Eftertryck 24 skilling

Märkena är tryckta av Posten och var giltiga för frankering.
Märkena är eftertryck och inte nytryck eftersom de inte är tryckta med original plåtarna (9 lösa klichéer hade räckt).

Mer allmän information om tryckningen av eftertrycken finns här.

Skillnaden mellan original och eftertryck

1868 års båda eftertryck är mycket lika originalmärken vad gäller trycket och färgens utseende. En sak som skiljer dem åt är tandning där originalen är tandade med 1855 års normalt ojämnare tandning medan eftertrycken 1868 är tandade med 1865 års jämnare tandning. Eftersom eftertrycken inte är tryckta med samma plåtmaterial som originalmärkena finns några utmärkande konstanta fel som gör det enkelt att skilja dem åt.

Två matrisfel (plåtfel) som finns på samtliga eftertryck men inte på originalen är:

 1. E i höger FRIMÄRKE har ett brott på nedre delen av stapeln.
 2. K och E är mer eller mindre tydligt sammanhängande med ett färgstreck nertill.

De olika trycken

 1. 1868 I (E1) alla valörer. Även eftertryck av det svarta lokalmärket (6E1).
 2. 1868 II (E2) alla valörer. Även eftertryck av det svarta lokalmärket (6E2)
 3. 1885 (E4) alla valörer. Även nytryck av lokalmärkena samt vapentyp öre (6N2, 13N2, 7-12N)
5e1a_stor
5E1a – 1868 I

E1a (1868 I)
Mörkröd
Glest bottentryck
Tandning 14
Upplaga 400

 

Upplagan 400 är för E1a och E1b tillsammans

5e1b_stor
5E1b – 1868 I

 

 

E1b (1868 I)
Röd
Glest bottentryck
Tandning 14
Upplaga 400

 

5e2_stor
5E2 – 1868 II

E2 (1868 II)
Orangeaktigt röd
Tätt bottentryck
Tandning 14
Upplaga 1440

 

 

5e4_stor
5E4 – 1885

E4 (1885)
Orangeaktigt röd
Tätt bottentryck
Tandning 13
Upplaga 1620

 

 

De olika klichéernas individuella plåtfel

Vissa plåtfel kan vara mer eller mindre tydliga på de olika upplagorna vilket bl.a. beror på olika infärgning och var i tryckarket klichén suttit. 24 skillingarnas eftertryck är den valören som är klart svårast att urskilja de olika typerna på.

5e_positioner
Klichéernas position i de olika upplagorna
5e4_nioblock_stor
9-block av 1885 års eftertryck, ”helt tryckark”.

Typ a

 1. Högra 4:an med tjock stapel och vitt pålägg som gjort den extra tjock nertill.
  Se även typ e.
 2. Brott på vänster ytterram mellan K och E.
  Även typ h.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ b

 1. o i co har vitt pålägg nertill höger
 2. Fotstrecket något förlängt till vänster på vänster 2:a
 3. Ett ej konstant fel men som när det finns är tydligare än 1 och 2 är:
  litet brott på linjen under första E i SVERIGE

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ c

 1. På första U i TJUGOFYRA är högra stapeln förlängd uppåt
 2. o i co är tjockt nertill

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ d

Inga tydliga fel men ett fel som noterats på några märken är att o i co har pålägg nertill höger, detta är dock likt flera andra positioners typfel och är alltså inget säkert tecken på en typ d.

 1. Ej konstant typfel:
  o i co har pålägg nertill höger

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ e

 1. Högra 4:an med tjock stapel och vitt pålägg som gjort den extra tjock nertill.
  Se även typ a
 2. o i co med pålägg på höger sida ???

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ f

 1. Brott på vänster ytterram vid M, tydligast på E4
 2. Brott på höger ytterram vid M, (endast på E4?)
 3. Ett fel som noterats på några märken är:
  Ett litet inhak nertill på stapeln på första E i SVERIGE.
  Detta felet är ej konstant då det även noterats märken utan detta fel

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ g

 1. 4:an i höger 24 har något tjock stapel

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ h

 1. Höger 24
  2:ans mittstreck sitter nästan mitt i fotstrecket
  4:an spetsigare upptill än på övriga typer
 2. Två brott på vänster ytterram
  Vid M samt mellan K E

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ i

 1. c och o sitter ihop
  o har vitt pålägg till höger nertill
 2. S i SVERIGE är tunt nertill.
  Ibland även prick mitt på S:et

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar