Postemblem

164

168bPostemblem 1920-1933

Facit-Nr 156-174

Originalteckning av Torsten Schonberg

I denna serien utgavs högre valörer 35 – 145 öre som var avsedda för högre porton som t.ex. rekbrev, assbrev, postanvisningar och paketporton. Ett flertal av de högre valörerna är svåra att hitta på brev medan de betydligt oftare ses på avier från postanvisningar och paket.
Samtliga märken förutom 1 krona ett har valörer i ören.
Fyra av valörerna finns i två olika typer (typ I respektive typ II), dessa är de fyra lägsta valörerna 35, 40, 45 och 60 öre. De båda valörerna 35 och 45 öre i typ I ingick i de plåtar som tillverkades i Ottawa och kallas därför Ottawamärken (eller Ottawaplåt), alla övriga plåtar tillverkades i Stockholm (Stockholmsplåt).
De båda Ottawaplåtarna graverades av Burland medan Stockholmsplåtarna graverades av Paul Wilcke och senare av Sven Ewert.

De flesta av valörerna i utgåvan Postemblem är tämligen enkla att reda ut vad gäller de olika upplagornas papperssorter och nyanser. Detta beror på att dessa högre valörer inte trycktes i lika stora och olika upplagor som t.ex. de samtida lägre valörerna med Stående Lejon och Gustaf V i vänsterprofil. Dessutom trycktes de flesta av valörerna under en ganska kort tid vilket begränsar antalet använda papperssorter till oftast 2 eller 3 per märke, medan vissa endast finns på 1 papperssort.

156

35 öre gul typ I och II

Facit-Nr 156 och 157

 

158

40 öre olivgrön typ I och II

Facit-Nr 158 och 159

 

161

45 öre gråaktigt brun typ I och brun typ II

Facit-Nr 160 och 161

 

162

60 öre  rödlila typ I och violettkarmin typ II

Facit-Nr 162 och 163

 

164

70 öre orangebrun

Facit-Nr 164

 

165

80 öre blågrön

Facit-Nr 165

 

166a

85 öre blågrön

Facit-Nr 166

 

167a

90 öre blå

Facit-Nr 167

 

168b

1 krona orange

Facit-Nr 168

 

169

110 öre ljusblå

Facit-Nr 169

 

170a

115 öre rödbrun

Facit-Nr 170

 

171

172a120 öre svart och rosalila

Facit-Nr 171 och 172

 

173

140 öre svart

Facit-Nr 173

 

174c

145 öre gulgrön

Facit-Nr 174