English text for skilling banco

The pages with information for the Swedish Skilling Banco stamps are being edited in English by Jack Preuveneers, a collector and exhibitor of classic Sweden living in Great Britain.

Jack is also the editor of the “Scandinavian Contact”, a magazine issued by the Scandinavia Philatelic Society i Great Britain.

The main page with general info is already edited and also the main part of the 3 skilling pages. The pages what have been edited by Jack are marked with ”English text by Jack Preuveneers.” And all the English text is in Italic.

Efterhand som infosidorna om skilling banco uppdateras blir de även översatta till engelska. Texten redigeras av Jack Preuveneers, en engelsk samlare och utställare av klassiskt Sverige.

Redan nu är sidan med allmän info översatt och de flesta för 3 skillingen. Mer kommer senare. Jacks namn finns överest på sidorna som är redigerade, övriga är min egen översättning tills vidare.

Svensk text och bilder har uppdaterats vad gäller sidorna för nyanser för samtliga valörer frånsett 4 skillingen.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar