Plåtfel 3 öre plåt 2 långa tjänste

Plåt 2 användes för tryckningen av 3 öres valörens två sista leveranser:
Lev 10 3.7.1903 (145 950 märken)
Lev 11 16.12.1904 (239 800 märken)
Dessa märkena tryckta med den nya plåten sklijer sig från de tryckta med plåt 1 genom att de har ett betydligt klarare tryck.

Denna plåt tillverkades på följande sätt:

  1. En originalstämpel tillverkades.
  2. Av denna gjorde fem klichéer som sattes ihop i höjdled till en plåt.
    Det är dessa fem som är de sk. Grundtyperna (GT).
  3. Av denna plåt gjordes 10 kopparfällningar = 50 klichéer.
  4. Dessa sattes ihop till en tryckplåt om 50 märken.

Grundtyper

tryckplat
Grundtypernas placering i tryckplåten

Grundtyperna 1-4 har sk. grundtypsfel medan grundtyp 5 saknas karakteristiska fel.
Grundtypsfel är skador i plåten som kan härledas till de ursprungliga 5 klichéerna och som regelbundet kan ses på märken med samma grundtyp.
Grundtypsfelen är grundläggande vid bestämmande av märkets position i tryckplåten. Med en bestämd grundtyp kan märket komma från 10 olika positioner.
Samma grundtyp sitter i vågrätt över hela arket,, vilket innebär att på vågräta strip är alla märkena samma grundtyp. På lodräta strip är de således alla olika, om stripet inte består av 6 märken eller mer.
Olika tryckförfaranden som mjuk eller hård däckel och mängden färg kan göra att grundtypsfelen inte alltid är urskiljbara på märken.

 

 

 

gt1
GT 1 plåt 2

GT 1
Pos 1-5 och 26-30
Den tunnare båglinjen ovanför ÖRE är förtjockad från E till strax innan den högra ovalen.
Första T i den vänstra ovalen har en färgfläck på foten.

 

 

GT 2
Pos 6-10 och 31-35

GT 3
Pos 11-15 och 36-40

GT 4
Pos 16-20 och 41-45

GT 5
Pos 21-25 och 46-50
Saknar grundtypsfel.

 

Individuella plåtfel

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar