Danmark Vapentyp 10 öre

35_stor

Vapentyp

10 öre röd
Tandning 14 x 13 1/2 eller 12 3/4
Vattenmärke II eller III
AFA-Nr 35, 35B eller 35C
Facit-Nr 51, 54 eller 58

 

Utgavs åren 1885-1902
Finns i flera olika upplagor, se nedan.

 

Små hörnsiffror

Märkena med små hörnsiffror är brevkortsklicheer som sattes in i en vanlig tryckplåt.

Tandning 14 x 13 1/2
Vattenmärke II
AFA-Nr 35x
Facit-Nr 51

Mörkröd
Utgivet 1888

Stora hörnsiffror

Tandning 14 x 13 1/2

35stpl
AFA 35

Vattenmärke II
AFA-Nr 35
Facit-Nr 54
Utgivet i mars 1885

Röd i nyanser som går från matt karmin – karminrosa – mörkröd, se bild här
En nyans som tydligt skiljer sig från de övriga är den anilinrosa (AFA-Nr 35a, Facit-Nr 54b)

 

Tandning 12 3/4

35b_stor
AFA 35B

Vattenmärke II
AFA-Nr 35B
Facit-Nr 58a
Röd i nyanser
Utgivet i juni 1895

 

 

Vattenmärke III
AFA-Nr 35C
Facit-Nr 58b
Röd i nyanser
Utgivet i oktober 1902