Svenska brev till Nederländerna

En stor del av de kända breven från skilling och vapen perioden är skrivna av kronprinsessan som senare blev Drottning Lovisa av Sverige, breven är adresserade till hennes guvernant Victoire Wauthier i Haag. Denna korrespondens kom ut på marknaden 1967.
Denna korrespondens omfattar från skillingperioden ca 20 brev som kom ut på marknaden 1967. Från vapenperioden ca 80 frankerade samt 50 ofrankerade brev. Frånsett dessa sk. ”Drottningbreven” är de tidiga breven via Preussen till Nederländerna ovanliga. Ca 12st tidigare okända brev frankerade med skilling banco dök upp på marknaden i Nederländerna 2014.

Frånsett direktbreven borde samtliga brev vara skickade via Hamburg varifrån det Preussiska postverket (senare Nordtyska och Tyska) skötte transporten till Nederländerna. Även en postväg via Storbritannien fanns men inga brev skickade denna vägen är kända.

Inga rek/ass brev eller trycksaker är kända innan UPU.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
30 skilling2:a vk 60 skilling
3:e vk 90 skilling
01.07.1855 – 30.06.1858
90 öre2:a vk 180 öre
3:e vk 270 öre
6:e vk 540 öre
01.07.1858 – 21.09.1864
72 öre2:a vk 144 öre
3:e vk 216 öre
01.01.1864 – 30.04.1865
63 öre01.05.1865 – 30.09.1865
49 öre2:a vk 98 öre01.10.1865 – 31.03.1869
38 öre01.09.1868 – 31.12.1868
30 öre2:a vk 60 öre01.01.1869 – 30.06.1875
34 öre01.04.1869 – 30.09.1873
31 öre01.10.1873 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Fler portosatser till Nederländerna fanns men inga brev är kända. T.ex. fanns fram till 21.9.1864 reducerat porto till orter belägna nära gränsen till Tyskland men inga sådana brev är kända.
Brev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:a vk, x3 för 3:e vk o.s.v.

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre

Förteckning över skillingbrev till Nederländerna

30 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

32 skillingbrev är kända varav 6 är i högre viktklasser. Ett av breven i 1:a vk är frankerat med 1×24 skilling och 2×3 skilling. Många av dessa drottningenbreven är i ett litet nätt format (frökenbrev).

PortokombinationAntal kändaNoteringar
6+24 skillingca 25
2×3 + 24 skilling19.12.1856
2:a vk 60 skilling
2×6 + 2×24 skilling521.10.1857 – 19.4.1858
3:e vk 90 skilling
3×6 + 3×24 skilling119.12.1856

90 öre via Preussen 1.7.1858 – 21.9.1864

Portot 90 öre var en direkt omräkning från det tidigare portot 30 skilling och gällde för brev som skickades via Preussen och byggde på portot till Preussen via Danmark eller direkt med båt från Sverige.

Via Danmark gällde ett avtal mellan Sverige och Danmark från 1852 där portot till Hamburg var 6 2/3 Lübsk skilling vilket motsvarade 5 Silbergroschen (Preussens valuta), detta motsvarade ca 45 öre som delades mellan Sverige och Danmark. Preussens del av portot för transit till Nederländerna var 3 Silbergroschen (ca 27 öre) och Nederländernas del var 2 Silbergroschen (ca 18 öre) som motsvarade ca 10 cent vilket noterades på brevens baksida. Tillsammans 5 Sgr i ”främmande porto” vilket noterades med en röd 5:a på brevets framsida.

Med båt Ystad-Stralsund eller Stockholm-Stettin gällde avtalet mellan Sverige och Preussen enligt följande:
Sverige              2,5 Sgr      22,5 öre
Sjöporto            2,5 Sgr      22,5 öre som delades lika
Preussen           3 Sgr         27 öre (2 Sgr + 1 Sgr för transit till NL)
Nederländerna 2 Sgr         18 öre
Totalt                                  90 öre
Det totala utländska portot 5 Sgr noterades i Preussen med en 5:a på brevet.

90_stockholm_25_9_1863_stor
90 öre (1:a VK 1.7.1858 – 21.9.1864)

90 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.7.1858 – 21.9.1864) från STOCKHOLM 25.9.1863 till Amsterdam
Notering ”franco 90” samt rakstämpel ”FRANCO”.
Baksidan med transit från det svensk/dansk postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D.) 28.9.1863 samt HAMBURG 28.9.63 preussisk transit och röd ankomststämpel AMSTERDAM.
Frankerat med 3x 30 öre vapen i lodrätt 3-strip.

Brevet med 7×30 öre saknar del av frankeringen. Noteringen ”270” nertill på brevet styrker att det har varit korrekt frankerat. Spår av en 12 öre finns och spår finns av totalt 4 märken som då borde varit 12+12+12+24 öre för de felande 60 örena.
Brevet i 6:e vk med 8×50 öre saknas 140 öre som i alla fall även delvis suttit på baksidan precis som de bevarde 8×50 öre.

72 öre via Preussen 1.1.1864 – 30.4.1865

Portot 72 öre gällde för brev som skickades via det svensk-danska postkontoret i Hamburg och vidarebefodrades därifrån av Preussen till Nederländerna. Breven var betalda till gränsen Tyskland – Nederländerna och stämplades därför ”Fr Grenze” tillsammans med FRANCO.
Portot var uträknat genom att Sverige och Danmark delade på 45 öre medan Preussen fick 27 öre eller 3 Silbergroschen som normalt noterades på brevets framsida med en röd 3:a.
Portot var samma som det tidigare 90 öre med skillnaden att Nederländernas del (10 cent = 2 Sgr = 18 öre) var borta, 90 – 18 = 72 öre.

72_stockholm_19_5_1864
72 öre 1.1.1864 – 30.4.1865

72 öres porto för 1:a vk (via Prussen 1.1.1864 – 30.4.1865) från STOCKHOLM 19.5.1864 till Haag.
Notering ”franco” samt rakstämpel ”FRANCO” och ”Fr Grenze”.
Transit från det svensk/dansk postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D.) 23.5.1864, preussisk transit HAMBURG 23.5.63 samt nederländsk S GRAVENHAGE 25.5.64.
Drottningbrev frankerat med 3x 24 öre vapen i lodrätt 3-strip på brevets baksida.

Många av de sk. Drottningbreven är under åren 1864-1866 i lågt format vilket gjort att många är frankerade på baksidan p.g.a. platsbrist på adressidan.

63 öre 1.5.1865 – 30.9.1865

Gällde för brev via Preussen. Av detta porto som endast gällde i 5 månader finns endast ett bevarat. Sänktes 1.10.1865 till 49 öre.

49 öre via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869

Breven skickades via Preussen.
Preussens del av portot var 3½ Silbergroschen som noterades i rött på brevens framsidan, härav gick 1 Sgr vidare till Nederländerna vilket noterades på brevens baksidan i blått med ”1wf” eller ”wf1” (WeiterFranco).
Sveriges del av portot ca 17½ öre.

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 1.5.1867 till Haag.
Notering ”franco” samt stämpel ”Franco”. På baksidan blå transit STRALSUND – BERLIN (tysk järnvägstämpel) och röd ankomststämpel GRAVENHAGE 5.5.67. Drottningbrev frankerat med 5 och 24 öre Vapentyp samt 20 öre Liggande Lejon. Som vanligt är kuvertet i litet format med frankeringen delvis över kanten, nu utvikt så att både fram och baksidan visas.

49_stockholm_25_9_1867_stor
49 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 25.9.1867 till Amsterdam.
Notering ”franco 49” samt både svensk och preussisk stämpel ”FRANCO”.
Blå transit STRALSUND-BERLIN 27.9 samt röd ankomst AMSTERDAM 28.SEP.67
Frankerat med 9 öre vapen samt 2x 20 öre lejon i lodrätt par.

49 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från GÖTEBORG 5.1.1867 till Amsterdam.
Notering ”franco 49” samt stämpel ”Franco”.
På baksidan röd ankomststämpel AMSTERDAM 11.JAN.67
Frankerat med 12 öre Vapentyp samt 17 och 20 öre Liggande Lejon.
Endast 2 kända brev med denna kombination av frankering.

49_goteborg_18_3_1867
49 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från GÖTEBORG 18.3.1867 till Amsterdam.
Notering ”49” för portot 49 öre
Blå transit KIEL-HAMBURG 21.3 samt röd ankomst AMSTERDAM 22.MAR.67
Frankerat med Liggande Lejon 3x 3 öre i lodrätt 3-strip samt 2x 20 öre lejon i lodrätt par.
3 öres stripet visar skarven mellan kvartsplåtarna som syns på centreringen mellan de båda nedre märkena.
Endast 2 kända brev med denna kombination av frankering.

38 öre direktbrev 1.9.1868 – 31.12.1868

Breven skickades i förseglade postsäckar direkt till Nederländerna via Danmark och Nordtyskland utan transit.
Portot gällde endast i 4 månader innan det sänktes till 30 öre.
Direktbreven har inga utländska transitstämplar, frånsett eventuell ankomst eller utdelningsstämpel i mottagarlandet. De har inte heller några noteringar i blå eller röd krita för uträkning utländskt porto.

38 öre (direktbrev 1.9.1868 – 31.12.1868)

38 öres porto för 1:a vk (direktbrev 1.9.1868 – 31.12.1868) från STOCKHOLM 3.9.1868 till Amsterdam.
Notering ”fco 38” för portot 38 öre och svensk stämpel FRANCO. På baksidan transit SÖDRA ST.BANAN 4.9.1868 samt ankomststämpel AMSTERDAM 6.SEP.68. Frankerat med 3 öre Liggande Lejon samt 5 och 30 öre Vapentyp
Endast två brev är kända med detta porto, varav detta skickat på den 3:e dagen är det tidigaste.

30 öre direktbrev 1.1.1869 – 30.6.1875

1.1.1869 sänktes direktportot till Nederländerna från 38 till 30 öre och detta blev det enda portot från 1.4.1869 då möjligheten att skicka brev den dyrare vägen via Preussen försvann.
Breven skickades i förseglade postsäckar direkt till Nederländerna via Danmark och Nordtyskland utan transit.
Portot delades lika mellan Sverige och Nederländerna där avsändande land stod för eventuella transitkostnader.
Maxvikten för brev i 1:a vk var 15 gram.
Direktbreven har inga utländska transitstämplar, frånsett eventuell ankomst eller utdelningsstämpel i mottagarlandet. De har inte heller några noteringar i blå eller röd krita för uträkning utländskt porto.

30_stockholm_norr_19_5_1869_norr
30 öre (1:a VK 1.1.1869 – 30.6.1875)

30 öres porto för 1:a vk (direktbrev 1.1.1869 – 30.6.1875) från STOCKHOLM NORR 19.5.1869 till Amsterdam. Notering ”frco 30” samt svensk ”FRANCO.” Baksidan med transit PKXP N:r2 21.5.1869 samt röd ankomst AMSTERDAM 23.MEI.69. Frankerat med 30 öre vapen. Stockholm Norr stämpeln hade vid denna tid en inbuktning på vänster sida vid S:et

60 öre för 2:a vk (ex Göta 2012)

34 öre 1.4.1869 – 30.9.1873

Gällde via Nordtyskland. Portot var 4 öre högre än för de samtida direktbreven och därav finns endast två brev kända. Båda med unik kombination där det ena är överfrankerat med 2 öre.

31 öre 1.10.1873 – 30.6.1875

Gällde precis som det tidigare 34 öre via Nordtyskland.

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot infördes för brev till Nederländerna 1.7.1875 och gällde till 31.1.1921.

20_orebro_15_12_1888
20 öre (1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921)

20 öres porto för 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från ÖREBRO 15.12.1888 till Sliedrecht.
På baksidan finns transitstämpel PKXP No2 A.UTR.N. 16.12.1888 samt ankomsstämpel SLIEDRECHT 18.DEC.88.

10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 10 öre Oscar II boktryck för 20 öres porto.

3 trackbacks/pingbacks

  1. 38 öres porto till Nederländerna 1868 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Drottningbrev till Nederländerna – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  3. Flera brevsidor uppdaterade – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar