Exponat: Sweden – Coat-of-Arms in Skilling and Öre denominations 1855-1872

Lennart Järnum ”Sweden – Coat-of-Arms in Skilling and Öre denominations 1855-1872”, version TRELLEBORG 2023.

Exponatet (samlingen) omfattar de båda svenska utgåvorna Vapentyp med valörer i skilling banco 1855-1858 och öre 1858-1872. Det är ett så kallat traditionellt exponat där frimärkenas nyanser, tryckningen med provtryck och varianter samt användningen på olika typer av försändelser visas.

Skilling banco valörer visas i ram 1-4 och öre valörerna i ram 5-8.

Ram 1, blad 1-16

Inleds med provtryck på blad 2 och 3. På blad 4 följer av ett slutgiltigt provtryck ”Imprimature” (på svenska normalprov) och ett av två kända förstadagsbrev.
Blad 5-12 avhandlar den lägsta valören 3 skilling banco med nyanser, konstanta klicheefel som ”dödskallen” och andra varianter. Visas på lösa stämplade eller ostämplade märken samt enheter och försändelser. Här ingår 6 olika frankeringar med den på brev ovanliga valören 3 skilling banco och det välkända ostämplade marginalparet.
Blad 13-16 avslutar första ramen med 4 skillingar i nyanserna på tunt papper a-c där bl.a. förstadags stämplar visas från olika orter, ett av två kända stämplade 4-strip samt ett av få kända ostämplade 4-block.

Ram 2, blad 17-32

Här fortsätter valören 4 skilling banco med nyanserna på medeltjockt papper d-n.
De olika ultramarina och grå nyanserna från tryckleverans 11, nyanserna i-k, finns i ett brett urval som visar den stora variationen inom varje nyans. Här ingår bl.a. ett ostämplat märke, den enda kända enheten av en ultramarin nyans och ett av få brev från tryckleverans 11 som inte är ett inrikes 4 skilling brev.
På blad 29 finns ett av de mest kända skilling banco breven, frankerat med fem exemplar av l-nyansen inkl. ett 4-block för portot 20 skilling banco till Finland.
De två avslutande bladen 31 och 32 visar exempel på flyttade klichéer och tryckvarianter som ”hårstråfelet”, dubbeltryck, spisar och marginalvattenmärke.

Ram 3, blad 33-48

Inleds med valören 6 skilling banco på blad 33-42.
Den enda kända avstämplingen från frimärkenas första dag 1.7.1855 på valören finns på blad 33.
Blad 34 visar de två mest kända objekten för valören, det otandade paret och det ostämplade marginalparet.
Blad 35-41 visar de olika nyanserna på lösa märken, enheter och brev. De mest sällsynta nyansen a2 (svartgrå) finns på blad 36.
Det avslutande bladet 42 för valören visar några tydliga klicheefel.
På blad 43-48 finns valören 8 skilling i nyanserna a-f. Här ingår första dags avstämpling på blad 43 och det högsta inrikes portot 44 skilling banco på blad 45.

Ram 4, blad 49-64

8 skilling banco i nyanserna g och h.
Blad 50 visar den enda otandade 8 skillingen på privat hand, ett exemplar ingår även i Postmuseums samling. På samma blad visas det mest spektakulära och extrema så kallade ”dragspelet”, pappersveck som uppstått vid tryckningen.
Valören avslutas på blad 52 med exempel på tydliga klicheefel.
24 skilling banco visas på blad 53-62.
Blad 53 omfattar en stor del av en framsida till ett brev avstämplat på frimärkenas första användningsdag skickad till Tyskland. Den ingår i den kända Östberg korrespondensen skicka de första söndagarna i juli månad 1855 från Uppsala, de två andra bevarade breven finns på blad 54.
Blad 55-61 visar 24 skillingens olika nyanser på frimärken, enheter och brev. Här ingår ett stor klipp med det högsta kända portot, enda kända brevet till Finland via Tyskland, ett av få utrikes assbrev och det enda kända brevet till Afrika under skillingtiden.
Valören avslutas med varianter på blad 62.
De två sista bladen på skillingdelen, 63-64, visar exempel på användning efter 30.6.1858 då öre valörerna officiellt infördes. Skillingmärkena var fortsatt giltiga varför eftertryck gjordes av Postverket 1868 och 1871, även en sen upplaga 1885 som inte ingår eftersom den ligger efter tidsperioden 1855-1872.

Ram 5, blad 65-80

Öre valörerna inleds på samma sätt som skilling genom att visa olika typer av provtryck på blad 65-67.
5 öre valören visas på blad 69-78. Här ingår ett av de största blocken med 1855 års tandning oavsett valör på blad 71 och den extremaste nyansen oavsett valör på blad 77.
9 öre inleds i denna ramen med två blad omfattande den största kända stämplade enheten på blad 79.

Ram 6, blad 81-96

9 öre nyans b-d finns på blad 81-83 och valören avslutas med konstanta plåtfel på blad 84.
12 öre valören har koncentrerats till 12 blad, 85-96 där precis som på alla andra valörer samtliga nyanser visas med exempel på variationen som finns inom de flesta nyanserna. Här är även den använda tryckplåten specificerad eftersom flertalet nyanser trycktes med mer än två plåtar (plåtpar). Exempel på konstanta plåtfel inklusive sådana från flyttade kvartsplåtar som därav kan återfinnas i olika positioner finns på blad 95 och på blad 96 finns exempel på de mest kända och sällsynta tryckvarianterna, dubbeltryck och rättvänt baktryck.
Observera brevklippet på blad 85 som är avstämplat redan 23.6.1858 vilket är den tidigaste kända av två avstämplingar innan 1.7.1858

Ram 7, blad 97-112

24 öre valören ses på blad 97-106. Här ingår på blad 97 den enda kända enheter av någon valör med marginalvattenmärke, en linje i högra marginalen. Blad 98 innehåller ett sällsynt stämplat 4-block som även har ett tydligt pappersveck som uppstått vid tillverkningen (dragspel).
30 öre valören visas på blad 107-112 med nyanserna som har 1855 års tandning. Här ingår de enda två kända stämplade 4-blocken, blad 108 och 109.

Ram 8, blad 113-128

30 öre fortsätter med nyanserna som har 1865 och 1872 års tandning på blad 113-115. På blad 113 finns en av de få bevarade postanvisningarna från tiden, denna är skickas till Norge och har dessutom bevarad talong. Blad 115 visar det enda kända stämplade 3-stripet från Bagges tryckning, på ett brev med unikt porto.
Valören avslutas på blad 116 med exempel på konstanta plåtfel inkl. ett 4-block som visar att Scandia proven är utförda med plåt 2.
50 öre finns på blad 117-127 som inleds med ett av få kända exemplen på dubbeltandning, det enda kända på 50 öre valören och den enda kända enheten med denna tandningsvarianten. På de följande bladen finns framför allt flera brev till ovanliga destinationer som Brasilien (enda kända, blad 120), Kina (blad 121) och Peru (enda kända blad 123). Precis som övriga valörer avslutas 50 öre med exempel på plåtfel.
Exponatet avslutas på blad 128 med exempel på användningen efter 30.6.1872, frimärkena Vapentyp i både skilling banco och öre valörer var giltiga ända fram till år 1910.