Plåtfel 30 öre plåt 2 långa tjänste

Plåt 2 användes för tryckningarna av tandning 13 under åren 1889-1908.

tryckplat
Grundtypernas position i tryckplåten

På denna plåten finns 5 olika grundtyper som är placerade i vågräta rader. Varje grundtyp återkommer alltså 10 gånger i ett ark.

Vågräta strip har alltid samma grundtyp medan lodräta har olika grundtyper.

Grundtyperna är ibland otydliga och ibland syns de inte alls på de tryckta märkena.

I ett strip är oftast grundtypsfelen lika tydliga eller otydliga på alla märkena.

 

 

 

 

 

GT 4

GT 4

Litet hack som gjort konturen ojämn på de högra utsidan av 0:an i högra 30

 

 

 

34
Pos 34 plåt 2

Pos 34

Ingen punkt efter SVERIGE men istället finns en kommaliknande figur.

 

 

 

 

Pos 42, plåt 2

Pos 42

Liten vit prick ovanför 0:an i vänstra 30

Mindre vit fläck på O i TRETTIO

 

 


Ett exempel på hur svårt det kan vara att tyda och säkerställa grundtypsfel och individuella plåtfel är 6-blocket nedan.

6-blocket är säkerställt till positionerna 31-33 + 36-38.
Den övre raden från position 31-33 är alla grundtyp 2 där grundtypsfelet inte syns. Det individuella plåtfelet på pos 31 syns inte alls medan det på pos 32 är ganska tydligt. Pos 33 har inget plåtfel.
Den nedre raden från position 36-38 är alla grundtyp 3 där grundtypsfelet är svagt och de individuella plåtfelen ganska svaga på alla tre, men fullt tydbara.

Flera av positionerna skulle vara mycket svåra eller omöjliga att positionsbestämma om de inte ingått i blocket medan andra skulle gå att positionsbestämma som lösa märken.

31-33_36-38
Position 31-33 och 36-38

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar