45 öres rek till Tyskland 1870

Rekbrev till Berlin

När det första enhetliga portot till hela det tyska postförbundet infördes 1.4.1869 blev även tillägget för rekommenderade brev enhetligt.
Brevportot sattes till 27 öre och gällde t.o.m. UPU portot 20 öre infördes 1.7.1875.
Rektillägget sattes till 18 öre och detta gällde ända fram till 31.12.1886.

45 öres rekommenderat brev i 1:a viktklassen 27+18 öre från HELSINGBORG 8.2.1870 till Berlin.

Mer info om detta brevet och andra brev och portosatser till Tyskland kan du se på sidan här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar