Drottningbrev till Nederländerna

En stor del av de kända breven från skilling och vapen perioden är skrivna av kronprinsessan som senare blev Drottning Lovisa av Sverige, breven är adresserade till hennes guvernant Victoire Wauthier i Haag. Denna korrespondens som kom ut på marknaden 1967 omfattar ca 100 frankerade brev varav 20 med skilling banco och 80 med öresvalörer. Breven är huvudsakligen skickade i kuvert i litet format så att frankering sattes på baksidan eller över kanten.

Ca hälften av breven (50st) är frankerade med 49 öre men i flera olika kombinationer av valörer. Den vanligaste kombinationen är 5+5+9+30 öre men även andra 3-färgs frankeringar finns som 5+20+24 öre som tillsammans med 9+20+20 öre är de näst vanligaste.

Breven skickades via Preussen. Preussens del av portot var 3½ Silbergroschen som noterades i rött på brevens framsidan, härav gick 1 Sgr vidare till Nederländerna vilket noterades på brevens baksidan i blått med ”1wf” eller ”wf1” (WeiterFranco). Sveriges del av portot ca 17½ öre.

49 öres porto för 1:a vk (via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 1.5.1867 till Haag.
Notering ”franco” samt stämpel ”Franco”.
På baksidan blå transit STRALSUND – BERLIN (tysk järnvägstämpel) och röd ankomststämpel GRAVENHAGE 5.5.67
Drottningbrev frankerat med 5 och 24 öre Vapentyp samt 20 öre Liggande Lejon. Som vanligt är kuvertet i litet format med frankeringen delvis över kanten, nu utvikt så att både fram och baksidan visas.

Fler brev till Nederländerna finns på sidan här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar