54 öres porto till Tyskland

54 öres portot till Tyskland är ett av de ovanligaste portona som funnits till det tyska området (GAU).

Dessutom finns det två olika 54 öres porton, varav ett endast gällde för brev som gick med skepp mellan Malmö och Stralsund under 5 månader 1.5.1865-30.9.1865. Av detta portot är endast ett brev känt i litteraturen.

Info om 54 öres portot via Malmö-Stralsund finns här nedan, fler olika porton till det tyska området finns på sidan här.


54 öre 1.5.1865 – 30.9.1865

Till de delarna som inte omfattades av 25 öres portot kostade det 54 öre att skicka ett brev i 1:a vk, max 3 ort.
Breven skickades med skepp Malmö-Stralsund och sedan via Nordtyskland.
Portot var endast giltigt i 5 månader varefter det sänktes till 40 öre.

Portot fördelades enligt nedan:
27 öre delades lika mellan Sverige och Preussen inkl. sjöporto
27 öre (3 Sgr) i transitporto till Preussen, noterades med en blå 3:a på breven

Ett 54 öres porto fanns även för brev till Hannover och Mecklenburg via Danmark eller Lübeck under perioden 1.7.1858 – 30.9.1865

54 öre (för 1:a vk 1.5.1865 – 30.9.1865)

54 öres porto via Malmö-Stralsund (för 1:a VK 1.5.1865 – 30.9.1865) från STOCKHOLM 6.7.1865 till Dresden.
Notering ”fco” och 54 i nedre vänstra hörnet, svensk stämpel FRANCO. samt tysk Aus Schweden.
Baksidan med tysk transitstämpel Berlin-Stralsund 8/7 (järnvägsstämpel) samt Stadtpost Dresden.
Brevet är eftersänt till Niederschlesien Dornitz-Vamdrup (järnvägsstämpel) samt utdelningsstämpel AUSG. 11/7
Frankerat med 24 + 30 öre Vapentyp (10d1 + 11d1) = 54 öre

Detta är det enda kända brevet med 54 öres porto via Malmö-Stralsund

1 kommentar

  1. Ytterligare två brev är inlagda på sidan. Dels det ovanliga 28 öres portot, känt i 3 ex samt ett 40 öres brev via Danmark vilket är betydligt ovanligare än de som normalt gått med skepp direkt till Nordtyska hamnstäder.

Lämna ett svar