Falska svenska skillingar

Välgjorda helförfalskningar av skillingar finns endast den sk. Parisförfalskningen av 3 skilling grön och Speratis alster i valörerna 3 skilling (grön och gul) och 24 skilling.

Mer info om Sperati förfalskningar finns här.

Sperati förfalskning av den gula 3 skillingen

Med SFFs Sverigekatalog följde under några år flera olika faksimiltryck av äldre ovanliga märken. Dessa är alla tämligen dåligt framställd och borde inte lura någon samlare. Upplagorna på dessa är stora och samlarvärdet ringa.

Mer info SFF faksimiltryck finns här.

6 skilling SFF

Men en del olika ”fantasiutgåvor” finns. Dessa har inget att göra med originalmärkena utan är alla privat framställda. Några exempel finns här nedan.

Privat framställda otandade märken i avvikande färger. Märkesbilderna stämmer väl överens med originalmärkena frånsett att trycket är ”klumpigare” med sämre detaljer. Dessa är troligen kopior från original eller eftertrycksmärken.

Exempel på dåligt gjorda falska märken är dessa som tydligt avviker både vad gäller tryckdetaljer, tandning och stämplar (alltid samma Stockholms stämpel). Märkena är massproducerade någon gång innan 1930 eftersom de finns omnämnda och avbildade i ”Meddelande från Postmuseum 12” som är tryckt 1930. Märkena finns även tryckta i tête-bêche där märkena sitter upp och nervända i förhållande till varandra.

En annan typ av helförfalskningar stämmer bättre överens vad gäller tryckdetaljer än ovanstående men tandningen är en helt annan än originalmärkenas och stämpeln stämmer inte överens.
Dessa är gjorda av Erasmo Oneglia som var verksam i Turin. Finns i valörerna 3, 6 och 24 skilling samt även det svarta och bruna lokalmärket.

En annan typ av massproducerade falska märken kunde köpas enligt prislistor från en tysk firma, House of Stamps, med upphovsmannen Winther. Dessa kunde beställa både som stämplade, ostämplade och på brev. Som enstaka märken och som 4-block. Listorna omfattade näst intill alla världens klassiska dyra märken. Dessa finns även av feltrycket 30 på 20 öre Ringtyp samt 55 och 80 öre GV Medaljong (Värnamomärkena).