Eftertryck 4 skilling

Märkena är tryckta av Posten och var giltiga för frankering.
Märkena är eftertryck och inte nytryck eftersom de inte är tryckta med original plåtarna (9 lösa klichéer hade räckt).

Mer allmän information om tryckningen av eftertrycken finns här.

Skillnaden mellan original och eftertryck

1868 års båda eftertryck är mycket lika originalmärken vad gäller trycket och färgens utseende. En sak som skiljer dem åt är tandning där originalen är tandade med 1855 års normalt ojämnare tandning medan eftertrycken 1868 är tandade med 1865 års jämnare tandning. Eftersom eftertrycken inte är tryckta med samma plåtmaterial som originalmärkena finns några utmärkande konstanta fel som gör det enkelt att skilja dem åt.
Ett matrisfel (plåtfel) som finns på samtliga eftertryck men inte på originalen är:

2e_matrisfel
Matrisfel

E i vänster FRIMÄRKE har brott på fotstrecket vilket gör att det liknar ett F.

 

 

2e_matrisfel2

Ett ”fel” som finns på samtliga eftertryck är
att det övre strecket under co sitter ihop med o

 

 

2e_matrisfel3

Ett fel som finns på samtliga eftertryck och även originalmärken är att den fjärde vänstra pärlan räknat från mitten är öppen upptill.

 

Förutom dessa så har alla de eftertryckens 9 olika klichéer tämligen tydliga individuella plåtfel.
Läs mer om dessa längre ner på sidan.

 

De olika trycken

 1. 1868 I (E1) alla valörer. Även eftertryck av det svarta lokalmärket (6E1).
 2. 1868 II (E2) alla valörer. Även eftertryck av det svarta lokalmärket (6E2)
 3. 1885 (E4) alla valörer. Även nytryck av lokalmärkena samt vapentyp öre (6N2, 13N2, 7-12N)

E1 har något klarare färg och mindre glest bottentryck än E2.
Dessa båda kan vara mycket svåra att skilja, ofta behövs märkena positionsbestämmas med hjälp av plåtfel och tandning för att man ska vara 100% säker på om det är E1 eller E2.

4 skilling eftertryck 1
2E1 – 1868 I

E1 (1868 I)
Blå
Glest bottentryck
Tandning 14
Upplaga 400

 

 

frimärke 4 skilling eftertryck 2
2E2 – 1868 II

E2 (1868 II)
Blå
Glest bottentryck
Tandning 14
Upplaga 1485

 

 

4 skilling eftertryck 4
2E4 – 1885

E4 (1885)
Blå
Kraftigare färg
Tandning 13
Upplaga 1620

 

 

De olika klichéernas individuella plåtfel

Vissa plåtfel kan vara mer eller mindre tydliga på de olika upplagorna vilket bl.a. beror på olika infärgning och var i tryckarket klichén suttit. Typfelen är ofta otydligare på E4 än på E1 och E2 p.g.a. oftast kraftigare infärgning

2_klicheernas_positioner
Klichéernas position i de olika upplagorna

Skiss över de olika klichéernas position i de 3 olika upplagorna.

 

Typ a

 1. Texten i nertill är klumpig och tjock. KILL är sammansatta och liknar KLLL. B är mycket kraftigt, även co är mycket tjocka och vita streck till höger om o. Vidare finns en skada på ramen vid högra F
 2. Kraftig färgfläck i bottentrycket till höger om vapnet i höjd med M
 3. R och A i FYRA med pålägg

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ b

 1. Flera skador på bokstäver och ramen upptill. Tydligast är brottet eller skadan på ramen ovanför R. Även brott upptill på S (kan förkomma på fler klichéer), brott över V, inhak nertill på E samt tvärstrecket på G stympat till höger. Brottet på inre ramen mellan R och I är ej konstant
 2. Konturen över nedre textfältet ojämn. Tydligast är inhaket ovanför S i SKILL

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ c

 1. Vit kil som gjort brott på vänster ram och vitt streck nertill på vänster I
 2. Första L och B har vita pålägg nertill
 3. Även pålägg nertill på S, endast på E2 (1868 II)

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ d

 1. K i SKILL har vitt pålägg i vinkeln nertill.
  B har vitt pålägg på höger sida.
  o har vitt pålägg som liknar en krok till höger.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ e

 1. K har vitt pålägg i nedre vinkeln.
  I med vitt pålägg nertill
  B med vitt pålägg nertill höger
  o med vitt pålägg nertill höger
  c sitter ihop med övre strecket
 2. Vitt streck i valörfältet snett ovanför 4:an
  Övre tvärstrecket på E brutet (ej konstant, d.v.s. syns ej på alla typ e)
 3. Färgfläck i bottenfältet upptill till vänster om kronan.
  Den öppna pärlan återfinns på samtliga märken både eftertryck och original.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ f

 1. G och E i SVERIGE har vars en vit fläck nertill
 2. V i SVERIGE har en vit fläck i vinkeln

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ g

 1. Konturen över nedre textfältet är ojämn
 2. Bruten ram under G i SVERIGE
  E4 har ofta kraftig infärgning och då svagare brott

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ h

 1. Vänster I har litet inhak upptill
 2. Båda L med vita pålägg
 3. Vitt pålägg nertill höger på o
 4. Högra FRI med skador:
  F med brott på övre tvärstrecket
  R något tillplattat upptill
  I utan utlöpare till höger upptill
  Tunn ram ibland bruten innanför I

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ i

 1. Rambrott vid vänster E
 2. Två vita prickar nedanför Y. Otydliga vid kraftig färg
 3. B med pålägg nedtill höger
  c är tjockt upptill
 4. Skadade bokstäver i höger FRIMÄRKE
  Svag inbuktning i ramen vid M

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar