Svenska brev till Tyskland

Redan innan frimärkenas införande fanns postunionen GAPU (German Austrian Postal Union) som gällde inom hela det tyska området och dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Enligt Sveriges postavtal med GAPU var detta uppdelat i två zoner med olika porton, den norra och den södra. Dessutom kunde breven skickas olika vägar som via Danmark eller direkt med skepp till olika tyska hamnstäder, även detta påverkade portot vilket gjorde att det under perioden 1855-1869 fanns flera olika samtida porton till tyska områden.

1.10.1865 infördes mer enhetliga porton:

  • 25 öre till Slesvig, Holstein, Lauenburg och Lübeck. Detta porto höjdes 1.5.1868 till 27 öre men omfattade då även Hamburg.
  • 40 öre till resten av Tyskland (och Österrike).

Från 1.4.1869 ändrades portot till 27 öre för hela Tyskland (inkl. Österrike).
Fram till 1865 fanns även speciella porton till de danska områdena Schleswig och Holstein.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
15 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
18 skilling2:a vk 36 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
21 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
24 skilling2:a vk 48 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
45 öre01.07.1858 – 30.09.1865
52 öre01.07.1858 – 30.10.1862
54 öre2:a vk 108 öre01.07.1858 – 30.09.1865
63 öre2:a vk 126 öre
3:e vk 189 öre
01.07.1858 – 30.09.1865
72 öre2:a vk 144 öre01.07.1858 – 30.09.1865
54 öre01.05.1865 – 30.09.1865
25 öre01.10.1865 – 30.04.1868
40 öre2:a vk 80 öre
3:e vk 120 öre
01.10.1865 – 31.03.1869
27 öre2:a vk 54 öre01.05.1868 – 31.03.1869
27 öre2:a vk 54 öre01.04.1869 – 30.06.1875
24 öre2:a vk 48 öre
3:e vk 72 öre
01.10.1873 – 30.06.1875
28 öre29.05.1874 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Kända rek- och ass-porton

Rektillägg
Innan 1.4.1869 var tillägget för rek olika beroende på till vilken del av Tyskland brevet skickades, preicis som brevportot. Inga rekbrev är kända frankerade med skillingar och ett fåtal med vapen/lejon.
När brevportot blev det samma till hela Tyskland 1.4.1869 blev även rektillägget samma till hela Tyskland, nämligen 18 öre som även gällde efter UPUs införande och ända fram till 31.12.1866.
01.07.1858 – 30.09.1865     35 öre till övriga Tyskland (72 öres brevporto)
01.10.1865 – 31.12.1866     35 öre till övriga Tyskland (40 öres brevporto)
01.01.1867 – 31.03.1869     24 öre till övriga Tyskland (40 öre brevporto)
01.05.1868 – 31.03.1869     24 öre till Slesvig, Holstein, Lauenburg, Lübeck, Hamburg (27 öres brevporto)
01.04.1869 – 31.12.1886     18 öre

PortoTidsperiodVarav rek/ass tillägg
107 öre01.07.1858 – 30.09.186535 öre rek
179 öre01.07.1858 – 30.09.186535 öre rek
96 öre01.07.1858 – 30.09.186535 öre rek + ass
115 öre01.10.1865 – 31.12.186635 öre rek
64 öre01.01.1867 – 31.03.186924 öre rek
51 öre01.01.1867 – 31.03.186924 öre rek
78 öre01.01.1867 – 31.03.186924 öre rek
45 öre01.04.1869 – 30.06.187518 öre rek
72 öre01.04.1869 – 30.06.187518 öre rek
42 öre01.101873 – 30.06.187518 öre rek
131 öre01.101873 – 30.06.1875assbrev
159 öre01.101873 – 30.06.1875assbrev

Kända trycksaksporton

PortoTidsperiodPortoväg
9 öre01.07.1858 – 30.06.1875Till Hamburg och Lübeck
14 öre01.07.1858 – 30.09.1865Till övriga Tyskland
6 öre01.10.1873 – 30.06.1875Via Danmark

Förteckning över registerade svenska skillingbrev till Tyskland.

15 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Till Hamburg och Lübeck via Danmark. Portot bestämdes i en överenskommelse mellan Sverige och Danmark 29.5.1852 där portot för 1:a vk till sattes till 6 2/3 Lübsk skilling som motsvarar 15 svenska skilling banco vilket omräknades till 45 öre 1.7.1858. Portot delades lika mellan Sverige och Danmark.

Det tidigaste utrikesbrevet med en treskilling från LINKÖPING 8.12.1855

18 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Till Hannover och Mecklenburg.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3×6 skilling18.1.1858
2:a vk 36 skilling
2×6 + 24 skilling117.12.1856

21 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Portot 21 skilling till de nordliga delarna av Tyskland gällde för brev som skickades med båt via hamnstäderna Stralsund eller Stettin och till orter som låg inom 20 tyska mil från någon av dessa. För övriga orter var portot 24 skilling.
Portot var en direkt omräkning från det tidigare 21 skilling portot som fastställts i 1852 års avtal mellan Sverige och Preussen.
Sverige    2,5 Sgr      7,5 skilling
Sjöporto  2,5 Sgr      7,5 skilling som delades lika
Preussen   2 Sgr          6 skilling
Totalt                         21 skilling

21 skilling lösenbrev från Hamburg 27.4.1857 via Stettin

Obetalt brev i 1:a vk från Hamburg 27.4.1857 via Stettin till Stockholm. Avstämplat på det svenska postkontoret K.S.P.A. HAMBURG 27.4.1857. Stämpel VIA STETTIN för postvägen. Svensk lösennotering ”21” för portot som mottageren fick lösa ut brevet med.
Portot var samma för obetalda brev som för betalda, åt båda hållen. Just detta brevet hade kunnat skickats via Danmark istället för 15 skilling.

24 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Till övriga delarna av GAPU (södra Tyskland och Österrike) som inte omfattades av 15, 18 eller 21 skilling portona.
Brev med singelfrankering 24 skilling finns det förhållandevis många av, men endast ett i 2:a vk frankerat med 2st 24 skillingar. Dessutom finns ett unikt brev frankerat med 3st 8 skillingar från Laholm 16.8.1858 som alltså är änvända som 3st 24 öre då skillingarna var giltiga för 3x sina valörer omräknat till öre från 1.7.1858.

24 skillingbrevet med 3×8 skilling från LAHOLM 16.8.1858

När öresvalörerna infördes 1.7.1858 var skillingvalörerna fortfarande giltiga genom omräkning x3 vilket gjorde att en 8 skilling var giltig för 24 öre. Brevet från Laholm 16.8.1858 frankerat med 3st 8 skillingar är alltså ett 72 öres brev, ett av få utlandsbrev med skillingar använda efter som öresvalörer. Det finns ganska gott om 4 skillingar använda från 1.7.1858 men de övriga valörerna är ovanligare även på lösa märken.

24 skilling till Lübeck via Stralsund (ex Malmö Frimärkshandel, Thorsson 2021)

Hade brevet ovan skickats via Danmark hade portot varit 15 skilling. När det skickades via Ystad-Stralsund räknades Lübeck som 24 skilling porto eftersom det är mer än 20 tyska mil från Stralsund.

45 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

45 öres portot gällde till Hamburg och Lübeck via Danmark.
Portot var en direkt omräkning från det tidigare 15 skilling som bestämts i en överenskommelse mellan Sverige och Danmark 29.5.1852 där portot för 1:a vk till sattes till 6 2/3 Lübsk skilling som motsvarar 15 svenska skilling banco vilket omräknades till 45 öre 1.7.1858. Portot delades lika mellan Sverige och Danmark.

45_jonkoping_10_9_1864_stor
45 öre (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

45 öres porto (för 1:a VK via Danmark 1.7.1858 – 30.9.1865) från JÖNKÖPING 10.9.1864 till Lübeck. Transitstämplat SÖDRA ST.BANAN 11.9.1864 Transitstämplat vid det danska postkontoret i Lübeck K.D.O.P.A. 12.9. Frankerat med 9 + 12 + 24 öre vapen.

45 öres lösenbrev från Hamburg till Gävle 1859

45 öres porto (för 1:a VK via Danmark 1.7.1858 – 30.9.1865) från HAMBURG till Gefle
K.D.O.P.A. HAMBURG 21.5 samt transit KJØBENHAVN 22.5 (på baksidan) och HELSINGBORG 23.5.1859
Noteringar ”via Danmark” (transitvägen), ”2½” (troligen Danmarks del i Sgr), ”45 öre” svensk lösennotering
Portot var samma för brev både från och till Sverige och ofrankerade brev behandlades på samma sätt som frankerade med skillnaden att mottagaren fick betala portot (lösen).

Noteringen ”2½” är troligen Danmarks del av portot noterat i Silbergroschen. Portot delades lika mellan Danmark och Sverige och 2½ Sgr motsvarade 22,5 svenska ören vilket var Danmarks del.

Unik kombination av 45 öre (ex Postiljonen 2008)

52 öre 1.7.1858 – 30.10.1862

Portot gällde endast till delar av Mecklenburg-Schwerin för brev som skickades via Danmark och Lübeck. Ett brev är bevarat.

54 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

Portot gällde till delstaterna Hannover och Mecklenburg för brev skickade via Danmark.

54 öre (1.7.1858 – 30.9.1865)

54 öres porto (för 1:a VK via Danmark 1.7.1858 – 30.9.1865) från CALMAR 17.3.1862 till Rostock. Notering ”franco” och ”54” för det betalda portot. Transitstämplar K.D.O.P.A. HAMBURG 23.3 (det danska postkontoret), HAMBURG 23.3 , HAGENOW ROSTOCK 23.3 samt utdelningsstämpel 24.3. Frankerat med 24 och 30 öre Vapentyp (Facit-Nr 10d1 och 11b).

63 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

63 öres portot till de nordliga delarna av Tyskland gällde för brev som skickades med båt via hamnstäderna Stralsund eller Stettin och till orter som låg inom 20 tyska mil från någon av dessa. För övriga orter var portot 72 öre.
Portot var en direkt omräkning från det tidigare 21 skilling portot som fastställts i 1852 års avtal mellan Sverige och Preussen.
Sverige    2,5 Sgr      22,5 öre
Sjöporto  2,5 Sgr      22,5 öre som delades lika
Preussen   2 Sgr          18 öre
Totalt                           63 öre

63 öres (1.7.1858 – 30.9.1865) lösenbrev till Stockholm 23 september 1858

Obetalt brev i 1:a vk från Stettin till Stockholm
Svensk lösenstämpel 63 öre för det felande portot, samma som för ett frankerat brev
Ankomststämplat STOCKHOLM 23.SEP.58 med den rektangulära ankomststämpeln

72 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

72 öres portot gällde till de södra delarna av Tyskland. Portot var en direkt omräkning från det tidigare 24 skilling.
Portot gällde både för brev via Danmark och för de som skickades med båt från Sverige till Stralsund eller Stettin.

Via Danmark
Detta portot byggde på portot till Hamburg och Lübeck 45 öre + 3 Silbergroschen (= 27 öre) för tyskt porto som tillföll Preussen. Sverige och Danmark delade på 45 öre. Breven skickades via det danska postkontoret i Lübeck.
Sverige-Danmark 6 2/3 Lübsk skilling    45 öre
Preussen 3 Sgr                                       27 öre
Totalt                                                      72 öre

Via Stralsund eller Stettin
Portot fastställdes redan 1852 och var samma som 63 öres portot till de nordliga delarna med skillnaden på Preussen (GAPU) del av portot som var 3 Sgr istället för 2 Sgr.
Sverige    2,5 Sgr      22,5 öre
Sjöporto  2,5 Sgr      22,5 öre som delades lika
Preussen   3 Sgr          27 öre
Totalt                           72 öre

Preussens del av portot 3 Sgr (Silbergroschen) noterades med en röd 3:a på brevens framsida, oavsett vilken av de båda vägarna de skickades.
1.5.1865 – 30.9.1865 fanns även ett reducerat porto på 54 öre för brev som skickades med skepp Malmö-Stralsund.

72_stockholm_4_8_1859
72 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

72 öres porto (för 1:a VK till södra Tyskland 1.7.1858 – 30.9.1865) från STOCKHOLM 4.8.1859 till Nürnberg. Svensk notering ”frco 72” för portot. Transitstämplat K.D.O.P.A. LÜBECK 7.8.1859 (danska postkontoret). Två tyska LÜBECK 7.8 varav en Thurn & Taxis. Ankomststämplat NÜRNBERG 8.AUG.1859. Frankerat med 3x 24 öre vapen varav två i lodrätt par

72 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

72 öres porto (för 1:a VK till södra Tyskland 1.7.1858 – 30.9.1865) från LUND 9.11.1862 till Berlin. Svensk notering ”franco” för betalt portot. Transitstämpel MALMÖ 9.11.1962. Tyska stämplar FRANCO och Aus Schweden. Transitstämplat HAMBURG K.S.P.A.(D) 11.11.1862 (svenska postkontoret för brev skickade via Danmark). Ankomststämplat HAMBURG 11.11 samt utdelningsstämpel 12.11. Frankerat med 50 + 2×5 + 12 öre Vapentyp (Facit-Nr 12b, 7a1 och 9l).

72_sunne_9_7_1864
72 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

72 öres porto (för 1:a VK till södra Tyskland 1.7.1858 – 30.9.1865) från SUNNE 9.7.1864 till Nürnberg. Svensk notering ”Franko” och ”72 öre” för det betalda portot. Svensk transitstämpel SÖDRA ST.BANAN 12.7.1864 på baksidan samt två olika transitstämplar LÜBECK 13.7. Ankomststämplat NÜRNBERG 15.JUL.1864. Frankerat med 12 öre och 2x 30 öre Vapentyp.

Ett av de två kända brven med 9+9+24+30 öre (ex Gäertner 2013)

54 öre 1.5.1865 – 30.9.1865

Till de delarna som inte omfattades av 25 öres portot kostade det 54 öre att skicka ett brev i 1:a vk, max 3 ort. Breven skickades med skepp Malmö-Stralsund och sedan via Nordtyskland. Portot var endast giltigt i 5 månader varefter det sänktes till 40 öre.
Portot fördelades enligt nedan:
27 öre delades lika mellan Sverige och Preussen inkl. sjöporto
27 öre (3 Sgr) i transitporto till Preussen, noterades med en blå 3:a på breven
Ett 54 öres porto fanns även för brev till Hannover och Mecklenburg via Danmark eller Lübeck under perioden 1.7.1858 – 30.9.1865

Det unika 54 öres brevet via Malmö-Stralsund

54 öres porto via Malmö-Stralsund (för 1:a VK 1.5.1865 – 30.9.1865) från STOCKHOLM 6.7.1865 till Dresden. Notering ”fco” och 54 i nedre vänstra hörnet, svensk stämpel FRANCO. samt tysk Aus Schweden. Baksidan med tysk transitstämpel Berlin-Stralsund 8/7 (järnvägsstämpel) samt Stadtpost Dresden. Brevet är eftersänt till Niederschlesien Dornitz-Vamdrup (järnvägsstämpel) samt utdelningsstämpel AUSG. 11/7. Frankerat med 24 + 30 öre Vapentyp (10d1 + 11d1) = 54 öre. Detta är det enda kända brevet med 54 öres porto via Malmö-Stralsund

25 öre 1.10.1865 – 30.4.1868

Det låga 25 öres portot gällde för brev som skickades via Danmark och endast till den nordliga ”danska” hertigdömena i Tyskland som var Schleswig, Holstein och Lauenburg. Det omfattade även kuststaden Lübeck där Danmark hade ett postkontor. Portot fastställdes i en överenskommelse 30.6.1865 och infördes 1.10.1865. Portot delades lika mellan Sverige och Danmark.

25_kalmar_14_4_1869
25 öre (1:a VK 1.10.1865 – 30.4.1868)

25 öres porto (1:a VK 1.10.1865 – 30.4.1868) från KALMAR 14.4.1868 till Schleswig. Svenska noteringar ”fco” och ”25” för portot samt ”via Denmark”. Svensk transitstämpel SÖDRA ST.BANAN 16.4.1868. Tysk transitstämpel KIEL-HAMBURG
Tysk utdelningsstämpel AUSG 17.4. Frankerat med 5 öre vapen och 20 öre lejon.

Den ovanligare kombinationen av 25 öres portot

5-strip 5 öre Vapen för 25 öre till Lübeck från STOCKHOLM 25.11.1865, det tidigaste av de 4 kända med denna portokombinationen. Märkena i 5-strip är från plåt 2 med positionerna 40-50-60-70-80 där man kan se den så kallade mittspalten (2:a och 4:e kvartskartan) mellan pos 40 och 50 med avvikande avstånd mellan märken jämfört med övriga i stripet.

40 öre 1.10.1865 – 31.3.1869

54 öres portot som infördes 1.5.1865 sänktes redan 1.10 samma år till 40 öre.
Till de delarna som inte omfattades av 25 öres portot (27 öre från 1.6.1868) kostade det 40 öre att skicka ett brev i 1:a vk, max 3 ort.
Breven skickades antingen med skepp Sverige-Norra Tyskland eller via Danmark.

40_helsingborg_10_7_1866_stor
40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från HELSINGBORG 10.7.1866 till Hamburg. På baksidan blå stämpel från det svenska postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D) 11.7.1866 vilket visar att brevet skickats via Danmark (D). Notering ”franco” i nedre vänstra hörnet samt ”40” i övre vänstra hörnet av brevet. Frankerat med 20 + 20 = 40 öre
Skickat via Danmark. Från 1.6.1868 kostade ett brev till Hamburg 27 öre.

40_boras_18_8_1867_stor
40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (1.10.1865 – 31.3.1869) från BORÅS 18.8.1867 till Chrimmitschau i Sachsen. Svensk notering ”fr” och tysk stämpel FRANCO. använd i Stralsund. Svensk transit SÖDRA ST.BANAN 18.8.1867 och tysk STRALSUND-BERLIN
Tysk utdelningsstämpel 1.AUSGABE 20.VIII. Frankerat med 2x 5 öre samt 30 öre vapen.
Skickat med skepp från Sverige till Stralsund

40_malmo_2_8_1868
40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från MALMÖ 2.8.1868 till Stettin. Tysk stämpel FRANCO. använd i Stralsund
Tysk transit STRALSUUND-BERLIN 2.8 och utdelningsstämpel AUSG 2.8. Frankerat med 2x 20 öre lejon i vågrätt par.
Skickat med skepp från Sverige (Malmö) till Stralsund

40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (1:a vk 1.10.1865 – 31.3.1869) från MALMÖ 17.3.1868 till Stettin. Svensk notering ”franko” under det vänstra märket. Baksidan med transitstämpel KIEL-HAMBURG 18/3 (järnvägsstämpel) samt utdelningsstämpel AUSG 19/3. Även en tysk stämpel 3 1/4 a.P. överstruken med blå krita. Frankerat med 2x 20 öre lejon.
Skickat via Danmark och sedan med tåg från Kiel. Denna postvägen är ovanligare än den med skepp direkt till Nordtyskland.

27 öre 1.5.1868 – 31.3.1869

25 öres portot till de nordliga ”danska” delarna av Tyskland höjdes 1.5.1868 till 27 öre och omfattade då även Hamburg. Breven kunde skickas via Danmark eller direkt med båt till Tyskland och maxvikten för brev i 1:a vk var 15 gram. Portot delades lika mellan Sverige och den Nordtyska Unionen minus transitportot till Danmark om breven skickades denna väg.
Från 1.4.1869 gällde portot 27 öre till hela Tyskland via Danmark eller direkt.

27_stockholm_20_11_1868
27 öre (1:aVK 1.5.1868 – 31.3.1869)

27 öres porto (1:aVK 1.5.1868 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 20.11.1868 till Hamburg. Svensk notering ”Betalt 27” och svensk stämpel FRANCO. Ankomststämplat HAMBURG 23.11. Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen.
Skickat direkt med båt till Tyskland, portot delades lika mellan Sverige och den Nordtyska Unionen

27 öre 1.4.1869 – 30.6.1875

Från den 1.4.1869 fanns för första gången ett enhetligt porto som gällde till alla delar av Tyskland.
Breven skickades antingen via Danmark eller med båt direkt från Sverige till Tyskland.

27_helsingborg_4_12_1871
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 4.12.1871 till Berlin
Svensk FRANCO.
Dansk transit 229 N.SJ.JB.P.B 3.12 2TOG och tysk utdelningsstämpel 7.12
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

Brevet är skickat via Danmark.

27_helsingborg_23_12_1871
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 23.12.1871 till Lübeck
Svensk notering ”fco” och svensk stämpel FRANCO.
Dansk transit 229 N.SJ.JB.P.B. 23.12 och tysk KIEL-HAMBURG 24.12
Tysk utdelningsstämpel 24.12 No6
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

Brevet är skickat via Danmark

27_sodertalje_20_11_1870_stor
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från SÖDERTELJE 20.11.1870 till Lübeck
Svensk transit PKXP.Nr2 22.1..1870 och tysk utdelningsstämpel AUSG 23.12 No2
Frankerat med 3 öre lejon samt 2x 12 öre vapen i vågrätt par

27_helsingborg_26_7_1869_stor
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 26.7.1869 till Berlin.
Svensk FRANCO. inom oval och tysk FRANCO. från Stralsund
Svensk transit PKXP Nr2 27.7.69 och tysk STRALSUND-BERLIN 27.7
Tysk utdelningsstämpel 28.7
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

Skickat med skepp från Ystad eller Malmö till Stralsund

27_stockholm_19_11_1872_stor
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från STOCKHOLM 19.11.1872 till Hamburg.
Svensk notering ”fc” (franco) och stämpel FRANCO.
Ankomststämplat HAMBURG 22.11.72
Frankerat med 2x 5 öre vapen och 17 öre lejon

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 20.11.1869 till Bonn.
Svensk notering ”fc” (franco) och stämpel FRANCO.
På baksidan dansk järnvägsstämpel 20/11, KIEL-HAMBURG 20/11 (tysk järnväg) och AUSG. 22/11 när brevet delats ut.
Frankerat med 2x 5 öre vapen och 17 öre lejon i grå nyans.

Brevet har skickats Helsingborg-Helsingör,  via Korsör och Nyborg (över Fyn och Jylland) till Kiel vid tyska gränsen och där med järnväg till Hamburg och vidare till Bonn.

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från PKXP. N:r2. 29.6.1872 till Berlin.
På baksidan finns STRALSUND–BERLIN 29/6 (järnväg) och utdelningsstämpel (Berlin) 30/6
Frankerat består av 12 öres frankokuvert samt 3 öre Lejon och 12 öre Vapen. Ett av två kända frankokuvert till Tyskland under Vapen-perioden, det andra från 19.3.1872.

