Eftertryck 3 skilling

Märkena är tryckta av Posten och var giltiga för frankering.
Märkena är eftertryck och inte nytryck eftersom de inte är tryckta med original plåtarna (9 lösa klichéer hade räckt).

Mer allmän information om tryckningen av eftertrycken finns här.

Skillnaden mellan original och eftertryck

1868 års båda eftertryck är mycket lika originalmärken vad gäller trycket och färgens utseende. En sak som skiljer dem åt är tandning där originalen är tandade med 1855 års normalt ojämnare tandning medan eftertrycken 1868 är tandade med 1865 års jämnare tandning. Eftersom eftertrycken inte är tryckta med samma plåtmaterial som originalmärkena finns några utmärkande konstanta fel som gör det enkelt att skilja dem åt.

Två matrisfel (plåtfel) som finns på samtliga eftertryck men inte på originalen är:

Matrisfel 1 - 1868
Matrisfel 1 – 1868
Matrisfel 1 - 1885
Matrisfel 1 – 1885

Matrisfel 1
I i SKILL har till höger på stapeln en vit prick.

På 1885 års upplaga kan pricken på I vara svagare.

Pricken kan ibland vara helt borta vilket beror på kraftig infärgning men då är ofta matrisfel 2 ”pricken mellan F och R” desto tydligare.

 

Matrisfel 2 - 1885
Matrisfel 2 – 1885
Matrisfel 2 - 1868 pos 7
Matrisfel 2 – 1868 pos 7
Matrisfel 2 - 1868 pos 6
Matrisfel 2 – 1868 pos 6

Matrisfel 2
Grön prick mellan F och R i vänster FRIMÄRKE
Denna prick kan försvinna vid för mycket eller för lite färg.
Pricken är ofta tydligare i position 1, 4 och 7.

 

 

 

 

De olika trycken

 1. 1868 I (E1) alla valörer. Även eftertryck av det svarta lokalmärket (6E1).
 2. 1868 II (E2) alla valörer. Även eftertryck av det svarta lokalmärket (6E2)
 3. 1871 (E3) endast 3 skilling. Även nytryck av lokalmärkena (6N1 och 13N1)
 4. 1885 (E4) alla valörer. Även nytryck av lokalmärkena samt vapentyp öre (6N2, 13N2, 7-12N)
3 skilling eftertryck 1
E1 – 1868 I

E1 (1868 I)
Svagt gulaktigt grön
Något glest bottentryck
Tandning 14
Upplaga 400

 

 

3 skilling eftertryck 2
E2 -1868 II

E2 (1868 II)
Grön
Tätt bottentryck
Tandning 14
Upplaga 1530

 

 

3 skilling eftertryck 3
E3 – 1871

E3 (1871)
Gulgrön
Mycket tätt bottentryck
Tandning 14
Upplaga 540

 

Största delen av E3 skickades som referensmärken till utländska postkontor vilket gjort att denna upplaga är den ovanligaste och de bevarade märkena är normalt i sämre skick än övriga eftertryck.

3 skilling eftertryck 4
E4 – 1885

E4 (1885)
Ljusgrön
Glest bottentryck
Tandning 13
Upplaga 1620

 

 

De olika klichéernas individuella plåtfel

Vissa plåtfel kan vara mer eller mindre tydliga på de olika upplagorna vilket bl.a. beror på olika infärgning och var i tryckarket klichén suttit.

1e_positioner
Klichéernas position i de olika upplagorna

 

 

 

 

 

Typ a

 1. Stor skada i bottenfältet till vänster om korset
  Vitt pålägg i nedre bågen på vänster 3

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ b

 1. Höger valörfält med vit fläck
 2. Höger RIM skadat upptill
 3. Skada i nedre höger hörn, endast E2?
 4. Ofta vita konturer under bokstäverna tydligast under T och E, tydligast på E1

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ c

 1. Skador på R och G i SVERIGE. På R finns en vit inbuktning nertill och på G ett brott nertill
 2. Vänstra M skadat, mer eller mindre tydligt och ibland även skador på ramlinjen innanför

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ d

 1. Första E i SVERIGE har ett brott nertill, ofta svagt
 2. B i B co har vitt pålägg nertill
  Dessutom två ej helt konstanta fel:
  L med vitt pålägg nertill samt vit prick upptill mellan L och B

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ e

 1. Färgfläck i bottenfältet till höger om skölden,
 2. Första R på vänster sida saknar fotstreck på stapeln

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ f

Det finns inga tydliga typfel på typ f men de är enkla att känna igen eftersom alla andra typer har typfel.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ g

 1. Båda L i SKILL är ojämna framför allt nertill

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ h

 1. Höger 3 med vit prick istället för mittstreck

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ i

 1. Vit fläck framför den högra 3:an

Dessutom är den nedre konturen ojämn nertill, även på E2 från position 1. Men ojämn nedre kontur kan ses på flera av de 9 typerna, framför allt från positionerna 7, 8 och 9.
Ett ej konstant brott eller förtunning på inre ramlinjen under R i SVERIGE.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar