Eftertryck 6 skilling

Märkena är tryckta av Posten och var giltiga för frankering.
Märkena är eftertryck och inte nytryck eftersom de inte är tryckta med original plåtarna (9 lösa klichéer hade räckt).

Mer allmän information om tryckningen av eftertrycken finns här.

Skillnaden mellan original och eftertryck

1868 års båda eftertryck är mycket lika originalmärken vad gäller trycket och färgens utseende. En sak som skiljer dem åt är tandning där originalen är tandade med 1855 års normalt ojämnare tandning medan eftertrycken 1868 är tandade med 1865 års jämnare tandning. Eftersom eftertrycken inte är tryckta med samma plåtmaterial som originalmärkena finns några utmärkande konstanta fel som gör det enkelt att skilja dem åt.

Ett matrisfel (plåtfel) som finns på eftertrycken men inte på originalen är:

3e_matrisfel
Matrisfel

Matrisfel
Vit prick framför SEX nertill.
Denna prick saknas dock på typ d och är ofta svag på typ f.
Även på andra typer kan pricken vara svag när mycket färg använts vid tryckningen.

Nedre högra hörnet har ofta en något ojämn kontur.

 

De olika trycken

 1. 1868 I (E1) alla valörer. Även eftertryck av det svarta lokalmärket (6E1).
 2. 1868 II (E2) alla valörer. Även eftertryck av det svarta lokalmärket (6E2)
 3. 1885 (E4) alla valörer. Även nytryck av lokalmärkena samt vapentyp öre (6N2, 13N2, 7-12N)
3e1a_stor
3E1a – 1868

E1a (1868 I)
Gråbrun
Tandning 14
Glest bottentryck
Upplaga 400

 

 

3e1b_stor
3E1b – 1868

E1b (1868 I)
Lilagrå
Tandning 14
Glest bottentryck
Upplaga 400

 

Upplagan 400 är för E1a och E1b tillsammans

3e2_stor
3E2 – 1868

E2 (1868 II)
Lila
Tätt bottentryck
Tandning 14
Upplaga 1485

 

 

3e4_stor
3E4 – 1885

E4 (1885)
Lila
Glest bottentryck
Tandning 13
Upplaga 1620

 

 

De olika klichéernas individuella plåtfel

Vissa plåtfel kan vara mer eller mindre tydliga på de olika upplagorna vilket bl.a. beror på olika infärgning och var i tryckarket klichén suttit.

3e_positioner
Klichéernas position i de olika upplagorna

 

 

 

 

 

 

Typ a

 1. G i SVERIGE med vit fläck nertill
 2. Två små inhak i konturen nertill under SK i SKILL

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ b

 1. o med vit utlöpare till höger

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ c

 1. Bokstäverna S V E R I med vita prickar nertill. E dessutom med skadat mittstreck
 2. Vänster E med svagt brott på nedre strecket

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ d

 1. VERIG har små vita inhak nertill
 2. Ingen vit prick framför S

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ e

 1. Högra 6:an är kraftigt skadad. Även vit prick efter 6:an

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ f

 1. Vänster 6:a med kort vitt utlöpande streck till vänster.
  S i SVERIGE kan ha svagt brott och färgpålägg upptill.
 2. Svag vit prick framför S, tydligare på alla andra typer förutom typ d som helt saknas pricken.
  Vit prick mellan E och X.
 3. Vänstra textfältet:
  R skadat upptill samt ibland brott på ramen innanför.
  I saknar strecket på höger sida upptill.
  M med liten skada upptill vänster.
 4. I nedre vänstra hörnet med ojämn kontur nertill och till höger.
  Inbuktning på ramen vid F.
  R med tjock stapel.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ g

 1. Vänster 6:a med pålägg inåt
  Litet vitt inhak i valörfältet nertill höger
  S i SVERIGE med brott nertill
  V i SVERIGE något stympat nertill

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ h

 1. Vänster M skadat upptill
 2. X i SEX med vitt pålägg upptill på höger stapel
 3. Första L i SKILL med pålägg nertill. Svagt på E4
 4. Flera rambrott till höger:
  Inre ramen ovanför R och K
  Yttre ramen mellan K och E.
  På E4 finns även brott på inre ramen mellan I och M samt yttre ramen mellan M och Ä

Detta bildspel kräver JavaScript.

Typ i

 1. I SVERIGE har första E litet inhak nertill på den lodräta stapeln och R saknar fotstrecket till vänster på vänstra stapeln

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar