Falska svenska skillingar

Välgjorda helförfalskningar av skillingar finns endast den sk. Parisförfalskningen av 3 skilling grön och Speratis alster i valörerna 3 skilling (grön och gul) och 24 skilling.
Men en del olika ”fantasiutgåvor” finns. Dessa har inget att göra med originalmärkena utan är alla privat framställda. Några exempel finns här nedan.

Privat framställda otandade märken i avvikande färger. Märkesbilderna stämmer väl överens med originalmärkena frånsett att trycket är ”klumpigare” med sämre detaljer. Dessa är troligen kopior från original eller eftertrycksmärken.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Exempel på dåligt gjorda falska märken är dessa som tydligt avviker både vad gäller tryckdetaljer, tandning och stämplar (alltid samma Stockholms stämpel). Märkena är massproducerade någon gång innan 1930 eftersom de finns omnämnda och avbildade i ”Meddelande från Postmuseum 12” som är tryckt 1930. Märkena finns även tryckta i tête-bêche där märkena sitter upp och nervända i förhållande till varandra.

Detta bildspel kräver JavaScript.

En annan typ av helförfalskningar stämmer bättre överens vad gäller tryckdetaljer än ovanstående men tandningen är en helt annan än originalmärkenas och stämpeln stämmer inte överens.
Dessa är gjorda av Erasmo Oneglia som var verksam i Turin. Finns i valörerna 3, 6 och 24 skilling samt även det svarta och bruna lokalmärket.

Detta bildspel kräver JavaScript.

En annan typ av massproducerade falska märken kunde köpas enligt prislistor från en tysk firma. Dessa kunde beställa både som stämplade, ostämplade och på brev. Som enstaka märken och som 4-block. Kommer inte ihåg vad firman hette men har en gång sett deras lista so omfattade näst intill alla världens klassiska dyra märken. Dessa finns även av feltrycket 30 på 20 öre Ringtyp samt 55 och 80 öre GV Medaljong (Värnamomärkena).

Detta bildspel kräver JavaScript.