Sperati förfalskningar av svenska frimärken

Dessa är alla skickligt utförda och lurar lätt även en erfaren filatelist om man inte vet vilka detaljer man skall titta efter.

Förfalskningarna är utförda på äkta tidsenliga svenska frimärken. Enkelt förklarat är de gjorde genom att Sperati tog t.ex. ett svenskt 4 skilling eller 12 öre Vapentyp med tidsenligt papper, tandning och stämpel. På detta blekta han bort bilden så att stämpeln fanns kvar, sedan trycktes en ny bild av t.ex. 3 skilling med en teknik som gjorde att denna hamnade mer eller mindre perfekt under stämpeln. Ibland korrigerades årtalet i stämpeln för att vara korrekt.

Han använde sig av en kopia av ett äkta märken vid tryckningen av den nya bilden som har mer eller mindre tydliga detaljer (klichéfel) som kännetecknar hans verk, men det finns även äkta märken som har samma klichéfel. Andra kännetecken som kan avslöja förfalskningen är om t.ex. 3 skilling inte är på det tunna pappret som de äkta alltid är eller om en 17 öre grå är stämplad innan denna nyans utkom.

Faran för samlare att oturligt råka köpa en Sperati förfalskning är tämligen liten.
En Sperati förfalskning av 3 skilling kostar exempelvis nästan lika mycket som ett reparerat äkta märke och 3 skillingar bör aldrig köpas utan intyg. Hans förfalskningar av 17 öre grå Liggande Lejon kostar normalt lika mycket som ett äkta märke.
Det kan låta konstigt att falska märken är lika dyra som äkta vara men detta beror på att det finns många samlare som är intresserade av hans förfalskningar och utbudet är tämligen litet. Han gjorde förfalskningar av många länders frimärken och det finns ett flertal av hans verk som är mycket dyrare än de äkta märken. Men det är givetvis moraliskt fel och inte lagligt att sälja falska märken utan att uppge att de är falska.

De svenska frimärken han förfalskade var 3 skilling grön, 3 skilling gul, 24 skilling röd, 17 öre Liggande Lejon grå samt påtrycksvarianter.

Nedan finns några exempel på Speratis förfalskningar av svenska frimärken.

Den tydligaste detaljen i trycket som avslöjar 3 skillingarna är de vita skyarna runt den högra 3:an.

Även vid I i SKILL finns en vit fläck upptill men denna är svårare att urskilja.

3 skilling Sperati

Sperati förfalskning av 3 skilling banco grön

Korrekt färg
Korrekt tandning, 1855 års verktyg
Tidsenlig stämpel STOCKHOLM 22.1.1858
Felaktigt medeltjockt papper, ska vara tunt

Troligen utförd med en 4 skilling på det medeltjocka pappret.

3 skilling Sperati

Felaktig färg som är matt gråaktigt grön
Korrekt tandning, 1855 års verktyg
Tidsenlig men ej utläsbar stämpel, troligen Sundsvall
Något tunt papper men strimmigt (randigt) som ej finns på de äkta
Troligen utförd med en 4 skilling

3 skilling gul Sperati

Sperati förfalskning av 3 skilling banco gul

I detta fallet behöver man inte fundera över om det är äkta eller falskt, men det är viktigt att fastställa att det är den är utförd av Sperati (marknadsvärde 2018 ca 15000 kr) och inte ”bara” en förfalskning med kuriosavärde.

Gul 3 skilling finns bara en.
Felaktig tandning, 1865 års verktyg medan de äkta har 1855 års
Stämpeln GNESTA 1.8.1857 fanns inte år 1857
Medeltjockt papper vilket även den äkta har (från lev 7 av 8 skilling i  april 1857)

Troligen utförd på ett 12 öre Vapen med korrigerat årtal i stämpeln.

3 skilling provtryck Sperati

Sperati förfalskning provtryck av 3 skilling banco grön

Dessa är utförda i ett format och stil som liknar de äkta provtrycken och avtrycken av moderstämpeln.

Provtrycken finns i både grön och gul färg och de är oftast signerade av Sperati i nedre marginalen och/eller med ”Sperati”-stämpel på baksidan av märkesbilden.

Ovan 24 skillingar utförda av Sperati