 45 öre medan Preussen fick 27 öre eller 3 Silbergroschen som normalt noterades på brevets framsida med en röd 3:a.
Portot var samma som det tidigare 90 öre med skillnaden att Nederländernas del (10 cent = 2 Sgr = 18 öre) var borta, 90 – 18 = 72 öre.

72_stockholm_19_5_1864
72 öre 1.1.1864 – 30.4.1865

72 öres porto för 1:a vk (via Prussen 1.1.1864 – 30.4.1865) från STOCKHOLM 19.5.1864 till Haag.
Notering ”franco” samt rakstämpel ”FRANCO” och ”Fr Grenze”.
Transit från det svensk/dansk postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D.) 23.5.1864, preussisk transit HAMBURG 23.5.63 samt nederländsk S GRAVENHAGE 25.5.64.
Drottningbrev frankerat med 3x 24 öre vapen i lodrätt 3-strip på brevets baksida.

Många av de sk. Drottningbreven är under åren 1864-1866 i lågt format vilket gjort att många är frankerade på baksidan p.g.a. platsbrist på adressidan.

49 öre via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869

Breven skickades via Preussen.
Preussens del av portot var 3½ Silbergroschen som noterades i rött på brevens framsidan, härav gick 1 Sgr vidare till Nederländerna vilket noterades på brevens baksidan i blått med ”1wf” eller ”wf1” (WeiterFranco).
Sveriges del av portot ca 17½ öre.

Det finns flera olika kombinationer av 49 öres portot där kombinationen 5 + 5 + 9 + 30 är den vanligaste.

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 1.5.1867 till Haag.
Notering ”franco” samt stämpel ”Franco”.
På baksidan blå transit STRALSUND – BERLIN (tysk järnvägstämpel) och röd ankomststämpel GRAVENHAGE 5.5.67
Drottningbrev frankerat med 5 och 24 öre Vapentyp samt 20 öre Liggande Lejon. Som vanligt är kuvertet i litet format med frankeringen delvis över kanten, nu utvikt så att både fram och baksidan visas.

49_stockholm_25_9_1867_stor
49 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 25.9.1867 till Amsterdam.
Notering ”franco 49” samt både svensk och preussisk stämpel ”FRANCO”.
Blå transit STRALSUND-BERLIN 27.9 samt röd ankomst AMSTERDAM 28.SEP.67
Frankerat med 9 öre vapen samt 2x 20 öre lejon i lodrätt par.

49 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från GÖTEBORG 5.1.1867 till Amsterdam.
Notering ”franco 49” samt stämpel ”Franco”.
På baksidan röd ankomststämpel AMSTERDAM 11.JAN.67
Frankerat med 12 öre Vapentyp samt 17 och 20 öre Liggande Lejon.
Endast 2 kända brev med denna kombination av frankering.

49_goteborg_18_3_1867
49 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från GÖTEBORG 18.3.1867 till Amsterdam.
Notering ”49” för portot 49 öre
Blå transit KIEL-HAMBURG 21.3 samt röd ankomst AMSTERDAM 22.MAR.67
Frankerat med Liggande Lejon 3x 3 öre i lodrätt 3-strip samt 2x 20 öre lejon i lodrätt par.
3 öres stripet visar skarven mellan kvartsplåtarna som syns på centreringen mellan de båda nedre märkena.
Endast 2 kända brev med denna kombination av frankering.

38 öre direktbrev 1.9.1868 – 31.12.1868

Breven skickades i förseglade postsäckar direkt till Nederländerna via Danmark och Nordtyskland utan transit.
Portot gällde endast i 4 månader innan det sänktes till 30 öre.

Direktbreven har inga utländska transitstämplar, frånsett eventuell ankomst eller utdelningsstämpel i mottagarlandet. De har inte heller några noteringar i blå eller röd krita för uträkning utländskt porto.

38 öre (direktbrev 1.9.1868 – 31.12.1868)

38 öres porto för 1:a vk (direktbrev 1.9.1868 – 31.12.1868) från STOCKHOLM 3.9.1868 till Amsterdam.
Notering ”fco 38” för portot 38 öre och svensk stämpel FRANCO.
På baksidan transit SÖDRA ST.BANAN 4.9.1868 samt ankomststämpel AMSTERDAM 6.SEP.68
Frankerat med 3 öre Liggande Lejon samt 5 och 30 öre Vapentyp

Endast två brev är kända med detta porto, varav detta skickat på den 3:e dagen är det tidigaste.

30 öre direktbrev 1.1.1869 – 30.6.1875

1.1.1869 sänktes direktportot till Nederländerna från 38 till 30 öre och detta blev det enda portot från 1.4.1869 då möjligheten att skicka brev den dyrare vägen via Preussen försvann.
Breven skickades i förseglade postsäckar direkt till Nederländerna via Danmark och Nordtyskland utan transit.
Portot delades lika mellan Sverige och Nederländerna där avsändande land stod för eventuella transitkostnader.
Maxvikten för brev i 1:a vk var 15 gram.

Direktbreven har inga utländska transitstämplar, frånsett eventuell ankomst eller utdelningsstämpel i mottagarlandet. De har inte heller några noteringar i blå eller röd krita för uträkning utländskt porto.

30_stockholm_norr_19_5_1869_norr
30 öre (1:a VK 1.1.1869 – 30.6.1875)

30 öres porto för 1:a vk (direktbrev 1.1.1869 – 30.6.1875) från STOCKHOLM NORR 19.5.1869 till Amsterdam.
Notering ”frco 30” samt svensk ”FRANCO.”
Baksidan med transit PKXP N:r2 21.5.1869 samt röd ankomst AMSTERDAM 23.MEI.69
Frankerat med 30 öre vapen

Stockholm Norr stämpeln hade vid denna tid en inbuktning på vänster sida vid S:et

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot infördes för brev till Nederländerna 1.7.1875 och gällde till 31.1.1921.

20_orebro_15_12_1888
20 öre (1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921)

20 öres porto för 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från ÖREBRO 15.12.1888 till Sliedrecht.
På baksidan finns transitstämpel PKXP No2 A.UTR.N. 16.12.1888 samt ankomsstämpel SLIEDRECHT 18.DEC.88.

10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 10 öre Oscar II boktryck för 20 öres porto.

2 trackbacks/pingbacks

  1. 38 öres porto till Nederländerna 1868 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Drottningbrev till Nederländerna – SAFE Album AB / Frimärks-Netto