Finland Facit-Nr 1697 i två typer

1697
år 2004 ”Ursus arctos” är 6mm långt
1697a
år 2009 ”Ursus arctos” är 8mm långt

Frimärket utgavs först år 2004 och trycktes sedan igen år 2009.

Det är enkelt att skilja på de båda upplagorna genom att mäta texten ”Ursus arctos” som står lodrätt till vänster om björnen.

På utgåvan från år 2004 är texten 6 mm lång medan den på upplagan från år 2009 är 8 mm lång.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar