50 öre Vapentyp enheter

Observera att detta är ingen fullständig förteckning över alla existerande enheter på valören. Det är endast de som hittills registerats, sidan kommer att fyllas på efterhand.

Antalet porton där flera exemplar av den högsta valören behövdes var fler under perioden med 1855 års tandning än med 1865 års. Men man hittar nog ungefär lika många enheter med respektive tandning. Par finns det klart fler bevarade med 1865 års tandning som inte särat sig lika lätt.

Stämplade 3-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
31.08.1860 STOCKHOLMb1855

Stämplade 4-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering

Stämplade 5-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering

Stämplade 6-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
17.09.1861b185519-691+24 öre på klipp

Stämplade 4-block

De båda 13.12.1863 JÖNKÖPING är inte samma 4-block. Flera stämplar på båda.

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
13.12.1863 JÖNKÖPINGe1855
13.12.1863 JÖNKÖPINGe1855
11.07.1871 ÖREBROg21865ex. Josefsson

Stämplade 12-block

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
19.08.1872 LUNDh1865HOW

4-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering

5-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering

Stora antal på brev
Noterade brev är med 6 märken eller mer.

AntalPorto och LandStämpelNyansTandningNotering
6360 Frankrike11.10.18671855
7360 Frankrike10.02.18611855
8540 Nederländerna27.1.1863 STOCKHOLM1855140 öre saknas
10576 Frankrike19.01.1865 STOCKHOLM1855