19 nya plåtfel i plåt 1

En första genomgång är nu färdig för plåtfelen i plåt 1 för 12 öre Vapen.
Konstanta plåtfel i 19 olika positioner är beskrivna som inte finns nämnda i handboken.
Dessutom är flera positioner uppdaterade med fler plåtfel än de som finns nämnda i handboken.

53 av de 100 positionerna har nu beskrivna konstanta plåtfel.
Fler plåtfel för de resterande 47 positionerna kommer säker att upptäckas efterhand som mer material gås igenom och positionbestämms.

Du hittar alla plåtfelen för plåt 1 på frimärket 12 öre Vapentyp här och i menyn.

Plåt 2 kommer inom den närmaste tiden att få en grundligare genomgång, även där kommer ett flertal positioner kunna definieras med konstanta plåtfel som inte finns beskrivna i handboken.

Handboken ”Svensk Frimärksfakta 2:1” utgiven 1995 av Sveriges Filatelistförbund, skriven av Bo Erik Stavenow och Bo Millhagen. Detta är den grundläggande ”faktabibeln” för alla som samlar på Vapentyp som verkligen satte fart på samlandet av plåtfel (varianter) på dessa utgåvorna. Har du inte den så köp den är du får syn på den!

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar