12 öre tjänste tandning 13

Den totala upplagan för 12 öre tandning 13 var 2 776 650 varav 213 950 märken övertrycktes med den nya valören 10 1889, orsaken till detta var portsänkningen från 12 till 10 öre för ett inrikes brev i 1:a viktklassen. Därefter fanns inget behov av valören 12 öre.

Samtliga märken är tryckta med samma plåt som tandning 14. Plåtfel finns beskrivna här.

Nyanser

d-nyansen har i 1991 års handbok benämningen ”tät botten” men liknande tryck kan ses på märken i alla nyanserna. Bottentrycket har i princip blivit mer och mer suddigt och tät med åren då plåten blivit mer och mer sliten.
Det är säkert att a-nyansen trycktes för första gången 1881, men första tryckår för de övriga nyanserna är osäkra men är med största sannolikhet efter 1881.

17a
Tj 17a

Gråaktigt blå (Facit-Nr Tj 17a)

Färgstyrka 4-5

Utgivet 1881

 

 

 

17b
Tj 17b

Blå (Facit-Nr Tj 17b)

Färgstyrka 5-6

(Utgivet 1881/1882)

b-nyansen är rent blå utan någon direkt toning.

 

 

17c
Tj 17c

Matt ljusblå (Facit-Nr Tj 17c)

Färgstyrka 2-4

(Utgivet 1882)

 

 

c- och d-nyansen är de som normalt har det tätaste och suddigaste bottentrycket. Skillnaden mellan nyanserna är att c-nyansen är matt och ljusare än den något mörkare d-nyansen som har en klarare och mer ”lysande” färg.

17d
Tj 17d

Klarblå (Facit-Nr Tj 17d)

Färgstyrka 4-6

(Utgivet 1882)

 

 

 

17e
Tj 17e

Djupblå (Facit-Nr 17e)

Färgstyrka 6-7

(Utgivet 1883)

e-nyansen är den klart mörkast blå nyansen.

 

 

17v4
Spegeltryck

Spegeltryck (Facit-Nr Tj 17v4)

Märkesbilden syns tydligt från baksidan (kraftigt genomlysande) som en spegelbild, d.v.s. omvänd i förhållande till framsidan.