Skickat med skepp från Ystad eller Malmö till Stralsund

24 öre 1.10.1873 – 30.6.1875

Portot gällde för brev via Danmark till hela Tyskland.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24 öre Ringtyp25+
2×12 öre Ringtyp10+
12 Ringtyp + 12 Frankokuvert926.1.1874 – 30.6.1875
6+12 Ringtyp + 6 Brevkort211.9.1874 – 14.9.1874
4×6 öre Ringtyp223.2.1875 – 2.6.1875
2×6 + 12 öre Ringtyp120.4.1874
4×3 Ringtyp + 12 Frankokuvert113.11.1874
2:a vk 48 öre
2×24 öre Ringtyp113.10.1874
5+ 2×24 öre Ringtyp15 öre överfrankerat 17.6.1875
3:e vk 72 öre
3×24 öre Ringtyp15.1.1875

28 öre 29.5.1874 – 30.6.1875

Portot gällde för brev via Danmark till hela Tyskland förutom Schleswig, Holstein, Hamburg och Lübeck.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+5+20 öre Ringtyp317.6.1874 – 30.11.1874
28 öre (1:a vk 29.5.1874 – 30.6.1875)

28 öres porto (29.5.1874 – 30.6.1875) via Danmark från HELSINGBORG 17.6.1874 till Berlin. På baksidan dansk transitstämpel (kombinerad järnvägsstämpel) 229 N.SJ JB PKT 18.6 2TOG samt tysk utdelningsstämpel 19/6. Frankerat med 3+5+20 öre Ringtyp tandning 14.
28 öres portot är i litteraturen (2017) känt i 2 exemplar samt detta 3:e brev som inte var noterat.

107 öre rekbrev 1.7.1858 -30.9.1865

Brev i 1:a vk med 72 öre porto samt 35 öre i rektillägg. Ett brev känt som har defekta märken och kuvert.

Det unika 107 öre rekbrevet från STOCKHOLM 13.3.1865 (ex Philea 2012)

179 öre rekbrev 1.7.1858 -30.9.1865

Brev i 2:a vk med (2×72) 144 öre porto samt 35 öre i rektillägg.

115 öre rekbrev 1.10.1865 – 31.12.1866

Brev i 2:a vk (2×40) 80 öre samt 35 öre i rektilägg.

64 öre rekbrev 1.1.1867 – 31.3.1869

Brev i 1:a vk 40 öre samt 24 öre rektillägg.

51 öre rekbrev 1.1.1867 – 31.3.1869

Brev i 1:a vk 24 öre samt 24 öre rektillägg.

78 öre rekbrev 1.1.1867 – 31.3.1869

Brev i 2:a vk (2×27) 54 öre samt 24 öre rektillägg.

45 öre rekbrev 1.4.1869 – 30.6.1875

Brev i 1:a vk 27 öre samt rektilägg 18 öre.

Det tidigaste av de tre 45 öre rekbreven med 5+20+20 öre

45 öres porto för rek i 1:a viktklassen från HELSINGBORG 8.2.1870 till Berlin. 27 öres brevporto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) samt 18 öres rektillägg (1.4.1869 – 31.12.1886). Svenska stämplar RECOMMENDERAS och FRANCO. På baksidan HELSINGBORG 7.2.1870 (dagen då brevet lämnats in), transit dansk kombinerad järnvägsstämpel 229 N.SJ.JB.P.B 8.2 2TOG samt utdelningsstämpel från Berlin 14/2. Frankerat med 5 öre vapen och 2x 20 öre lejon.

72 öre rekbrev 1.4.1869 – 30.6.1875

Brev i 2:a vk (2×27) 54 öre samt rektilägg 18 öre.

42 öre rekbrev 1.10.1873 – 30.6.1875

Brev i 1:a vk 24 öre samt rektillägg 18 öre.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
12+30 öre Ringtyp124.10.1873
2×5 + 12+20 öre Ringtyp114.1.1875

96 öre assbrev 1.7.1858 -30.9.1865

Brev i 1:a vk med 45 öre porto samt 35 öre i rektillägg (och 16 öre för ass?).
Två brev är kända och på båda ingår 3 öre bruna provisoriet. Det ena med två ex men det andra endast med ett.

64 öre assbrev

Unikt assbrev med 64 öre porto (ex Philea 2019)

131 öre assbrev

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+6+20 öre + 1 Riksdaler Ringtyp128.9.1874

159 öre assbrev

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+24+30 öre + 1 Riksdaler Ringtyp18.2.1875 framsida

9 öre trycksak 1.7.1858 – 30.6.1875

Till Hamburg och Lübeck.

14 öre trycksak 1.7.1858 – 30.9.1865

Gällde till hela Tyskland frånsett Hamburg och Lübeck dit ett lägre 9 öres porto fanns.

6 öre 1.10.1873 – 30.6.1875

Via Danmark. När UPU portot infördes 1.7.1875 var det 6 öre för alla trycksaker.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
6 öre Ringtyp116.10.1874

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot 20 öre för brev i 1:a vk upptill 15 gram gällde från 1.7.1875 och ända fram till 1921.

20_helsingborg_12_9_1910
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 12.9.1910 till Berlin
10 öres kortbref tilläggsfrankerat med 10 öre Oscar II koppartryck

20_helsingborg_1886
20 öre 1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 1886.
Ett så kallat ”studsbrev” som eftersänts flera gånger. Bild baksidan

30rek_helsingborg_3_2_1890
40 öres rekporto

Brev i 1:a vk skickat som rek från HELSINGBORG 3.2.1890 till Kiel
Brevporto 20 öre och rektillägg 20 öre = 40 öre
Svensk rekstämpel SVERIGE över R
Ankomststämplat i KIEL 4.2.1890
10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 20 öre Ringtyp på baksidan, d.v.s. underfrankerat med 10 öre men ej lösenbelagt.

6 öre för trycksak 1.7.1875 – 31.3.1879

Innan UPU 1.7.1875 fanns även ett 6 öres trycksaksporto som gällde via Danmark 1.10.1873 – 30.6.1875.

6 öre för trycksak 1.7.1875 – 31.3.1879

6 öres trycksaksporto (1.10.1873 – 31.3.1879) från HELSINGBORG 3.10.1875 till Chrimmitschau i Sachsen. Frankerat med 6 öre Ringtyp tandning 14 (Facit-Nr 20i)

10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

Portot gällde för enkla brevkort, för dubbla brevkort (med svarsdel) var portot det dubbla 20 öre.

10_brevkort_wiken_2_11_1893
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från WIKEN 2.11.1893 till Stettin
Skickat via HELSINGBORG 2.11.1893 och K. OMB.4 2.11.93 (Köpenhamn)
Ankomststämplat i STETTIN 3.11.93
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar II koppartryck

10_brevkort_morarp_15_7_1901
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från MÖRARP 15.7.1901 till Woltersdorf
Via HELSINGBORG 15.7.1901 och TRELLEBORG-SASSNITZ 16.7.01
Ankomststämplat i WOLTERSDORF 17.7.01
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar II koppartryck

10_brevkort_kjobenh_helsingor_4_5_1897
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från Helsingborg 3.5.1897 till Lübeck
Postat ombord på båten mellan Helsingborg – Helsingör
Endast danska stämplar Fra Sverige samt järnvägsstämplar KJØBENHAVN-HELSINGØR 4/5 16 TOG
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med urklipp från 5 öres brefkort

10_brevkort_fra_sverige_23_7_1909
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från Helsingborg 23.7.1909 till Stralsund
Postat ombord på båten mellan Helsingborg – Helsingör
Endast danska stämplar Fra Sverige samt järnvägsstämpel KJØBENHAVN HELSINGØR 23.8.09
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar II koppartryck

6 trackbacks/pingbacks

  1. Vapenbrev till Tyskland | SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Brev till Tyskland – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  3. 54 öres porto till Tyskland – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  4. 45 öres rek till Tyskland 1870 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  5. 45 öres rek till Tyskland 1870 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  6. Två ovanligare 27 öres brev till Tyskland – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar