10 öre tjänste tandning 13

Märket trycktes för första gången 20.11.1884 och utkom p.g.a. portosänkningen för inrikes brev i 1:a viktklassen från 12 till 10 öre.

10 öres valören hör till en av de som i kataloger delas upp i två olika märken, typ I respektive typ II.
Typ I (Facit-Nr 16A) är tryckta med plåt 1 medan typ II (Facit-Nr 16B) är tryckta med plåt 2.
Det finns flera mer eller mindre tydliga detaljer i märkesbilden som skiljer de båda plåtarna åt.

16A_detalj
Typ I, plåt 1, 16A
16B_detalj
Typ II, plåt 2, 16B

De tydligaste skillnaderna syns i det vänstra valörfältet.

Fanan på 1:an
Typ I något konkav och pekar mot NS.
Typ II rakare och pekar mot EN.

Foten på 1:an
Typ I trubbig
Typ II mer spetsig

0:an är upptill tjockare på typ I än typ II.

 

Förutom dessa skillnader finns även följande:

Punken efter ÖRE är på typ I kvadratisk medan den hos typ II ofta är högre än den är bred.
Typ I har oftaste ljusa nyanser medan typ II alltid är mörk.
Typ I har inga grundtypsfel men många individuella plåtfel medan typ II har grundtypsfel men få individuella plåtfel.

Det trycktes 12 423 150 märken av typ I under åren 1884-1895 fördelade på 29 leveranser och av typ II trycktes 27 817 850 märken under åren 1895-1910 fördelade på 34 leveranser.

Provtryck

Av både typ I och typ II finns sk. infärgningsprov av tryckplåten. Typ I är tryckta på papper med påtryck ”Proftryck” på baksidan medan typ II är tryckta på papper med texten ”SPECIMEN MACULATUR PROFTRYCK” på baksidan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Nyanser

Plåt 1 – typ I 

16Aa
Tj 16Aa

Mattkarmin (Facit-Nr Tj 16Aa)
Färgstyrka 4-6

Vitt papper

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1885

 

16Ab
Tj 16Ab

Rosa (Facit-Nr Tj 16Ab)
Färgstyrka 3-5

Vitt papper

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1885

 

16Ac
Tj 16Ac

Karminrosa (Facit-Nr 16Ac)
Färgstyrka 5-7

Vitt papper

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1885

 

16Ad
Tj 16Ad

Rosa (Facit-Nr Tj 16Ad)
Färgstyrka 3-5

Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1890

 

16Ae
Tj 16Ae

Karminröd (Facit-Nr Tj 16Ae)
Färgstyrka 6-7

Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1890

 

16Af
Tj 16Af

Karmin med violett inslag (Facit-Nr Tj 16Af)

Färgstyrka 6-7

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1892

 

16Ag
Tj 16Ag

Karmin (Facit-Nr Tj 16Ag)
Anilinfärg
Färgstyrka 7-9

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1895

 

Plåt 2 – typ II

16Ba
Tj 16Ba

Klar karmin (Facit-Nr Tj 16Ba)
Anilinfärg
Färgstyrka 7-9

Tryckta med plåt 2

Utgivet 1895

 

16Bb
Tj 16Bb

Karmin (Facit-Nr Tj 16Bb)
Ren färg med klart tryck
Färgstyrka 7-9

Tryckta med plåt 2

Utgivet 1900

 

Anilinfärgerna hos 16Ag och 16Ba har flutit ut mer eller mindre och gått igenom pappret. Framför allt hos 16Ba som ofta ser ut att ha spegeltryck men det är som sagt anilinfärgen som gått igenom pappret.

16Bav1
Tj 16Bv1

Otandat märke (Facit-Nr Tj 16Bv1)

Normalprov av typ II levererat gummerade men otandade som en form av provtryck till frimärksförrådet.

Normalprov finns även av typ I.

 

 

16_reklamtryck
Reklamtryck

10 öre med reklamstämpel på baksidan:
ERRINGTON & MARTIN STAMP MOUNTS
Reklam för frimärksfastsättare från brittisk firma.

Liknande finns t.ex. även på 10 öre Oscar II koppartryck, se här.